Dřevěné a hrazděné domy

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Stavby dřevěné a ze staviva hrazděného - Ing. Miroslav Třešťský. Rozsáhlá publikace - vzorník s množstvím vyobrazení dřevěných konstrukcí, dřevěných spojů a dřevěných prvků ve stavitelství domů, krovů, mostů, nosných konstrukcí... Architektonické detaily, terasy, vchody domů, arkýře, věžičky, pavlače a balkóny schody a další. 350 názorných obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 455 stran - 44 MB.

Dřevěný dům - 8 vítězných návrhů ze soutěže Čsl. společnosti pro zvelebování dřevařského hospodářství z roku 1937. Půdorysy a řezy jsou reprodukovány v měřítku 1:200. Program soutěže zněl na dva typy domů pro celoroční obývání, na terénu celkem neomezeném, s mírným svahem k jihu. Typ A o pěti pokojích s příslušenstvím (obytná plocha nejvýše 90 m2), typ B o třech pokojích s příslušenstvím (obytná plocha nejvýše 50m2). Velice inspirativní, stále moderní. Jazyk český. Adobe PDF - 49 stran - 7 MB.

Dřevěný dům - Ing. Dr. Ivan Šula -  8 projektů na dřevěné domy a chaty různých velikostí. Opatřeno detailními plány a rozpočty. Jazyk český. Adobe PDF - 71 stran - 14,4 MB. Stavby ze dřeva - Václav Weingartl, Dr., Ing. Publikace se komplexně zábývá použitím dřeva při výstavbě obytných a průmyslových budov, dřevěných konstrukcí, včetně interiérů a požární ochrany. Řada příkladů z lidové architektury i z nové výstavby (1936) na 76 fotografiích. Obsah pod ikonou knihy. Jazyk český, Zusammenfasung v němčině. Adobe PDF - 48 stran - 15,9 MB.

Jak si postavím levně domek - Vladimír Mangl - Zajímavý pohled do dobové (1928) problematiky stavby domku, pro málo majetné. Řada cenných rad i pro dnešní stavebníky. Kniha je zajímavá neboť poskytuje návody na stavbu hrázděných domů, domů z pěchované hlíny a vepřovic. Tyto levné a ekologické technologie se začínají dnes opět používat. 80 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 95 stran - 20,5 MB.

Více informací

110_014

298 Kč

Dřevěný dům, Hliněný dům, Vepřovice, Wooden House

 

Kategorie - Architektura, Category Architecture


Dřevěné a hrazděné domy

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Stavby dřevěné a ze staviva hrazděného - Ing. Miroslav Třešťský

Rozsáhlá publikace - vzorník s množstvím vyobrazení dřevěných konstrukcí, dřevěných spojů a dřevěných prvků ve stavitelství domů, krovů, mostů, nosných konstrukcí... Architektonické detaily, terasy, vchody domů, arkýře, věžičky, pavlače a balkóny schody a další. 350 názorných obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 455 stran - 44 MB.

Dřevěný dům
8 vítězných návrhů ze soutěže Čsl. společnosti pro zvelebování dřevařského hospodářství z roku 1937. Půdorysy a řezy jsou reprodukovány v měřítku 1:200. Program soutěže zněl na dva typy domů pro celoroční obývání, na terénu celkem neomezeném, s mírným svahem k jihu. Typ A o pěti pokojích s příslušenstvím (obytná plocha nejvýše 90 m2), typ B o třech pokojích s příslušenstvím (obytná plocha nejvýše 50m2). Velice inspirativní, stále moderní. Jazyk český. Adobe PDF - 49 stran - 7 MB.

Dřevěný dům - Ing. Dr. Ivan Šula
8 projektů na dřevěné domy a chaty různých velikostí. Opatřeno detailními plány a rozpočty. Jazyk český. Adobe PDF - 71 stran - 14,4 MB.

Stavby ze dřeva - Václav Weingartl, Dr., Ing.

Publikace se komplexně zábývá použitím dřeva při výstavbě obytných a průmyslových budov, dřevěných konstrukcí, včetně interiérů a požární ochrany. Řada příkladů z lidové architektury i z nové výstavby (1936) na 76 fotografiích. Jazyk český, Zusammenfasung v němčině. Adobe PDF - 48 stran - 15,9 MB. Obsah.

Jak si postavím levně domek - Vladimír Mang

Zajímavý pohled do dobové (1928) problematiky stavby domku, pro málo majetné. Řada cenných rad i pro dnešní stavebníky. Kniha je zajímavá neboť poskytuje návody na stavbu hrázděných domů, domů z pěchované hlíny a vepřovic. Tyto levné a ekologické technologie se začínají dnes opět používat. 80 obrázků v textu.
Jazyk český. Adobe PDF - 95 stran - 20,5 MB.


Wooden and Half-timbered Houses

This set contains e-books:

Construction of wooden and half-timbered houses - Ing. Miroslav Trestsky
Excelent publication - sampler with numerous drawings of wooden structures, wooden boards and wooden elements in the construction of houses, roofs, bridges, supporting structures ... Architectural details, terraces, home entrances, bay windows, turrets, porches and balconies, stairs and more. 350 pictures in text. Czech language. PDF - 455 pages - 44 MB.

Wooden house
8 winning projects from 1936 year. Ground plans and sections are in 1:200 gauge. Wery inspirativ and still modern. Czech language. Adobe PDF - 49 sites - 7 MB.

Wooden house - Ing. Dr. Ivan Sula

8 projects for wooden houses and weekend houses different sizes. Contains detailed plans and budgets. Czech language. Adobe PDF - 71 pages - 14,4 MB.

Wooden Buildings - Vaclav Weingartl, Dr., Ing.

Book acquaint with using of wood in housing and industrial construction. Exampels from folk and modern (1936) architecture on 76 photographs. Czech language, Zusammenfasung v German. Adobe PDF - 48 pages - 15,9 MB.

How to Buildt Cheap House - Vladimir Mangl

Jak si postavim levne domek. Many interesting suggestions also for today promoters. Book is interesting also, because shows old techniks building construction from compressed earth and adobes. 80 pictures in text. Adobe PDF - 95 pages - 20,5 MB.


Obsah – Stavby ze dřeva
ČÁST TEXTOVÁ:
Předmluva, Úvod, Přednosti dřeva, Výhody dřeva pro stavební konstrukce, Jak ještě zlepšiti vlastnosti dřeva, Jak stavětí, Náklady staveb ze dřeva, Způsoby stavěl) ze dřeva, Několik upozornění, Několik příkladů, Topíme dřívím, Pojištění a úvěr pro stavby ze dřeva, Literatura, Zusamménfassung
ČÁST OBRAZOVÁ:
Kostelní stavby ze dřeva, Lidové stavby ze dřeva, Lidové stavby dřevěné, Lidové stavby dřevěné, Myslivny, Hlavní způsoby současných konstrukcí, Rychlost stavby rodinného domu ze dřeva, Velké rodinné vily, Letovisko, Máte raději dům v moderním stylu?, Americké domky, Kombinované stavby, Menší stavby, Interieury, Topíme dřívím, Po požáru, Po požáru, Dřevěné konstrukce, Velké dřevěné konstrukce, Zastřešení rozpětí do Mosty ze dřeva

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně