Pobělohorská historie

Tento soubor obsahuje zásadní e-knihy popisující toto období:

Tomáš V. Bílek - Reformace katolická - neboli obnovení náboženství katolického v Království Českém, Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618 - 1+2, Josef Pekař - Bílá hora, Antonín Rezek - Dějiny prostonárodního hnutí náboženského v Čechách od vydání tolerančního patentu až po naše časy, Karel Vácslav Adámek - Listiny k dějinám lidového hnutí náboženského na českém východě 18. a 19. věku, Augustin Neuman - Prostonárodní náboženské hnutí dle dokladů konzistoře královéhradecké, část první - Doba tzv. Temna do roku 1740, Jaroslav Goll - Válka o země Koruny České 1740 - 1742. F. A. Slavík - O popisu Čech po třicetileté válce. Jazyk český. Adobe PDF.

Více informací

810_006

198 Kč

Pobělohorská historie, Pekař, Bílek, Rezek, Goll

Pobělohorská historie

Tento soubor obsahuje zásadní e-knihy popisující toto období:

Tomáš V. Bílek - Reformace katolická - neboli obnovení náboženství katolického v Království Českém

Josef Pekař - Bílá hora

Antonín Rezek - Dějiny prostonárodního hnutí náboženského v Čechách od vydání tolerančního patentu až po naše časy

Karel Vácslav Adámek, JUDr. - Listiny k dějinám lidového hnutí náboženského na českém východě 18. a 19. věku

Augustin Neuman, ThDr. - Prostonárodní náboženské hnutí dle dokladů konzistoře královéhradecké, část první - Doba tzv. Temna do roku 1740

Jaroslav Goll - Válka o země Koruny České 1740 - 1742

F. A. Slavík - O popisu Čech po třicetileté válce

Jazyk český. Adobe PDF.


Bohemian history after 1620

1620 was critical conflict of so-called "Thirty years' war" close to Prague in "White mountain" (Bila hora). Czech army lost that fight with "Catolical Liga". After that fight was Czech state 300 years below Habsburgs. This set contains crucinal e-books about that:

Tomas Bilek - Reformace katolicka
Josef Pekar - Bila hora
Antonin Rezek - Dejiny prostonarodniho hnuti nabozenskeho v Cechach
Karel Vacslav adamek - Listiny k dejinam lidoveho hnuti nabozenskeho
Jaroslav Goll - Valka o zeme Koruny Ceske
F. A. Slavik - O popisu Cech po tricetilete valce

Czech language. Adobe PDF.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně