Znaky rodů českých

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Znaky rodů českých - Vojtěch Král. 82 znaků rodů. U každého stručná historie rodů a genealogické údaje. 82 znaků v textu. Seznam pod ikonou knihy. Jazyk český. Adobe PDF - 235 stran - 12 MB.

Znaky rodů českých - Anonym. Příkladně vyvedené erbovní znaky 136 českých rodů. K většině připojena stručné historiské a genealogické údaje rodu. 136 barevných znaků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 238 stran - 23,5 MB.

Märische Wapenbuch vom Jahre 1888 - Ernst August Krahl. 102 znaků moravské šlechty se základními životopisnými údaji. Jazyk německý. Adobe PDF - 110 stran - 19,5 MB. Kritisches Wörterbuch heraldischen Terminologie - Curt O. von Querfurth Základy tvorby heraldických znaků s řadou názorných příkladů na 322 obrázcích v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 195 stran - 7,8 MB.

Kritisches Wörterbuch heraldischen Terminologie - Curt O. von Querfurth. Základy tvorby heraldických znaků s řadou názorných příkladů na 322 obrázcích v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 195 stran - 7,8 MB.

Více informací

760_010

148 Kč

Znaky rodů českých, Vojtěch KrálTento soubor obsahuje e-knihy:

Znaky rodů českých - Vojtěch Král
82 znaků rodů. U každého stručná historie rodů a genealogické údaje. 82 znaků v textu. Seznam níže. Jazyk český. Adobe PDF - 235 stran - 12 MB.

Znaky rodů českých - Anonym

Příkladně vyvedené erbovní znaky 136 českých rodů. K většině připojena stručné historiské a genealogické údaje rodu. 136 barevných znaků v textu. Seznam níže. Jazyk český. Adobe PDF - 238 stran - 23,5 MB.

Märische Wapenbuch vom Jahre 1888 - Ernst August Krahl

102 znaků moravské šlechty se základními životopisnými údaji. Jazyk německý. Adobe PDF - 110 stran - 19,5 MB.

Kritisches Wörterbuch heraldischen Terminologie - Curt O. von Querfurth

Základy tvorby heraldických znaků s řadou názorných příkladů na 322 obrázcích v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 195 stran - 7,8 MB.


This set contains e-books:

Heraldic Bearings of Czech Noble Family - Vojtech Kral
Znaky rodu ceskych. 82 heraldic bearings. As appendix short history and genealogical data. Czech language. Adobe PDF - 235 pages - 12 MB.

Heraldic Bearings of Czech Cities - Vojtech Kral
Znaky mest ceskych. 32 historical heraldry, short history, town seals. Czech language. Adobe PDF - 94 pages - 6,4 MB.

Heraldic Bearings of Czech noble family - Anonym
Znaky rodu ceskych. Excelent exampels of 136 heraldic bearings. Genealogical data short history of family members. Czech language. Adobe PDF - 238 pages - 23,5 MB.

Märische Wapenbuch vom Jahre 1888 - Ernst August Krahl
Moravian Heraldic bearings from 1888 year. 102 heraldic bearings of Moravian noble family. Data as previous. German language. Adobe PDF - 110 pages - 19,5 MB.

Kritisches Wörterbuch heraldischen Terminologie - Curt O. von Querfurth
Critical Phraseology of Heraldic Bearings. ABC of creation heraldic bearings with exampels on 322 pictures in text. German language. Adobe PDF - 195 pages - 7,8 MB.


Obsah znaky rodů českých - Král: List, Hrabišici (znak pánů z Oseka), Vítkovci (znak pánů z Hradce), Hronovici [Ronovci] (znak pánů z Lichtemburka), Buzici (znak pánů ze Šelnberka), Markvartici (znak pánů z Valdštejna), Janovici (znak pánů ze Žerotína [Žirotína]), Benešovici (znak pánů Sedlnických z Choltic), Drslavici (znak pánů Černínů z Chudenic), Kounici, Hroznatovci (znak pánů z Vrtby), Páni z Kunštátu, Páni ze Strakonic, Páni ze Šternberka, Páni z Říčan, Páni ze Švamberka, Páni ze Švabenic, Páni z Pernštejna, Páni z Cimburka, Páni z Lomnice, Páni ze Žerotína, Páni z Boskovic, Páni z Drahotouš [Drahotůš], Páni z Holštejna a páni ze Sovince, Páni Smiřičtí ze Smiřic, Páni z Vrbna, Páni z Fulštejna, Páni z Vlašimě, Páni Žencové (Bzencové) z Markvartic, Páni Krajířové z Krajku, Rotemberkové z Ketře a Drslavě, Páni, později knížata z Lobkovic, Páni z Dražíc, Páni Trčkové z Lípy, Vchynští [Kinští] z Vchynic a Tetova, Páni z Ludanic, Slavatové z Chlumu a Košumberka, Páni z Bibrštejna, Krabicové z Veitmile, Páni z Deblína, Páni Pražmové z Bílkova, Páni ze Sádku, Páni z Hostyně, ze Staré a z Pardubic, Páni z Rýzmberka, Hodějovští z Hodějova, Vratislavové z Mitrovic, Páni z Harrachu, Dohalští z Dohalic, Bořkové, Páni z Bubna, později hrabata z Bubna a Litic, Janovští z Janovic, Doupovci z Doupova, Lažanští z Bukové, Voračičtí z Paběnic, Dobřenští z Dobřenic, Pětipestští z Chýš, Páni z Chlumu, Páni Berkové z Dubé a Lipého, Páni Sezimové z Ústí, Páni Švihovští z Rýzmberka a Švihová, Mračtí z Dubé, Páni Zajícové z Hazmburka, Páni z Lipého, Páni Žampachové z Potštejna, Páni Žďárští ze Žďáru, Páni Osovští z Doubravice, Páni z Vartemberka, Páni Štosové z Kounic, Páni z Janovic, Bořitové z Budče, Křinečtí z Ronova, Doudlebští z Doudleb, Záhořanští z Orlíka, Mičanové z Klinštejna a Roztok, Hamzové ze Zábědovic, Věžníkové z Věžník, Z Harasova, Hrušovští z Hrušová, Lipovští z Lipovice, Čibeličtí ze Soutic, Bradští z Labouně, Čejkové z Olbramovic, Bystřičtí ze Studnic

Obsah znaky rodů českých - anonym: Trmalové z Toušic, Jan Táborský z Klokotské Hory, Jan Žižka z Kalicha (válečný znak), Jan Žižka z Kalicha (rodový znak), Švihovští z Rýzmberka, na Skále, Rábí a na Švihově, Smiřičtí ze Smiřic, Svobodní pánové z Villani, Páni z Bibrštejna v Čechách, Kočové z Dobrše, Leskovec z Leskovce, Hrabata z Martinic, Dačický z Heslová, Voračičtí z Paběnic, Kostomlatští z Vřesovic, Vlkové z Kvítková, Netoličtí z Eisenberka, Malovcové z Chýnova a z Vinterberka, Jiřík Melantrich z Aventina, Hložek ze Žampachu, Páni z Říčan, Páni z Pernštejna, Čabeličtí ze Soutic, Lidi z Myslova, Jirkovští vladykové z Hrušce, Horský z Horskýfeldu, Hanikýřové rytíři ze Semína, Páni z Preittenbergů a Rosenawů, Rytíři z Hennetu, Hrabata Chotkové z Chotkova a Vojnína, Páni z Hustířan, Příbík z Otaslavic, Pinka z Věrnova, Páni z Duban, Páni z Růže - Vítkovici (erb prvotný), Závětové ze Závětic, Michnové z Vacínova, Hrabata Černínové z Chudenic, Něnkovský z Medonos, Krušinové ze Švamberka, Páni z Berbistorfu, Bošínský z Božejova, Landhrabě z Fürstenberka, Kůdelové ze Žitěnic a na Řečici, Ledčarové ze Siona, František rytíř Plaček, Antonín rytíř Radda, Příchovští z Příchovic, Kaplíři ze Sulevic, Hrazáňové (Hřáňové) svob páni z Harasova, Čejkové z Olbramovic, Kapounové ze Svojkova, Chlumčanští z Přestavlk, Matyáš Zídek Srnovec z Varvažova, Lokšanové svob páni z Lokšanů, Hrušovští rytířové z Hrušová, Páni ze Stráže, Páni z Hradce, Páni z Landštejna, Páni Hořčicové z Prostého, Dubenský z Chlumu, Páni z Kolovrat, Páni z Roupova, Pěšíkové z Komárova, Klusákové z Kostelce, Knížata z Lobkovic, Dobříkovští z Malejova a na Dobříkově, Počepičtí z Počepic, Talackové z Ještětic, Strnadové z Freitok, Stráníkové z Kopidlna, Sixtové ze Zvířetína, Sobkové z Kornice, Kheckové ze Schwarzbachu, Strakové z Nedabylic, Humpolečtí z Rybenska, Vančurové z Řehnic, Páni z Lomnice, Stařimský z Libštejna, Sádlo rytíř z Vražné, Rudhart z Malešova, Žampachové z Potštejna, Šlechta svob pán z Heraltic, Varlichové z Bubna, Slavkovští rytířové ze Skalice, Jan [sic!] Škréta Šotnovský ze Závořic, Vrabští z Vrábí, Šlechtové z Hrochova, Sakové z Bohuňovic, Zylvarové ze Silberštejna a Pilinkova, Sedlečtí z Oujezdce, Bubnové z Litic, Kníže Thurn Taxis, Steffkové z Koloděj, Zych ze Zvířetína, Trčkové z Lípy, Radečtí z Radče, Václav Hlava z Kyrsfeldu, Zahrádecký ze Zahrádek, Dobřenský z Dobřenic, Páni ze Šternberka, Králík z Brocné, Páni z Častolovic, Páni z Kunštátu, Páni z Lažan, Páni z Náchoda, Páni ze Žerotína, Páni z Doudleb, Páni ze Sendražic, Vratislavové z Mitrovic, Kinští (Vchynští) z Vchynic a Tetova, [chybí], [chybí], Otmar z Holohlav, Svob páni z Bieschinů, Páni z Cimburka, Veselický z Veselice, Kamenec z Kamena, Okrouhlický z Kněnic, Mladotové ze Solopysk, Hrabata z Vrtbyl Hronové z Leuchtenberga, Hronové z Leuchtenberga, Vodička z Wasserfeldů, Tunklové z Brníčka a ze Zábřeha, Vejvodově ze Stromberka, Vraždové z Kunvalda, Sokolové z Mor, Lodgmanové z Auen, Sladovský ze Sladova, Třeštíkové z Hyršova, Vořikovští rytíři z Kundratic, Maškové z Maasburgu

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně