Nejstarší české kroniky

Tento soubor obsahuje české kroniky:
Kosmova kronika - moderní překlad K. Hrdiny a další vydání, Dalimilova kronika - několik vydání, Kronika zbraslavská, Nejstarší kronika česká - Ku kritice legend o sv. Václavu a sv. Prokopu - Josef Pekař, Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily - Kristián, Paměti - Mikuláš Dačický z Heslova, Vita Caroli - Karel IV., Netoužím po ráji - Václav Lucemburský (Český), Rukopis zelenohorský, Rukopis královedvorský, Nejstarší legendy přemyslovských Čech - Oldřich Králík. Více v detailech. Adobe PDF.

Více informací

810_002

198 Kč

Kosmova kronika, Dalimilova kronika,

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Kosmova kronika
- moderní překlad K. Hrdiny,
Kosmův letopis Český s pokračovateli - (V. V. Tomek), Kanovník vyšehradský, Mnich sázavský, Výpisky z Vincenta Gerlacha a jiných starších letopisů českých, Letopisy české od roku 1196 do 1278, Příběhy krále Václava I., Příběhy krále Přemysla Otakara II., Vypravování o zlých létech po smrti krále Přemysla Otakara II.
Druhý díl - Letopisy pražské, Letopisy české, Letopisy hradišťské a opatovické, Letopisy Vincentia, kanovníka pražského a Gerlacha, opata milevského, Letopis domu žďárského, Letopisy Vincencta, kanovníka kostela pražského a Jarlocha, opata kláštera milevského, Letopis žďárský větší, Letopis žďárský kratší

Dalimilova kronika - 1) Moderní překlad, včetně barevné faximilie, 2) Překlad a poznámky - V. Flaišhans, 3) Překlad a poznámky - V. Hanka, 4) Podle rukopisu z Cambridge - (V. E. Mourek)

Kronika zbraslavská - V. Novotný (editor)
Nejstarší kronika česká
- Ku kritice legend o sv. Václavu a sv. Prokopu - Josef Pekař
Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily - Kristián, (Křišťan)
Paměti - Mikuláš Dačický z Heslova
Rukopis zelenohorský, Rukopis královedvorský
Vita Caroli - Karel IV. - vlastní životopis
Netoužím po ráji - Václav Lucemburský (Český) - galantní básně
Nejstarší legendy přemyslovských Čech - Oldřich Králík


This set contains some czech historical anals and texts:
Kosmas chronicle (12. century),
Dalimil chronicle (14. century),
Rukopis kraledvorsky, zelenohorsky (wery known falsum from 19. century)
Vita Caroli - autobiography of Carl IV, Roman emperor

and many more

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně