Historické cestopisy

Tento soubor obsahuje několik cestopisů z doby, kdy cestování bylo ještě opravdu dobrodružné. Kryštof Harant z Polžic - Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii, Bedřich z Donína - Cestopis, Marco Polo - Milion, Emanuel Arnold - Popsání cesty mé z Prahy až na pomezí zahraničné, Jindřich Hýzrle z Chodů - Život, v němž se obsahují někderé jízdy a tažení, Josef Svatopluk Machar - Řím, Milota Zdirad Polák - Cesta do Italie, Daniel Vetter - Islandia aneb krátké vypsání ostrova Islandu, Václav Vratislav z Mitrovic - Příhody. Jazyk český. Adobe PDF.

Více informací

810_004

98 Kč

Historické cestopisy, Marco Polo, Milion, Řím, Machar

Tento soubor obsahuje několik cestopisů z doby, kdy cestování bylo ještě opravdu dobrodružné:

Kryštof Harant z Polžic - Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii,

Josef Svatopluk Machar - Řím

Marco Polo - Milion

Bedřich z Donína - Cestopis

Emanuel Arnold - Popsání cesty mé z Prahy až na pomezí zahraničné

Jindřich Hýzrle z Chodů - Život, v němž se obsahují někderé jízdy a tažení
Milota Zdirad Polák - Cesta do Italie
Daniel Vetter - Islandia aneb krátké vypsání ostrova Islandu
Václav Vratislav z Mitrovic - Příhody

Jazyk český. Adobe PDF.


This set contains several voyages from time, when travelling in Europe was big adventure:

Krystof Harant z Polzic - Cesta z Kralovstvi Ceskeho do Benatek, odtud do zeme Svate, zeme
Judske a dale do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateriny v Puste Arabii,
Bedrich z Donina - Cestopis
Marco Polo - Milion
Emanuel Arnold - Popsani cesty me z Prahy az na pomezi zahranicne
Jindrich Hýzrle z Chodů - Zivot, v nemz se obsahuji nekdere jizdy a tazeni
Josef Svatopluk Machar - Rim
Milota Zdirad Polak - Cesta do Italie
Daniel Vetter - Islandia aneb kratke vypsani ostrova Islandu
Vaclav Vratislav z Mitrovic - Prihody

Czech language. Adobe PDF.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně