Louis XIV und Regence

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Louis XIV. und Regence - Seymour de Ricci. Jedna z nejlepších knih o nábytku z epochy francouzského krále Ludvíka XIV. Období 1650 - 1725.  Obsahuje fotografie špičkových interiérů, dveře, výplně, krby, zábradlí, stoly, psací stoly, židle, komody, čalouněný nábytek, postele, skříně, hodiny, obrazové a zrcadlové rámy, svícny... 414 černobílých fotografií. Jazyk německý. Adobe PDF -  234 stran - 28,5 MB.

French Furniture under Louis XIV. - Roger de Félice. Nábytek ze stejné doby, poněkud nižší kategorie. Skříně, stoly, sedací nábytek, postele, paravany ...85 obrázků v  příloze. Jazyk anglický. Adobe PDF - 239 stran - 12,5 MB.

French Furniture in the Middle Ages and Under Louis XIII. - Roger de Félice. Vývoj středověkého nábytku na území Francie. Zdokonalování konstrukce, zlepšování řemesla, vývoj nových typů nábytku vyplývající ze zvyšujících se požadavků na kvalitu bydlení (truhla na podstavci, kredence, skříně, skládací stoly, sedací nábytek). 65 obrázků v příloze. Jazyk anglický. Adobe PDF - 231 stran - 10,6 MB.

French Furniture - André Saglio. Průvodce historií francouzského nábytku od nejstarších dob až do empiru. Typické znaky jednotlivých stylů, významní tvůrci a zadavatelé. Všechny druhy nábytku a zařizovacích předmětů, bronzové aplikace a kování, řezby, špičkové řemeslo. 60 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 250 stran - 8,9 MB. 

Více informací

101_001

248 Kč

Louis XIV. und Regence, raumkunst und mobiliar, French Furniture under Louis XIV., Francouzský nábytek

Kategorie - Interiéry, Nábytek, (Category - Interiors, Furnishing)


Tento soubor obsahuje e-knihy:
Louis XIV. und Regence - Seymour de Ricci
Jedna z nejlepších knih o nábytku z epochy francouzského krále Ludvíka XIV. Období 1650 - 1725.
Obsahuje fotografie špičkových interiérů, dveře, výplně, krby, zábradlí, stoly, psací stoly, židle, komody, čalouněný nábytek, postele, skříně, hodiny, obrazové a zrcadlové rámy, svícny... 414 černobílých fotografií. Jazyk německý. Adobe PDF - 234 stran - 28,5 MB.

French Furniture under Louis XIV. - Roger de Félice
Nábytek ze stejné doby, poněkud nižší kategorie. Skříně, stoly, sedací nábytek, postele, paravany ...85 obrázků v příloze. Jazyk anglický. Adobe PDF - 239 stran - 12,5 MB.

French Furniture in the Middle Ages and Under Louis XIII. - Roger de Félice
Vývoj středověkého nábytku na území Francie. Zdokonalování konstrukce, zlepšování řemesla, vývoj nových typů nábytku vyplývající ze zvyšujících se požadavků na kvalitu bydlení (truhla na podstavci, kredence, skříně, skládací stoly, sedací nábytek). 65 obrázků v příloze. Jazyk anglický. Adobe PDF - 231 stran - 10,6 MB.

French Furniture - André Saglio
Průvodce historií francouzského nábytku od nejstarších dob až do empiru. Typické znaky jednotlivých stylů, významní tvůrci a zadavatelé. Všechny druhy nábytku a zařizovacích předmětů, bronzové aplikace a kování, řezby, špičkové řemeslo. 60 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 250 stran - 8,9 MB.


This set contains e-books:

Louis XIV. und Regence - Raumkunst und Mobiliar - Seymour de Ricci

From probably "best ever" series books about furniture and interiors.From age 1650-1725. Many hundrets items, inkluding text. Interiors, doors, panelling, fire-sides, barriers, tables, writing tables, chairs, armchairs, beds, cases, clocks, frames,chandeliers... 414 pictures. German language. Adobe PDF - 234 sites - 28,5 MB.

French Furniture under Louis XIV. - Roger de Félice

Furnitute from the same time, but a little lower category. Cases, tables, padded furniture, beds, banner-screens ... 85 pictures in appendix. English language. Adobe PDF - 239 pages - 12,5 MB.

French Furniture in the Middle Ages and Under Louis XIII. - Roger de Felice

The development of medieval furniture in France. Improve of the design, crafts improvement, development of new types of furniture resulting from the increasing demand for housing quality (chest on a pedestal, cupboards, cabinets, folding tables, chairs). 65 images in the Annex. English language. Adobe PDF - 231 pages - 10,6 MB.

French Furniture - André Saglio

Guide to the history of French furniture from the earliest times to the Empire. Typical characteristics of each style, prominent creators and sponsors. All kinds of furniture and fixtures, fittings and bronze applications, carvings, superior craftsmanship. 60 pictures in text. English language. Adobe PDF - 250 pages - 8,9 MB.


Louis XIV. und Regence - raumkunst und mobiliar ( Seymour de Ricci )

Eines der besten Bücher über Möbel und Interiors der Epoche 1650-1725 in Frankreich. 414 schwarz-weis Fotos von Interieurs, Türen, Kaminen, Geländer, Tischen u.a.
In deutsche Sprache. Adobe PDF - 234 seiten - 28,5 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně