Nejmenší dům

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Nejmenší dům. 18 projektů ze soutěže Svazu československého díla na typ nejmenšího řadového a volného domu v dnešní Praze 6 Na Babě. Sestavili Oldřich Starý a Ladislav Sutner. Každý z projektů obsahuje kromě plánů také průvodní zprávu a posudek poroty. Jazyk český. Adobe PDF - 38 stran - 4,4 MB.

Nejmenší domek. Práce školy architektury na Umělecko-průmyslové škole v Praze z roku 1926. 18 projektů na úsporné malometrážní domky. Individuální i řadová architektura, dřevěné a zděné domky, které mnohdy svým pojetím předcházejí dnešní "minimalistickou" architekturu. Jazyk český. Adobe PDF - 20 stran - 1,2 MB.

Chaty, sruby, domky - Arch. Ing. Jindřich Freiwald. Kniha se zabývá teoretickými problémy rekreačního bydlení ze všech možných pohledů. Na velkém množství příkladů uvádí konkrétní architektonická řešení od malých víkendových chatek, přes stabilní dřevěné a zděné chaty a chalupy až po větší turistická ubytovací zařízení. Více jak 200 půdorysných plánů, architektonických návrhů, půdorysných řešení i fotografií konkrétních realizací. Jazyk český. Adobe PDF - 189 stran - 11,7 MB.

Více informací

110_026

148 Kč

Nejmenší domek, Nejmenší dům, Chaty, sruby, domky

Kategorie - Architektura


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Nejmenší dům - 18 projektů ze soutěže Svazu československého díla na typ nejmenšího řadového a volného domu v dnešní Praze 6 Na Babě. Sestavili Oldřich Starý a Ladislav Sutner. Každý z projektů obsahuje kromě plánů také průvodní zprávu a posudek poroty. Jazyk český. Adobe PDF - 38 stran - 4,4 MB.

Nejmenší domek

Práce školy architektury na Umělecko-průmyslové škole v Praze z roku 1926. 18 projektů na úsporné malometrážní domky. Individuální i řadová architektura, dřevěné a zděné domky, které mnohdy svým pojetím předcházejí dnešní "minimalistickou" architekturu. Jazyk český. Adobe PDF - 20 stran - 1,2 MB.

Chaty, sruby, domky - Arch. Ing. Jindřich Freiwald

Kniha se zabývá teoretickými problémy rekreačního bydlení ze všech možných pohledů. Na velkém množství příkladů uvádí konkrétní architektonická řešení od malých víkendových chatek, přes stabilní dřevěné a zděné chaty a chalupy až po větší turistická ubytovací zařízení. Více jak 200 půdorysných plánů, architektonických návrhů, půdorysných řešení i fotografií konkrétních realizací. Jazyk český. Adobe PDF - 189 stran - 11,7 MB.


This set contains e-books:

Smallest House
Nejmensi dum. 18 projects for small open housing and row houses. Czech language. Adobe PDF - 38 pages - 4,4 MB.

Little House
Nejmensi domek. Works of architecture school in Prague 1926. 18 designs for economical small houses. One-to-one and teracced houses. Wooden and masonry houses, which are sometimes similar to today "minimalist" architecture. Czech language. Adobe PDF - 20 pages - 1,2 MB.

Cottages, Cabins, Small Houses - Arch. Ing. Jindrich Freiwald

The book deals with theoretical problems of recreational housing from all possible angles. On a large number of examples shows specific architectural solutions from small weekend cottages, through a stable wooden and brick cottages to larger tourist accommodations. More than 200 plans, floor plans, architectural designs, floor plan solutions as well as photos of specific implementations. Czech language. Adobe PDF - 189 pages - 11,7 MB.  

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně