Kultura bydlení a nábytek v Italské renesanci

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Italská renesance - Frida Schottmüler. Italienische Renaissance - Wohnungskultur und Möbel der Italienischen Renaissance. Vynikající kniha z proslulé serie. Zasvěcený pohled na všechny aspekty vývoje italské bytové kultury, které ovlivnily celý svět. Řada příkladů renesančních interiérů na dobových obrazech. Všechny druhy nábytku a ostatních interiérových zařizovacích předmětů na 585 dokonalých fotografiích. Jazyk německý. Adobe PDF - 272 stran - 52,5 MB.

Vývoj architektury renesanční v Itálii - Doc. Ing. arch. Bohuslav Syrový. Renesance v Itálii, vznik, rozvoj, teoretici. Stavební hmoty, tvarosloví, jednotlivé architektonické prvky a jejich používání v architektonické kompozici. Druhy staveb, stručný přehled významných staveb. 70 fotografií v příloze. Jazyk český. Adobe PDF - 253 stran - 14,8 MB.

Baumkunst und dekorative Plastik der frührerenaissance in Italien - Jilius Baum. Stavební umění a dekorativní plastika ranné renesance v Itálii. Nejvýznačnější stavby z tohoto období na 200 dokonalých fotografiích. Jedna z nejvýznačnějších knih k dané problematice. Jazyk německý. Adobe PDF - 332 stran - 50 MB.

Více informací

101_003

198 Kč

Italská renesance, Italienische Renaissance, Wohnungskultur, Möbel

Kategorie - Architektura


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Italská renesance - Frida Schottmüler

Wohnungskultur und Möbel der Italienischen Renaissance. Vynikající kniha z proslulé serie. Zasvěcený pohled na všechny aspekty vývoje italské bytové kultury, které ovlivnily celý svět. Řada příkladů renesančních interiérů na dobových obrazech. Všechny druhy nábytku a ostatních interiérových zařizovacích předmětů na 585 dokonalých fotografiích. Jazyk německý. Adobe PDF - 272 stran - 52,5 MB.

Vývoj architektury renesanční v Itálii - Doc. Ing. arch. Bohuslav Syrový

Renesance v Itálii, vznik, rozvoj, teoretici. Stavební hmoty, tvarosloví, jednotlivé architektonické prvky a jejich používání v architektonické kompozici. Druhy staveb, stručný přehled významných staveb. 70 fotografií v příloze. Jazyk český. Adobe PDF - 253 stran - 14,8 MB.

Baumkunst und dekorative Plastik der frührerenaissance in Italien - Jilius Baum

Stavební umění a dekorativní plastika ranné renesance v Itálii. Nejvýznačnější stavby z tohoto období na 200 dokonalých fotografiích. Jedna z nejvýznačnějších knih k dané problematice. Jazyk německý. Adobe PDF - 332 stran - 50 MB.


This set contains e-books:

Wohnungskultur und Möbel der Italienischen Renaissance - Frida Schottmüler

Excelent book from famous serie. Look on all aspects development of Italien furnishing. Many exampels Renaissance interiors on contemporary pictures. All kinds of furnishing on 585 excelent pictures. German language. Adobe PDF - 272 pages - 52,5 MB.

Baumkunst und dekorative Plastik der frührerenaissance in Italien - Jilius Baum
Building and Decorative Arts Sculpture Early Renaissance in Italy. The Most Outstanding buildings from this period 200 perfect pictures. One of the most significant books on this theme. German language. Adobe PDF - 332 Pages - 50 MB.

Development of Renaissance architecture in Italy - Doc. Ing. arch. Bohuslav Syrovy
Renaissance in Italy, the creation, development and theorists. Building materials, morphology, different architectural elements and their use in architectural composition. Types of buildings, a brief overview of important buildings. 70 photos in the Annex. Czech language. Adobe PDF - 253 pages - 14,8 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně