Židle

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Der Stuhl - Adolf G. Schneck. Kniha zobrazuje více jak 110 židlí, jejich fotografie, dílenské výkresy, včetně rozměrů. Výtvarně vysoce hodnotné židle od předních architektů a firem doroku 1928. Jazyk německý. Adobe PDF - 57 stran - 14,3 MB.

Výroba nábytku, tvorba a konstrukce - Prof. akad. arch. Jindřich Halabala. Kniha podává ucelený přehled vlivů, problémů a otázek souvisejících s tvorbou a vývojem nábytku. Historie nábytku, konstrukce jednotlivých typů nábytku. Skříně, stoly, nábytek lůžkový a sedací, nábytkové sestavy, sektor, Bruselský styl. Je určena především architektům, výtvarníkům-návrhářům, konstruktérům a technologům. Jindřich Halabala byl český nábytkový designér, teoretik, publicista a pedagog. Proslavily ho především návrhy stylového nábytku pro brněnské UP závody v letech, kde pracoval jako hlavní designér. Jazyk český, rezumé rusky, německy, anglicky. 370 obrázků v textu. PDF - 271 stran - 24 MB.

Navrhování sedadel a lehátek - Ing. Jaroslav Mašek. Jedna z prvních studií o účelném a zdravém sezení v Československu (1937). Zavedení ergonomie do návrhu nábytku s přihlédnutím k účelu, pohodlnému a zdravému používání. Mechanika lidského těla a výpočty k správným proporcím sedacího nábytku. Sedací nábytek pracovní i odpočinkový. 13 obrázků v textu, grafy, tabulky. Jazyk český. Adobe PDF - 53 stran - 1 MB.

Více informací

102_004

248 Kč

Der Stuhl, židle, chair, Adolf G. Schenk,

Kategorie - Interiéry, Nábytek, ( Category - Interiors, Furnishing )


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Der Stuhl - Adolf G. Schneck

Židle. Kniha zobrazuje více jak 110 židlí, jejich fotografie, dílenské výkresy, včetně rozměrů. Výtvarně vysoce hodnotné židle od předních architektů a firem do roku 1928. Jazyk německý. Adobe PDF - 57 stran - 14,3 MB.

Výroba nábytku, tvorba a konstrukce - Prof. akad. arch. Jindřich Halabala
Kniha podává ucelený přehled vlivů, problémů a otázek souvisejících s tvorbou a vývojem nábytku. Historie nábytku, konstrukce jednotlivých typů nábytku. Skříně, stoly, nábytek lůžkový a sedací, nábytkové sestavy, sektor, Bruselský styl. Je určena především architektům, výtvarníkům-návrhářům, konstruktérům a technologům. Jindřich Halabala byl český nábytkový designér, teoretik, publicista a pedagog. Proslavily ho především návrhy stylového nábytku pro brněnské UP závody v letech, kde pracoval jako hlavní designér. Jazyk český, rezumé rusky, německy, anglicky. 370 obrázků v textu. PDF - 271 stran - 24 MB.

Navrhování sedadel a lehátek - Ing. Jaroslav Mašek

Jedna z prvních studií o účelném a zdravém sezení v Československu (1937). Zavedení ergonomie do návrhu nábytku s přihlédnutím k účelu, pohodlnému a zdravému používání. Mechanika lidského těla a výpočty k správným proporcím sedacího nábytku. Sedací nábytek pracovní i odpočinkový. 13 obrázků v textu, grafy, tabulky. Jazyk český. Adobe PDF - 53 stran - 1 MB.


This set contains e-books:

Der Stuhl - Adolf G. Schneck
The Chair. Book represent more than 110 chairs, their pictures, shop drawings, inclusive proportions. Chairs with large creative expressions by prominent architects and companies til 1928 year. German language. Adobe PDF - 57 sites - 14,3 MB.

Furniture production, creation and construction - Prof. akad. arch. Jindřich Halabala
The book provides a comprehensive overview of the influences, problems and issues related to the creation and development of furniture. History of furniture, construction of individual types of furniture. Cabinets, tables, bed and sofa furniture, furniture sets, sector. Book is intended primarily for architects, artists, constructors and technologists. Jindřich Halabala was a Czech furniture designer, theorist, publicist and pedagogue. He was especially famous for his designs of stylish furniture for the Brno UP plants in the years where he worked as a chief designer "Brusel style". Czech language, resume Russian, German, English. 370 images in the text. PDF - 271 pages - 24 MB.

Designing Seating and Chairs - Ing. Jaroslav Masek

Navrhovani sedadel a lehatek. One of the first studies on the effective and healthy sitting in Czechoslovakia (1937). The introduction of ergonomics in the design of furniture with regard to the purpose and comfort. Mechanics of the human body and calculations to the correct proportions seating. Seating for work and relaxing. 13 pictures in text, graphs, tables. Czech language. Adobe PDF - 53 pages - 1 MB.


Der Stuhl - Adolf G. Schneck

Alte und neue Typen aus verschiedenen Länder in Konstruktion, Ansichten und Maßzeichnungen. Stuttgart, Hoffmann 1928. 60 Seiten mit 135 Abbildungen. In deutsche Sprache. Adobe PDF - 57 seiten - 14,3 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně