Styly nábytku

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Möbelstile - Kaesz Gyula. Klíč k určování stylů nábytku. Zastoupeny všechny hlavní světové oblasti. Asie, Amerika, Evropa od starověku po současnost. Na více jak 800 přehledných obrázcích jsou zastoupeny typické příklady různých druhů nábytku. Doplněno 31 fotografiemi, malou "encyklopedií" nejpoužívanějších termínů z oblasti konstrukce nábytku a rozsáhlou bibliografií. Zvláštní důraz na vývoj v Maďarsku. Jazyk německý. Adobe PDF - 317 stran - 82 MB.

Nauka o tvarech uměleckých - Prof. Josef Schmoranz. Kniha se snaží postihnout estetický pohled na nábytek v různých historických periodách. Od Asýrie, přes Egypt, Řecko, Řím, evropské periody až po biedermeier. Vývoj jednotlivých druhů nábytku podle potřeb užití - tvary, dekory. 67 fotografických příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 141 stran - 7 MB.

Stilkunde - Arthur Kohler. Vynikající kniha - průvodce styly se zaměřením na interiery, mobiliář, textil a architekturu. Typické znaky a dekory pro jednotlivé styly (podrobnosti pod ikonou knihy), od starověku až po secesi. Důraz je dáván především na evropské styly. Několik stovek fotografií a rytin v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 267 stran - 50 MB.

Furniture - Frank Davis. Obrazová encyklopedie nábytku. Nábytek z nejstarších dob do současnosti s důrazem na nábytek 16. - 19. století.  Zobrazován především nábytek anglický, francouzský a čínský, včetně příkladů, jak se tyto styly ovlivňovaly. 404 špičkových fotografií z předních sbírek a z nabídky prestižních aukčních domů. Jazyk anglický. Adobe PDF - 157 stran - 27,5 MB.

Více informací

105_006

248 Kč

Styly nábytku, Klíč k určování stylů nábytku. Möbelstile, Kaesz Gyula, Stilkunde, Arthur Kohler

Kategorie - Interiéry, nábytek


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Möbelstile - Kaesz Gyula

Styly nábytku. Klíč k určování stylů nábytku. Zastoupeny všechny hlavní světové oblasti. Asie, Amerika, Evropa od starověku po současnost. Na více jak 800 přehledných obrázcích jsou zastoupeny typické příklady různých druhů nábytku. Doplněno 31 fotografiemi, malou "encyklopedií" nejpoužívanějších termínů z oblasti konstrukce nábytku a rozsáhlou bibliografií. Zvláštní důraz na vývoj v Maďarsku. Jazyk německý. Adobe PDF - 317 stran - 82 MB.

Nauka o tvarech uměleckých - Prof. Josef Schmoranz

Kniha se snaží postihnout estetický pohled na nábytek v různých historických periodách. Od Asýrie, přes Egypt, Řecko, Řím, evropské periody až po biedermeier. Vývoj jednotlivých druhů nábytku podle potřeb užití - tvary, dekory. 67 fotografických příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 141 stran - 7 MB.

Stilkunde - Arthur Kohler

Vynikající kniha - průvodce styly se zaměřením na interiery, mobiliář, textil a architekturu. Typické znaky a dekory pro jednotlivé styly (podrobnosti pod ikonou knihy), od starověku až po secesi. Důraz je dáván především na evropské styly. Několik stovek fotografií a rytin v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 267 stran - 50 MB.

Furniture - Frank Davis
Obrazová encyklopedie nábytku. Nábytek z nejstarších dob do současnosti s důrazem na nábytek 16. - 19. století. Zobrazován především nábytek anglický, francouzský a čínský, včetně příkladů, jak se tyto styly ovlivňovaly. 404 špičkových fotografií z předních sbírek a z nabídky prestižních aukčních domů. Jazyk anglický. Adobe PDF - 157 stran - 27,5 MB.


This set contains e-books:

Styles of Furniture - Kaesz Gyula
Key to specify different styles of furniture. Included all main world regions. Asia, America, Europe. From ancient world to present time. More than 800 graphic pictures with exampels of typical exampels different sorts of furniture. Supplemented with 31 photographs and small "encyclopedia" often used terms from konstruction of furniture. A special wiew on development in Hungary. German language. Adobe PDF - 317 pages - 82MB.

Stilkunde - Arthur Kohler
Excelent book - style guide with a view to interiors, furnishing, textile and architesture. Distinctiveness and decors of particular styles (details under icon of book), from ancient world to secession with accent to European styles. Many hundreds of pictures and engravings in text. German language. Adobe PDF - 267 pages - 50 MB.

Furniture - Frank Davis

A picture history of furniture. Furniture from ancient world to present time. Accent on furniture 16. - 19. century from England, French and Chinese furniture. Exampels how these styles influence one another. 404 top pictures from prominent collections and auction companies. English language. Adobe PDF - 157 sites - 27,5 MB.

Science of the Art Forms - Prof. Josef Schmoranz
Nauka o tvarech umeleckych. The book tries to capture the aesthetic look of the furniture in different historical periods. From Assyria, through Egypt, Greece, Rome, European period to Biedermeier. Development of various kinds of furniture according to the needs uses - shapes, patterns. 67 photo attachments. Czech language. Adobe PDF - 141 pages - 7 MB.


INHALT - STILKUNDE, Einleitung, Ornamentik, Heraldik, Von den Stilen
STILE DES ALTERTUMS - Alt-ägyptische Kunßt, Assyrisch-babylonische Kunst, Die griechischen Stile, Die römischen Stile, Die byzantinische Epoche, Die alt-christliche Epoche, Der arabisch-maurische Stil, STILE DES MITTELALTERS - Der romanische Stil, Der gothische Stil, DER STIL DER RENAISSANCE, DIE STILE DER NACH-RENAISSANCE - Der Stil Louis XIII, Der Stil Louis XIV (Barock), Der Stil der Regence, Der Stil Louis XV (Rokoko), Der Stil Louis XVI (Zopfstil), DIE STILE DER NACH-REVOLUTIONSZEIT - Der Stil des Directoire, Der Stil des Konsulats, Der Stil des Empire, DIE STILRICHTUNGEN DES NACH-EMPIRE - Der Stil der Restauration, Der Stil Louis Philippe, Der Biedermeierstil, DIE ENGLISCHEN MÖBELSTILE,
Die Stilrichtungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Literaturverzeichnis

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně