Historie anglického nábytku

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Malé knihy o nábytku 1-4 - J. P. Blake. Little books about old furniture. Historie britského nábytku bývá rozdělena do období, charakterizovaných použitým materiálem. 1) Tudor to Stuart (1485-1688). Dubový nábytek. Charakteristika doby, hlavní historická fakta. Hlavní typy nábytku a jejich užití. 2) The period of Queen Anne (1689 - 1727) Ořechový nábytek. 3) Chippendale and his school. Mahagon. Thomas Chippendale (1718-1779) - autor řady návrhů nábytku, který ovlivnil celou řadu dalších tvůrců. Zde všechny druhy nábytku, včetně dalších interiérových předmětů. 4) The Sheraton period - post Chippendale designers - 1760 - 1820. Satin wood. Ince, Mayhew, Hepplewhite, Sherarer, Adam. Tvůrci anglického nábytku, kteří ovlivnili i evropské nábytkové umění. 4 e-knihy, 353 obrázků.  Jazyk  anglický. Adobe PDF - 777 stran - 24,5 MB.

Starožitný anglický nábytek - F. Fenn, B. Wylie. Old English Furniture. Kniha zpracovává podobnou tématiku, jako předešlé ve stručnější podobě. Dubové, ořechové, mahagon a satinwood. 94 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 9,4 MB.

A History of English Furniture 4 - Percy Macquoid. Podtitul - The age of Satinwood. Výpravná publikace zobrazuje špičkové příklady nábytkového umění na Britském území od 18. do 19. století. Autor působil, jako divadelní designér a později se stal autoritou v oblasti sběratelství starožitného nábytku. Jeho knihy jsou dodnes vyhledávány tvůrci, restaurátory i sběrateli starožitného nábytku. Jazyk anglický. 243 dokonalých obrázků v textu, 15 barevných tabulí. 289 stran - 35,8 MB.

Více informací

105_007

198 Kč

Starožitný anglický nábytek, Old English Furniture, Ince, Mayhew, Hepplewhite, Sherarer, Adam

Kategorie - Interiéry, nábytek


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Malé knihy o nábytku 1-4 - J. P. Blake
Little books about old furniture. Historie britského nábytku bývá rozdělena do období, charakterizovaných použitým materiálem. 1) Tudor to Stuart (1485-1688). Dubový nábytek. Charakteristika doby, hlavní historická fakta. Hlavní typy nábytku a jejich užití. 2) The period of Queen Anne (1689 - 1727) Ořechový nábytek. 3) Chippendale and his school. Mahagon. Thomas Chippendale (1718-1779) - autor řady návrhů nábytku, který ovlivnil celou řadu dalších tvůrců. Zde všechny druhy nábytku, včetně dalších interiérových předmětů. 4) The Sheraton period - post Chippendale designers - 1760 - 1820. Satin wood. Ince, Mayhew, Hepplewhite, Sherarer, Adam. Tvůrci anglického nábytku, kteří ovlivnili i evropské nábytkové umění. 4 e-knihy, 353 obrázků. Jazyk anglický. Adobe PDF - 777 stran - 24,5 MB.

Starožitný anglický nábytek - F. Fenn, B. Wylie

Old English Furniture. Kniha zpracovává podobnou tématiku, jako předešlé ve stručnější podobě. Dubové, ořechové, mahagon a satinwood. 94 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 9,4 MB.

A History of English Furniture 4 - Percy Macquoid
Podtitul - The age of Satinwood. Výpravná publikace zobrazuje špičkové příklady nábytkového umění na Britském území od 18. do 19. století. Autor působil, jako divadelní designér a později se stal autoritou v oblasti sběratelství starožitného nábytku. Jeho knihy jsou dodnes vyhledávány tvůrci, restaurátory i sběrateli starožitného nábytku. Jazyk anglický. 243 dokonalých obrázků v textu, 15 barevných tabulí. 289 stran - 35,8 MB.


This set contains e-books:

Little books about old furniture 1-4 - J. P. Blake

History of British furniture is divided into a period characterized by the material used. 1) The Tudor to Stuart (1485-1688). Oak furniture. Characteristics of the time, the main historical facts. The main types of furniture and their use. 2) The period of Queen Anne (1689-1727) Walnut furniture. 3) Chippendale and his school. Mahogany. Thomas Chippendale (1718-1779) - author of numerous furniture designs, which influenced many other artists. There are all types of furniture, including other interior items. 4) The Sheraton period - post Chippendale designers - 1760 - 1820. Satin wood. Ince, Mayhew, Hepplewhite, Sherarer, Adam. English furniture makers who influenced also European furniture art. 4 e-books, 353 images. English language. Adobe PDF - 777 pages - 24,5 MB.

Old English Furniture - F. Fenn, B. Wylie

The book handles similar themes, as in previous. Oak, walnut, mahogany and Satinwood. 94 pictures in text. English language. Adobe PDF - 9,4 MB.

A History of English Furniture 4 - Percy Macquoid

Subtitle - The age of Satinwood. An exquisite book shows examples of top furniture art in the British territory of 18 to 19 century. The author worked as a theater designer and later became an authority in the field of collecting antique furniture. His books are still sought after creators, collectors and restorers of antique furniture. English language. 243 perfect pictures in text, 15 colored pictures. 289 pages - 35,8 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně