Thonet

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Thonet - katalog 1901. Vzorník klasického Thonet nábytku z ohýbaného bukového dřeva. Více jak 1 000 položek. Židle, stoly, houpací židle, sedací nábytek, květinové stolky, skříně, dětský nábytek, hračky, nábytek pro divadla a veřejné budovy. Jazyk německý. Adobe PDF - 120 stran - 30 MB.

Thonet-Mundus - 1930. Katalog firmy předvádí sortiment ohýbaného dřevěného nábytku. Firma Thonet-Mundus vznikla v roce 1926 propojením s konkurenční německou firmou. Adobe PDF - 117 stran - 10 MB.

Thonet - nábytek z ocelových trubek. Katalog zobrazuje stoly, židle odkládací, květinové a noční stolky, křesla, postele, lehátka, věšáky ... Detailní popisy a rozměry jsou přiloženy. Jazyk český. Adobe PDF - 31 stran - 3,5 MB.

Stahlen Thonet Meublen. Sortiment kovového nábytku nabízeného firmou Thonet v Holansku (1931). Sedací nábytek, odkládací stolky, postele. Adobe PDF - 8 stran - 1 MB.

Thonet. Katalog firmy ze sedmdesátých let s nabídkou klasického i moderního sedacího nábytku designovaného předními architekty (Wulf Schneider, Josef Garcia, Mart Stam, Mies van der RoheMarcel Breuer, Torben Skov ...). 30 barevných tabulí. Popisky německy, anglicky, francouzsky a italsky. Adobe PDF - 77 stran - 6 MB.

Thonet. Barevný katalog z devadesátých let 20. století. Zobrazuje zejména kovový nábytek, včetně vývojových modelů. Jazyk německý. Adobe PDF - 38 stran - 2 MB. 

Michael Thonet - Hermann Heller. Životopisná  publikace o proslulém výrobci nábytku. Vynálezce a zakladatel průmyslu ohýbaného nábytku. Narozen v Německu, začal vyrábět na Moravě nábytek z ohýbaného bukového dřeva. Firma Thonet byla později (v roce 1923) spojena se vsetínskou továrnou J. a J. Kohn ve firmu Thonet-Mundus. V jeho práci pokračoval jeho syn August Thonet. Řada životopisných údajů. 8 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 59 stran - 2 MB.

Více informací

310_001

298 Kč

Thonet, ohýbaný nábytek, kovový nábytek

Kategorie - Katalogy, (Category - Catalogues)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Thonet - katalog 1901

Vzorník klasického Thonet nábytku z ohýbaného bukového dřeva. Více jak 1 000 položek. Židle, stoly, houpací židle, sedací nábytek, květinové stolky, skříně, dětský nábytek, hračky, nábytek pro divadla a veřejné budovy. Jazyk německý. Adobe PDF - 120 stran - 30 MB.

Thonet-Mundus - 1930

Katalog firmy předvádí sortiment ohýbaného dřevěného nábytku. Firma Thonet-Mundus vznikla v roce 1926 propojením s konkurenční německou firmou. Adobe PDF - 117 stran - 10 MB.

Thonet - nábytek z ocelových trubek

Katalog zobrazuje stoly, židle odkládací, květinové a noční stolky, křesla, postele, lehátka, věšáky ... Detailní popisy a rozměry jsou přiloženy. Jazyk český. Adobe PDF - 31 stran - 3,5 MB.

Stahlen Thonet Meublen

Sortiment kovového nábytku nabízeného firmou Thonet v Holansku (1931). Sedací nábytek, odkládací stolky, postele. Adobe PDF - 8 stran - 1 MB.

Thonet
Katalog firmy ze sedmdesátých let s nabídkou klasického i moderního sedacího nábytku designovaného předními architekty (Wulf Schneider, Josef Garcia, Mart Stam, Mies van der RoheMarcel Breuer, Torben Skov ...). 30 barevných tabulí. Popisky německy, anglicky, francouzsky a italsky. Adobe PDF - 77 stran - 6 MB.

Thonet
Barevný katalog z devadesátých let 20. století. Zobrazuje zejména kovový nábytek, včetně vývojových modelů. Jazyk německý. Adobe PDF - 38 stran - 2 MB.

Michael Thonet - Hermann Heller

Životopisná publikace o proslulém výrobci nábytku. Vynálezce a zakladatel průmyslu ohýbaného nábytku. Narozen v Německu, začal vyrábět na Moravě nábytek z ohýbaného bukového dřeva. Firma Thonet byla později (v roce 1923) spojena se vsetínskou továrnou J. a J. Kohn ve firmu Thonet-Mundus. V jeho práci pokračoval jeho syn August Thonet. Řada životopisných údajů. 8 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 59 stran - 2 MB.


This set contains e-books:

Thonet - Catalogue - 1901
Patern book of classical Thonet furniture from bend beech wood. 124 sites contains more than 1 000 items. Chairs, tables, rocking-chairs, sitting furniture, flower-tables, cases, children furniture, toys, furniture for theatres and public buildings. German language. Adobe PDF - 120 sites - 30 MB.

Thonet-Mundus - 1930
Catalogue from bend wood. Company Thonet-Mundus begin 1926 year by merge with rival German company. Adobe PDF - 117 pages - 10 MB.

Thonet - furniture from steel tubes
Catalogue shows tables, chairs, storage tables, flowers and night tables, arm-chairs, beds, couchettes, clothes-racks ...
Detail descriptions and admeasurement are touch to pictures. Czech language. Adobe PDF - 31 sites - 3,5 MB.

Stahlen Thonet Meublen
Line of metal furniture offer in Holland (1931). Chairs, armchairs, side tables, beds. Adobe PDF - 8 sites - 1 MB.

Thonet
Color catalog of the nineties of the 20th century. Shows particularly metal furniture, including developmental models. Language German. Adobe PDF - 38 pages - 2 MB.

Michael Thonet, der Erfinder und Begründer der Bugholzmöbel-Industrie. Lebens- und Charakterbild Für Volk und Jugend. - Hermann Heller

Biographical publications of renowned furniture manufacturers. The inventor and founder of bentwood furniture industry. Born in Germany, he began to produce Moravia (part of Czech republic) furniture from bent beech wood. Thonet was later (in 1923) associated with the factory J. J. Kohn in the Thonet-Mundus. His work was continued by his son August Thonet. A number of biographical data. 8 images in the text. German language. Adobe PDF - 59 pages - 2 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně