Lidové kroje v Československu

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Lidové kroje v Československu - Drahomíra Stránská. Výpravná publikace - 1. díl, zabývající se kroji v Čechách. Historie a popis krojů z různých regiónů, materiály, ze kterých byly zhotovovány kroje a doplňky. Základní střihy mnoha krojů na 88 vyobrazeních v textu, příklady krojů na 100 černobílých a barevných obrázcích. Jazyk český. Popisky obrázků - česky, rusky, anglicky, francouzsky. Adobe PDF - 383 stran - 24 MB.

Lidové kroje československé - Josef Kazimour, Prof. Dr. Popis vyobrazení, střihy a výkresy 33 českých, moravských, slezských a slovenských krojů. 35 střihů, 148 výšivkových vzorů v příloze. 59 obrázků v textu, 11 barevných příloh, 25 střihů. Viz. podrobnosti. Jazyk český. Adobe PDF - 126 stran - 15,6 MB.

Příručka lidopisného pracovníka - Drahomíra Stránská. Určeno těm, kteří se zabývají sbíráním lidových zvyků. Mnoho užitečných pokynů. Velmi rozsáhlá bibliografie. 18 obrazových a fotografických příloh. Stručný obsah pod ikonou knihy. Jazyk český. Adobe PDF - 170 stran - 25 MB.

Více informací

480_013

298 Kč

Lidové kroje v Československu, Folks Garbs in Bohemia, Drahomíra Stránská, Příručka lidopisného pracovníka


Tento soubor obsahuje e-knihy:


Lidové kroje v Československu - Drahomíra Stránská
Výpravná publikace - 1. díl, zabývající se kroji v Čechách. Historie a popis krojů z různých regiónů, materiály, ze kterých byly zhotovovány kroje a doplňky. Základní střihy mnoha krojů na 88 vyobrazeních v textu, příklady krojů na 100 černobílých a barevných obrázcích. Jazyk český. Popisky obrázků - česky, rusky, anglicky, francouzsky. Obsahy knih na konci stránky. Adobe PDF - 383 stran - 24 MB.

Lidové kroje československé - Josef Kazimour, Prof. Dr.

Popis vyobrazení, střihy a výkresy 33 českých, moravských, slezských a slovenských krojů. 35 střihů, 148 výšivkových vzorů v příloze. 59 obrázků v textu, 11 barevných příloh, 25 střihů. Viz. podrobnosti. Jazyk český. Adobe PDF - 126 stran - 15,6 MB.

Příručka lidopisného pracovníka - Drahomíra Stránská

Určeno těm, kteří se zabývají sbíráním lidových zvyků. Mnoho užitečných pokynů. Velmi rozsáhlá bibliografie. 18 obrazových a fotografických příloh. Stručný obsah pod ikonou knihy. Jazyk český. Adobe PDF - 170 stran - 25 MB.


Folks Garbs in Bohemia - Drahomira Stranska

This set contains e-books:
Folks Garbs in Bohemia - Drahomira Stranska
Lidove kroje in Czechoslovakia - I. part - Bohemia. Exquisitely staged publication dealing with history and description of Bohemian garbs from different parts of Bohemia. Materials and cuts of garbs and accessories on 88 pistures in text, many exampels of garbs on 100 monochrom and collour pictures. Czech language. Descriptions of pictures in English, Russian and French language. Adobe PDF - 383 pages - 24 MB.

Czechoslovak Folk Costumes - Josef Kazimour, Prof. Dr.
Lidove kroje ceskoslovenske. Description of 33 national costumes. 35 patterns, 148 embroidery patterns. 59 pictures in text, 11 collour pictures in appendix, 25 patterns. Czech language. Adobe PDF - 126 pages - 15,6 MB.

Handbook of Folklorist - Drahomira Stranska
Fot them, who are dealing with collecting of folk-custom. Many useful suggestions. Large bibliography. 18 hooked illustrations. Czech language. Adobe PDF - 170 pages - 4,2 MB.Obsah - Lidové kroje v Československu:
Úvodem, Od starověku k historickým módám Od historických dob k dnešku, Samostatný život a vývoj krojů, Látky, výzdoba a ukládání šatu
POPISY KROJŮ: Od Domažlic k Plasům, Chodsko, Stříbrsko, Plassko, Plzeňsko, Od Plzně k Písku, Pošumaví Prácheňsko, Jižní Čechy, Netolicko, Doudlebsko, Blata, Okolí Tábora, Od Pelhřimova k Litomyšli, Českomoravská vysočina, Litomyšlsko a Vysokomýtsko, Severovýchodní Čechy, Náchodsko Podkrkonoší a Pojizeři, Střední Čechy, Poznámky, Seznam vyobrazení v textu, Seznam vyobrazení na tabulkách,

Obsah - Lidové kroje československé:
Kroj chodský, kralovlcký, z okolí Plas, z okolí Stříbra, slánský, z okolí Roudnice, středočeský, prácheňský, blatský, kozácký, z okolí Mladé Boleslavě, bydžovský, turnovský, chrudimský, nasavrcký, pardubický, litomyšlský, hanácký, z okolí Valašských Klobouk, jihokyjovský (milotský), vracovský, lanžhotský, velecký, uherskohradištský, těšínský, opavský, bošácký, píšťanský, lublinský, z okolí Nov. Mesta nad Váhom, patský, trnavský

Obsah - Příručka lidopisného pracovníka:
Úvodem. Lidopis a vlastivěda, monografie okresů a činnost musejní. Úkoly a metody sběratelské práce a zpracování.
Směrnice pro spolupracovníky národopisného soupisu: Kraj, jeho přírodní ráz a dějiny osídlení. Obyvatelstvo. Jeho fysický charakter. Nářečí.
Hmotná kultura lidu: Osada. Místní jména. Obydlí a hospodářské příslušenství. Oblek lidu. Strava lidu. Zaměstnání obyvatelstva. Lidové umění výtvarné.
Společenská kultura: Život v rodině a v obci. Lidové obyčeje
Duchovni kultura: Vědění a víra lidu. Lidové léčení. Pověsti, legendy, pohádky a povídky. Divadelní hry. Přísloví, zaříkadla, hádanky a hry. Lidové písně. Hudba a tance.
Přehled národopisné literatury československé
Doslov. Vyobrazení.

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně