Československé lidové kroje

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Československé lidové kroje - Blažena Šotková. Československé lidové kroje v barevné fotografii. Fotografie od Karla Šmirouse. Vynikající publikace zobrazuje dějinný vývoj lidového kroje a jeho úlohu ve společenském životě. Regionální rozdělení krojů, jejich tvary a doplňky.  138 barevných a černobílých fotografií krojů ze všech regionů. Doplněno textu do překladem Němčiny (Volkstrachten in der Tschechoslowakei). Jazyk český. Adobe PDF - 305 stran - 23 MB.

Národní kroj a ruční práce - Karel Nosovský. Velmi užitečná bibliografická příručka z roku 1921.Historický soupis knih, odborných článků, obrazů a katalogů k národním výstavám. Jazyk český. PDF - 8 stran.

Le paysan Tchéque - Renáta Tyršová, Henri Hantich. Popsán vývoj českého kroje, jeho regionální varianty. Jednotlivé části krojů, výšivky, výrobky lidové tvořivosti a další předměty na 46 fotografiích a obrazech předních umělců. Jazyk Francouzský. Adobe PDF - 54 stran - 10 MB.

Tvořivost českého lidu v tradiční umělecké výrobě - Kolektiv. Publikace podává základní a co nejkonkrétnější informace o naší tradiční lidové umělecké tvořivosti a výrobě. Obsah pod ikonou knihy. Množství obrázků a dokumentárních fotografií v textu. Jazyk český. PDF - 230 stran - 13 MB.

Více informací

480_015

298 Kč

Československé lidové kroje, Volkstrachten in der Tschechoslowakei, Šotková

 

Kategorie - Lidové umění, (Category - Folk Art)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Československé lidové kroje - Blažena Šotková
Československé lidové kroje v barevné fotografii. Fotografie od Karla Šmirouse. Vynikající publikace zobrazuje dějinný vývoj lidového kroje a jeho úlohu ve společenském životě. Regionální rozdělení krojů, jejich tvary a doplňky. 138 barevných a černobílých fotografií krojů ze všech regionů. Doplněno textu do překladem Němčiny (Volkstrachten in der Tschechoslowakei). Jazyk Český a Německý. Adobe PDF - 305 stran - 23 MB.

Národní kroj a ruční práce - Karel Nosovský

Velmi užitečná bibliografická příručka z roku 1921.Historický soupis knih, odborných článků, obrazů a katalogů k národním výstavám. Jazyk český. PDF - 8 stran.

Le paysan Tchéque - Renáta Tyršová, Henri Hantich

Čeští sedláci. Popsán vývoj českého kroje, jeho regionální varianty. Jednotlivé části krojů, výšivky, výrobky lidové tvořivosti a další předměty na 46 fotografiích a obrazech předních umělců. Jazyk Francouzský. Adobe PDF - 54 stran - 10 MB.

Tvořivost českého lidu v tradiční umělecké výrobě - Kolektiv
Publikace podává základní a co nejkonkrétnější informace o naší tradiční lidové umělecké tvořivosti a výrobě. Obsah pod ikonou knihy.
Množství obrázků a dokumentárních fotografií v textu. Jazyk český. PDF - 230 stran - 13 MB.


This file contains e-books:

Volkstrachten in der Tschechoslowakei - Blazena Sotkova
Ceskoslovenske lidove kroje v barevne fotografii. Picture-book represent history of Czech and Slovak folk's costumes, which are worldwide unique for their beauty and work difficulty. Folk's costumes from different regions, their characteristics and accessory. 138 collour and monochrom pistures (from Karel Smirous). German language. Adobe PDF - 222 pages - 26 MB. (File contains also the same e-book in Czech language).

Le paysan Tchéque - Renata Tyrsova, Henri Hantich
Describing development of Czech national costume and its regional variants. Parts of costumes, embroidery, pieces of folk art on 46 pictures. French language. Adobe PDF - 54 pages - 10 MB.

Creativity of the Czech people in traditional folk art production - Kolektiv
The publication provides basic and as specific information as possible about our traditional folk art and production. Content under the book icon. Lots of pictures and documentary photos in the text. Czech language. PDF - 230 pages - 13 MB.


OBSAH - Československé lidové kroje: Předmluva — Dr. Jaroslav Kramařík, Československé lidové kroje:, 1 Lidové kroje Čech, Moravy a Slovenska — Podmínky určující vývoj a uchování krojů, 2 Archivní záznamy o lidových krojích — Nejstarší věcné památky, 3 Feudální panstvo a kroje poddaného lidu, 4 Vliv revolučních událostí roku 1848 na lidové kroje — Kroj „slovanský" — Čamara, 5 Lidové kroje v literárních dílech Boženy Němcové a Karoliny Světlé, 6 Počátky studia hmotného lidového umění — Lidové kroje Cech, Moravy a Slovenska na zahraničních výstavách, 7 Národopisná výstava českoslovanská — Počátky sběratelství, 8 Lidové kroje Cech, Moravy a Slovenska v umění, 9 Lidové kroje ve společenském životě Československa — Úspěchy v zahraničí — Léta okupace a války, 10 Akce na záchranu lidových krojů a organisace lidové výroby, 11 Dvě stě let historie československých lidových krojů — Obdiv, který znamenal zkázu, 12 Rozmanitost lidového kroje a vlivy, určující jeho ráz, 13 Práce lidových umělců-řemeslníků na krojích našeho lidu, 14 Lidový kroj — Dílo bezejmenných lidových umělců, 15 Vliv panské módy a nových materiálů na vývoj lidového kroje, 16 Vývoj výzdoby a výšivek na lidovém kroji — Barevnost výšivek, 17 Krejčovské výšivky, 18 Pronikání cizích prvků do lidových výšivek, 19 Počátky lidového krajkářství v Cechách, na Moravě a na Slovensku, 20 Krajky paličkované, 21 Krajkářské techniky starověku a středověku na našich lidových krojích, 22 Krajky pletené a háčkované, 23 Krajky šité a vyšívané, 24 Tyl v rukou lidových vyšívaček, 25 Vliv slohů a jejich přežitky na lidových krojích, 26 Vývoj lidového kroje se zřetelem k názorům vesnického kolektivu, 27 Rozdělení lidových krojů podle panství a farností — Změna kroje při přesídlení — Kroj mlynářský, 28 Od kolébky k dospělosti — Okrasy získané zápasem — Dárky z lásky, 29 Panenský vínek, 30 Význam svatebního šatu a jeho zvláštnosti — Čepeni nevěsty — Obřadní součásti kroje, 31 Zákonitost barev lidového kroje — Vzorování látek, 32 Starověký způsob úpravy šatu — ruční řasení, 33 Žehlička mění ráz kroje, 34 Úprava krojových čepců, 35 Složité vázání a úprava šátků na hlavu a plen, 36 Úprava mužských koženek — Ukládání šatu, 37 Krojové doplňky, ozdobné pásy a šperky, 38 Oděvní zásoby vesnické ženy, 39 Lidový kroj v novém socialistickém řádu, Literatura a prameny, Obrazová část, Doslov — Barevná fotografie a lidový kroj, Vysvětlivky k obrazové části,

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně