Československé lidové hračky

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Československé lidové hračky - Emanuel Hercík. Obsáhlá publikace, seznamující s tvorbou hraček, jejich historií a také ekonomickým zázemím. Popsána regionální specifika československých hraček, technologie výroby, zmíněny rovněž historické hračky a hračky jiných národů. Řada obrázků v textu, stovky barevných obrázků hraček na 176 tabulích. Jazyk český. Adobe PDF - 232 stran - 86 MB.

Lidové hračky - N. Melniková-Papoušková. Publikace seznamuje s historií lidové hračky, technologií její výroby, použitých materiálech a nástrojích. Řada příkladů na 30 fotografických přílohách. Jazyk český. Adobe PDF - 65 stran - 9 MB.

Hračky dnes a jindy. Hračky lidové i profesionální hliněné, řezbované, z těsta i jiných materiálů. Originální loutky. Tvorba některých výtvarníků - J. Kysela, Minka Podhajská. Řada obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 28 stran - 5,2 MB.

Lidové řezbářství - Hlinovský, Michalčík. Kniha mapuje tvorbu lidových řezbářů na území Československa. Lidové hračky, užité předměty (formy, kořenky, čerpáky, úly, nábytek ...), figurky svatých, betlémy. Doplněno 99 fotografiemi. Jazyk český. Adobe PDF - 114 stran - 25,4 MB.

Lidové umění na Příbramsku - Svatopluk Havrlík. Autor malíř a krajinář popisuje toto "nejskromnější umění". Jeho výklad se týká zejména dřevěných vyřezávaných hraček a figurek do betlémů. Autor všechny předměty popsal, některé z nich sám nakreslil ( 18 litografií ). Hlavní přínos knihy je v citlivých fotografiích ( 34 ) fotografa Lukase. Jazyk český. Adobe PDF - 80 stran - 7,9 MB.

Více informací

480_001

298 Kč

Folk Art Toys, Lidové heačky, Lidové řezbářství, Hercík, Melniková-PapouškováTento soubor obsahuje e-knihy:

Československé lidové hračky - Emanuel Hercík
Obsáhlá publikace, seznamující s tvorbou hraček, jejich historií a také ekonomickým zázemím. Popsána regionální specifika československých hraček, technologie výroby, zmíněny rovněž historické hračky a hračky jiných národů. Řada obrázků v textu, stovky barevných obrázků hraček na 176 tabulích. Jazyk český. Adobe PDF - 232 stran - 86 MB.

Lidové hračky - N. Melniková-Papoušková

Publikace seznamuje s historií lidové hračky, technologií její výroby, použitých materiálech a nástrojích. Řada příkladů na 30 fotografických přílohách. Jazyk český. Adobe PDF - 65 stran - 9 MB.

Hračky dnes a jindy

Hračky lidové i profesionální hliněné, řezbované, z těsta i jiných materiálů. Originální loutky. Tvorba některých výtvarníků - J. Kysela, Minka Podhajská. Řada obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 28 stran - 5,2 MB.

Lidové řezbářství - Hlinovský, Michalčík

Kniha mapuje tvorbu lidových řezbářů na území Československa. Lidové hračky, užité předměty (formy, kořenky, čerpáky, úly, nábytek ...), figurky svatých, betlémy. Doplněno 99 fotografiemi. Jazyk český. Adobe PDF - 114 stran - 25,4 MB.

Lidové umění na Příbramsku - Svatopluk Havrlík

Autor malíř a krajinář popisuje toto "nejskromnější umění". Jeho výklad se týká zejména dřevěných vyřezávaných hraček a figurek do betlémů. Autor všechny předměty popsal, některé z nich sám nakreslil ( 18 litografií ). Hlavní přínos knihy je v citlivých fotografiích ( 34 ) fotografa Lukase. Jazyk český. Adobe PDF - 80 stran - 7,9 MB.


This set contains e-books:

Czechoslovak Folk-toys - Emanuel Hercik
Ceskoslovenske lidove hracky. Book shows history of folk-toys not only in Czechoslovakia, manufacturing technology and also economic conditions of producing. Many pictures in text, hundreds of coloured pictures on 176 colour supplements. Czech language. Adobe PDF - 232 sites - 86 MB.

Folk Toys - N. Melnikova-Papouskova
Lidove hracky. Book shows history of folk toy, technology of production, materials and tools. Many exampels on 30 monochrom photographs. Czech language. Adobe PDF - 65 sites - 9 MB.

Folk Wood-carving - Hlinovsky, Michalcik
Lidove rezbarstvi. Book show typical examples Czechoslowak wood-carving. Folk toys, pans, furniture, holy statuettes, bee-hives, Bethlehems ... 99 pictures. Czech language. Adobe PDF - 114 sites - 25,4 MB.

Folk Art ,Toys - Svatopluk Havrlik
Author describes hand made carving toys and Bethlehem mans, produced in 19. and begin 20. century in some Czech region. 18 lithographs and 34 monochrom photographs. Czech language. Adobe PDF - 80 pages - 7,9 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně