Ľudová modrotlač na Slovensku

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Ĺudová modrotlač na Slovensku - Jozef Vydra. Vynikající kniha o této metodě barvení textilu, která pochází z 18. století. Pojednáno o historii, technologii, nejznámějších manufakturách. Příklady vzorů a látek a jejich užití v lidovém oblékání na 164 černobílých a barevných obrázcích. Obsah pod ikonou knihy. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 178 stran - 35 MB.

Modrotisk v Maďarsku - Ottó Domonkos. Blaudruckwerk in Ungarn. Historie a vývoj řemesla modrotisku v Maďarsku. Potiskové formy, jejich výroba a vzory, ukázky vynikajících potisknutých látek, včetně z nich ušitých oděvů a užitkového textilu. 111 obrázků v tetu a přílohách. Jazyk německý. Adobe PDF - 240 stran - 28,5 MB.

Knižný drevorez v ľudovej tradícii - Soňa Kovačevičová. Dřevořez - jedna z nejstarších reprodukčních techník používaná při výrobě obrázků, ilustraci knih a také při zhotování matric na modrotisk. Kniha mapuje drobné tisky v knížkách vycházejících na Slovensku od 17. století. Včetně hracích karet a pouťových obrázků. 167 obrázků v textu. Jazyk slovenský, rezumé rusky a německy.  PDF - 206 stran - 4 MB.

Více informací

480_014

198 Kč

Ĺudová modrotlač na Slovensku, Jozef Vydra, Folk Blueprint, Blaupause, Blaudruck

 


OBSAH
: Úvod, Historický vývin potláčania látok, Prvé stopy tlače látok na Slovensku, Remeselné cechy färbiarov, Modrotlačiarne na Slovensku, Domáca výroba plátna a modrotlač, Styk modrotlačiarov s ľudom, Negatívne druhy tlače látok, Výrobcovia foriem, Rezanie foriem, Potláčanie rezervážou, Indigo a kypové farbenie, Rôznofärebnosť v modrotlači, Mangľovanie modrotlače, Ornamentálnosť modrotlače, Modrotlač v ľudovom odeve, Modrotlač v ľudovom interiéri, Tvorivá účasť ľudu, Poznámky, Literatúra, Obrazová časť, Soznam reprodukcií,


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Ĺudová modrotlač na Slovensku - Jozef Vydra
Vynikající kniha o této metodě barvení textilu, která pochází z 18. století. Pojednáno o historii, technologii, nejznámějších manufakturách. Příklady vzorů a látek a jejich užití v lidovém oblékání na 164 černobílých a barevných obrázcích. Obsah pod ikonou knihy. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 178 stran - 35 MB.

Modrotisk v Maďarsku - Ottó Domonkos

Blaudruckwerk in Ungarn. Historie a vývoj řemesla modrotisku v Maďarsku. Potiskové formy, jejich výroba a vzory, ukázky vynikajících potisknutých látek, včetně z nich ušitých oděvů a užitkového textilu. 111 obrázků v tetu a přílohách. Jazyk německý. Adobe PDF - 240 stran - 28,5 MB.

Knižný drevorez v ľudovej tradícii - Soňa Kovačevičová

Dřevořez - jedna z nejstarších reprodukčních techník používaná při výrobě obrázků, ilustraci knih a také při zhotování matric na modrotisk. Kniha mapuje drobné tisky v knížkách vycházejících na Slovensku od 17. století. Včetně hracích karet a pouťových obrázků. 167 obrázků v textu. Jazyk slovenský, rezumé rusky a německy. PDF - 206 stran - 4 MB.


This set contains e-books:

Folk Blueprint in Slovakia - Jozef Vydra
Ludova modrotlac na Slovensku. Excelent book about this technique of fabric coloration which was invent in 18 century. Book shows history, technology and manufactories. Exampels of fabric designs and its using in folk garbs on 164 pictures. Slovak language. Adobe PDF - 178 pages - 35 MB.

Blaudruckwerk in Ungarn - Ottó Domonkos

Blueprint in Hungary. History and development of blueprint craft in Hungary. Print patterns, its making and design. Exampels of excelent blueprint on fabric and clothing from that. 111 pictures in text and appendix. German language. Adobe PDF - 240 pages - 28,5 MB.

Woodcut in popular books on Slovakia - Sona Kovacevicova
Woodcut - one of the oldest reproduction techniques used in the production of images, illustrations books and also in production of blueprint matrices. The book shows the small prints in books based in the Slovakia since the 17th century. Including playing cards and pilgrimage pictures. 167 pictures in text. Slovak language, resumé Russian and German. PDF - 206 pages - 4 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně