Slovenský ľudový textil

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Slovenský ĺudový textil - Bartošová, Holéczyová, Marková, Morávková. Kniha obsahuje 4 samostatné kapitoly - Tkaniny (Anna Bartošová), Výšivky (Elena Holéczyová), Práce z nití (Eva Marková), Kroje (Mária Morávková). Jsou popsány materiály, pracovní postupy, nástroje, výtvarné techniky, územní specifika a užití. U krojů jsou rovněž přiloženy základní střihy. Vše názorně ilustrováno na množství obrázků v textu včetně černobílých a barevných fotografií. Jazyk slovenský, obsah rusky, anglicky, francouzsky, německy, maďarsky. Adobe PDF - 218 stran - 54 MB.

Slovenský ĺudový odev v minulosti - Jozef Markov. Autor shromáždil řadu obrazových materiálů dokumentujících vývoj lidového oděvu od 17. do 19. století. Uvedena řada pramenů pro další studium bibliografických poznámek a komentářů. Součástí knihy je i studie Soni Kovačevičové - Vývin slovenského ĺudového odevu. Čtenář ocení zejména 183 dokonalých barevných reprodukcí slovenských lidových historických krojů. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 218 stran - 132,5 MB.

Ľudový odev v Heľpe a v Pohorelej - Viera Nosáľová. Kniha popisuje kroje a zvyky z tzv. Horehroní. Mužské, ženské a dětské kroje, jejich součásti a doplňky. Ornamentální motivy, základní střihy. Typy oděvů pro různé příležitosti a slavnosti, materiály, údržba. Slovník nářečí. 170 barevných a černobílých fotografií s vysokou dokumentární hodnotou. Jazyk slovenský. PDF - 190 stran - 26 MB.  

Slovenské opasky, kapsy a spínadlá - Andrej Polonec. Ukázky vynikající úrovně práce slovenských řemenářů. Kožené opasky a tašky (kapsy), zdobené vytlačováním, vyšíváním a dalšími technikami, doplněné o příklady kovotlačitelství na sponách, dokumentují dnes již téměř zaniklé řemeslo řemenářské, včetně nástrojů a nářadí, které bylo používáno. Zobrazeno mnoho příkladů na 87 tabulích v příloze. Jazyk slovenský, resumé v ruštině a němčině. Adobe PDF - 201 stran - 14 MB.

Výskum výroby z kože Na Slovensku - Ján Chlup. Historický přehled lidové výroby kožených předmětů a oděvních doplňku. Příprava kůže, barvení kůže, nástroje a razidla. Šití a spojování kožených předmětů, konečná úprava a opatřování kožených výrobků kovovými sponami a ozdobami. Opasky, měšce na tabák a peníze, pouzdra na nože, biče. 28 obrázků v příloze. Jazyk Slovenský. PDF - 57 stran - 4,3 MB.

Více informací

480_019

298 Kč

Slovenský ĺudový textil, Slovenský ĺudový odev v minulosti, Markov, Bartošová, Holéczyová, Marková, Morávková

 Lidové umění


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Slovenský ĺudový textil - Bartošová, Holéczyová, Marková, Morávková
Kniha obsahuje 4 samostatné kapitoly - Tkaniny (Anna Bartošová), Výšivky (Elena Holéczyová), Práce z nití (Eva Marková), Kroje (Mária Morávková). Jsou popsány materiály, pracovní postupy, nástroje, výtvarné techniky, územní specifika a užití. U krojů jsou rovněž přiloženy základní střihy. Vše názorně ilustrováno na množství obrázků v textu včetně černobílých a barevných fotografií. Jazyk slovenský, obsah rusky, anglicky, francouzsky, německy, maďarsky. Adobe PDF - 218 stran - 54 MB.

Slovenský ĺudový odev v minulosti - Jozef Markov

Autor shromáždil řadu obrazových materiálů dokumentujících vývoj lidového oděvu od 17. do 19. století. Uvedena řada pramenů pro další studium bibliografických poznámek a komentářů. Součástí knihy je i studie Soni Kovačevičové - Vývin slovenského ĺudového odevu. Čtenář ocení zejména 183 dokonalých barevných reprodukcí slovenských lidových historických krojů. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 218 stran - 132,5 MB.

Ľudový odev v Heľpe a v Pohorelej - Viera Nosáľová

Kniha popisuje kroje a zvyky z tzv. Horehroní. Mužské, ženské a dětské kroje, jejich součásti a doplňky. Ornamentální motivy, základní střihy. Typy oděvů pro různé příležitosti a slavnosti, materiály, údržba. Slovník nářečí. 170 barevných a černobílých fotografií s vysokou dokumentární hodnotou. Jazyk slovenský. PDF - 190 stran - 26 MB.

Slovenské opasky, kapsy a spínadlá - Andrej Polonec

Ukázky vynikající úrovně práce slovenských řemenářů. Kožené opasky a tašky (kapsy), zdobené vytlačováním, vyšíváním a dalšími technikami, doplněné o příklady kovotlačitelství na sponách, dokumentují dnes již téměř zaniklé řemeslo řemenářské, včetně nástrojů a nářadí, které bylo používáno. Zobrazeno mnoho příkladů na 87 tabulích v příloze. Jazyk slovenský, resumé v ruštině a němčině. Adobe PDF - 201 stran - 14 MB.

Výskum výroby z kože Na Slovensku - Ján Chlup
Historický přehled lidové výroby kožených předmětů a oděvních doplňku. Příprava kůže, barvení kůže, nástroje a razidla. Šití a spojování kožených předmětů, konečná úprava a opatřování kožených výrobků kovovými sponami a ozdobami. Opasky, měšce na tabák a peníze, pouzdra na nože, biče. 28 obrázků v příloze. Jazyk Slovenský. PDF - 57 stran - 4,3 MB.


This set contains e-books:

Slovak Folk Textile- Bartosova, Holeczyova, Markova, Moravkova
Slovensky ludovy textil. This book contains 4 chaps. Cloths, Embroideries, Work from cotton, Folk garbs. Materials, working processes, tools, art techniques, territorial specifies, using. Many graphic in the text. Slovak language, resume in English, French, German, Russian and Hungarian. Adobe PDF - 218 pages - 54MB.

Slovak Folk Clothing in History - Jozef Markov
Slovensky ludovy odev v minulosti. Evolution of commons clothing from 17. to 19. century. Many sources, bibliographical notices and comments. 183 spectacular pictures. Slovak language. Adobe PDF - 218 pages - 132,5 MB.

Folk Clothing in Helpa and the Pohorela - Viera Nosoalova
The book describes the costumes and customs of so-called. Horehronie. ( Area in the Slovak republic. Upper river Hron, in the districts of Banska Bystrica and Brezno). Men's, women's and children's costumes, their components and accessories. Ornamental motifs, basic cuts. The types of clothing for different occasions and festivals, materials, maintenance. Dialect dictionary. 170 color and black and white images with a high documentary value. Slovak language. PDF - 190 pages - 26 MB.

Slovak Belt of Clothes and Brass Buckles - Andrej Polonec
Slovenske opasky, kapsy a spinadla. Illustrations of excelent Slovak folk craft. Belt of clothes is part of Slovak national costumes. Embrosments on leather with embroidery and metal brass buckles. Slovak language, resumé in German and Russian. Adobe PDF - 201 pages - 14 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně