Slovenské ľudové umenie 1+2

Slovenské ľudové umenie 1+2. Dvoudílná obrazová publikace, zahrnující všechny obory činnosti lidových tvůrců na Slovensku od 17. století po 20. století.
První díl: Architektura (domy, dvory, žudra, brány, interiéry, kuchyně, ohniště). Kroje a výšivky.
Druhý díl: Keramika (džbány, talíře, misky, figury). Řezba, (nábytek, bytové předměty, přeslice, hole, čerpáky, modrotiskové formy, exterierové řezby, úly, sochy, náhrobky). Malba (podmalby na skle, pozadí betlémů, kostelní malby. 654 dokonalých černobílých fotografií, 71 barevných příloh. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 246 + 416 stran - 60 + 91 MB.

Lidové stavitelství na Slovensku - Josef Vydra. Zachyceny lidové stavby z počátku 20. století. Obytné i užitkové stavby, půdorysy, konstrukce, materiály, dekory, barevnost, interiéry. Dřevěné i hliněné stavby, střechy, vchody. Dřevěné kostely, zvoničky, kapličky, boží muka, hřbitovy. 130 fotografií v textu. Jazyk český, resumé francouzsky. Adobe PDF - 232 stran - 19,6 MB.

Středověká města na Slovensku - Václav Mencl. Vývoj měst na Slovensku (dříve horní Uhry). Zakládání osad u stoličných hradů a v podhradích. Vznik tržních měst, vznik báňských měst a jejich vývoj od románské doby do pozdního středověku. Množství map s původními půdorysy osad a měst a jejich stavební rozvoj. 20 fotografických příloh. Jazyk český, rezumé francouzsky. Adobe PDF - 255 stran - 8,3 MB.

Více informací

480_020

298 Kč

Slovenské ľudové umenie, Slovak Folk Art

 

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Slovenské ľudové umenie 1+2
Dvoudílná obrazová publikace, zahrnující všechny obory činnosti lidových tvůrců na Slovensku od 17. století po 20. století.
První díl: Architektura (domy, dvory, žudra, brány, interiéry, kuchyně, ohniště). Kroje a výšivky.
Druhý díl: Keramika (džbány, talíře, misky, figury). Řezba, (nábytek, bytové předměty, přeslice, hole, čerpáky, modrotiskové formy, exterierové řezby, úly, sochy, náhrobky). Malba (podmalby na skle, pozadí betlémů, kostelní malby. 654 dokonalých černobílých fotografií, 71 barevných příloh. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 246 + 416 stran - 60 + 91 MB.

Lidové stavitelství na Slovensku - Josef Vydra

Zachyceny lidové stavby z počátku 20. století. Obytné i užitkové stavby, půdorysy, konstrukce, materiály, dekory, barevnost, interiéry. Dřevěné i hliněné stavby, střechy, vchody. Dřevěné kostely, zvoničky, kapličky, boží muka, hřbitovy. 130 fotografií v textu. Jazyk český, resumé francouzsky. Adobe PDF - 232 stran - 19,6 MB.

Středověká města na Slovensku - Václav Mencl

Vývoj měst na Slovensku (dříve horní Uhry). Zakládání osad u stoličných hradů a v podhradích. Vznik tržních měst, vznik báňských měst a jejich vývoj od románské doby do pozdního středověku. Množství map s původními půdorysy osad a měst a jejich stavební rozvoj. 20 fotografických příloh. Jazyk český, rezumé francouzsky. Adobe PDF - 255 stran - 8,3 MB.


This set contains e-books:

Slovak Folk-art 1+2
Slovenske ludove umenie. Two-pieces picture publication, comprehensive all kinds Slovak folk creators from 17. century to 20. century.
First part: Architecture (houses, farmyards, doors, interiors. Costumes and needlework.
Second part: Ceramics (crocks, plates, figures). Carving (furniture, housing objects, blueprint paterns, exterior carvings, peews, beehives, thomb carvings. Painting (underpainting on glass, cribs, church paintings. 654 excelent photographs, 71 collour prints. Slovak language. Adobe PDF - 246 + 416 pages - 60 + 91 MB.

Slovak folk architecture - Josef Vydra

Lidove stavitelstvi na Slovensku. Slovak folk architecture from begin of 20. century. Residential and farm buldings, plans, constructions, materials, decors, interiors. Wooden and earth buldings, churches, chapels, waside srines, cementarys. 130 pictures in text. Slovak language, resume in Franch. Adobe PDF - 232 pages - 19,6 MB.

The Medieval Towns of the Slovak Republic - Vaclav Mencl
Development of towns in the Slovak Republic (formerly Upper Hungary). Establishing settlements at castles. The development of market towns, the mining towns. From Roman times to the late Middle Ages. Number of maps with the original ground plans. 20 photo attachments. Czech language, French rezume. Adobe PDF - 255 pages - 8,3 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně