Lidové umění v Polsku

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Lidové umění v Polsku - Kazimierz Moklowski. Sztuka ludowa w Polsce. Vývoj architektury a lidového umění na polském území od pravěku do konce 19. století. Předměty denní potřeby, nářadí, nástroje, architektonické detaily. Chalupy, selská a panská stavení, dřevěné kostely a zvonice, nábytek, hudební nástroje .... 380 obrázků v textu. Jazyk polský. Adobe PDF - 554 stran - 23,5 MB.

Polské lidové kroje - kolektiv. Polskie stroje ludowe. Polské lidové kroje byly používány většinou polských etnických skupin. Strój (kroj) Góralek, Ślązaka, Krakowiak, Sądecki, w okolicach Starego Sączao, Rzeszowski, Lubelski, Świętokrzyski, Rawsko-Opoczyński, Sieradzki, Kujawski, Szamotulski, Łowicki, ŁowiczankiNowszy, Kurpiowski, Pułtuski, Kurpianek, Północnych, Mieszczanek, Żywieckich. 28 barevných obrazových tabulí. Jazyk polský, ruský, francouzský, anglický, německý, španělský. PDF- 72 stran - 3 MB.  

Architektura drewniana w Polsce - Witold Krassowski. Polská lidová dřevěná architektura. Vynikající obrazová publikace zobrazuje na 181 fotografiích příklady vesnických, maloměstských a sakrálních staveb, včetně interiérů. Stavby jsou v původním "přerestaurovaném" stavu. Přiloženy také jednoduché plánky a nákresy. Jazyk polský, obsah a popisky obrázků v angličtině a ruštině. Adobe PDF - 169 stran - 35 MB.

Haft i zdobienie stroju ludowego - Pietkiewicz, Czasnicka, Nowak. Výšivka a zdobení lidového kroje. Kniha popisuje textilní zdobící techniky používané v lidové tvorbě v různých oblastech Polska. Oděvy z plátna, sukna, bytové textilie, krajky, pokrývky, šátky .... Popsány různé aplikace, výšivky, prýmky, pentle, perlová výzdoba atd. 139 černobílých fotografií, 24 barevných příloh. Jazyk polský, obsah a popisy vyobrazení v češtině, angličtině, němčině, francouzštině a ruštině. Adobe PDF - 281 stran - 58,4 MB.

Historie oblékání v Polsku - Lukasz Golebiowski. Ubiory w Polszcze - od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych. Encyklopedie, která v abecedním pořádku popisuje jednotlivé oděvy a jejich součástí v historickém kontextu. Od starověku do poloviny 19. století. 23 rytin v příloze. Jyzyk polský. PDF - 392 stran - 8,9 MB.

Více informací

480_017

298 Kč

Lidové umění v Polsku, Folk Art in Poland

 

Kategorie - Lidové umění

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Lidové umění v Polsku - Kazimierz Moklowski
Sztuka ludowa v Polsce. Vývoj architektury a lidového umění na polském území od pravěku do konce 19. století. Předměty denní potřeby, nářadí, nástroje, architektonické detaily. Chalupy, selská a panská stavení, dřevěné kostely a zvonice, nábytek, hudební nástroje .... 380 obrázků v textu. Jazyk polský. Adobe PDF - 554 stran - 23,5 MB.

Polská lidová dřevěná architektura - Witold Krassowski

Architektura drewniana w Polsce. Vynikající obrazová publikace zobrazuje na 181 fotografiích příklady vesnických, maloměstských a sakrálních staveb, včetně interiérů. Stavby jsou v původním "přerestaurovaném" stavu. Přiloženy také jednoduché plánky a nákresy. Jazyk polský, obsah a popisky obrázků v angličtině a ruštině. Adobe PDF - 169 stran - 35 MB.

Polské lidové kroje - kolektiv
Polskie stroje ludowe. Polské lidové kroje byly používány většinou polských etnických skupin. Strój (kroj) Góralek, Ślązaka, Krakowiak, Sądecki, w okolicach Starego Sączao, Rzeszowski, Lubelski, Świętokrzyski, Rawsko-Opoczyński, Sieradzki, Kujawski, Szamotulski, Łowicki, ŁowiczankiNowszy, Kurpiowski, Pułtuski, Kurpianek, Północnych, Mieszczanek, Żywieckich. 28 barevných obrazových tabulí. Jazyk polský, ruský, francouzský, anglický, německý, španělský. PDF- 72 stran - 3 MB.

Historie oblékání v Polsku - Lukasz Golebiowski
Ubiory w Polszcze - od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych. Encyklopedie, která v abecedním pořádku popisuje jednotlivé oděvy a jejich součástí v historickém kontextu. Od starověku do poloviny 19. století. 23 rytin v příloze. Jyzyk polský. PDF - 392 stran - 8,9 MB.

Haft i zdobienie stroju ludowego - Pietkiewicz, Czasnicka, Nowak

Výšivka a zdobení lidového kroje. Kniha popisuje textilní zdobící techniky používané v lidové tvorbě v různých oblastech Polska. Oděvy z plátna, sukna, bytové textilie, krajky, pokrývky, šátky .... Popsány různé aplikace, výšivky, prýmky, pentle, perlová výzdoba atd. 139 černobílých fotografií, 24 barevných příloh. Jazyk polský, obsah a popisy vyobrazení v češtině, angličtině, němčině, francouzštině a ruštině. Adobe PDF - 281 stran - 58,4 MB.


This set contains e-books:

Sztuka ludowa v Polsce - Kazimierz Moklowski

Folk Art in Poland. Development of architecture and folk art on Polish territory from ancient time to end of 19. century. Daily using objects, tools, architectural details. Farmhouses, rustic and lord houses, wooden churches, bell towers, furniture, muzical instruments ... 380 pictures in text. Polish language. Adobe PDF - 554 pages - 23,5 MB.

Architektura drewniana w Polsce - Witold Krassowski
Wooden Architecture in Poland. Excelent exampels of village, provincial town and sacral buildings inclusive interiors on 181 pictures. Buildings are in in original primary condition (not wery owerrestored). Book contains also simple plans. Polish language, content and descriptions of pictures in English and Russian. Adobe PDF - 169 pages - 35 MB.

History of dressing in Poland - Lukasz Golebiowski
Encyclopaedia that describes in alphabetical order the various clothing and their components in historical context. From antiquity to the 19th century. 23 engravings in the Annex. Jyzyk Polish. PDF - 392 pages - 8.9 MB.

Haft i zdobienie stroju ludowego - Pietkiewicz, Czasnicka, Nowak
Needlework and Ornamentation of Polish Folk Garb. Book shows techniques using in folk creation, like applications, embroidery, laces, pearls on dresses, home textiles, coverlets, scafs ... 139 monochrom photographs, 24 collour suplements. Polish language, content and pictures descriptions in English, German, French, Russian and Czech language. Adobe PDF - 281 sites - 58,4 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně