Veselé chvíle v životě lidu českého 1 - 8

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Veselé chvíle v životě lidu českého 1 - 8 - Čeněk Zíbrt, Dr. Vzácné dílo českého-slovenského národopisu. V osmi knihách jsou zde zachyceny slavnosti a obyčeje českého a slovenského lidu. Nalezneme zde popisky přástek, slavení masopustu, vítání jara, pomlázky, pojednání o Letnicích a dožínkách, zábavy na svatého Martina, svatého Ondřeje , Vánoc a při dalších příležitostech. Osmá kniha zachycuje již zaniklé (dosti drsné) lidové zábavy spojené s popisem obřadů při "popravách" některých hospodářských zvířat. Doplněno řadou obrázků a rozsáhlým poznámkovým aparátem. Jazyk český. 8 e-knih. Adobe PDF - 999 stran - 32,6 MB.

Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy - Čeněk Zíbrt. Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní, pokud o nich vypravují písemné památky až po náš věk. Bohatý soupis svátků významných dnů a obyčejů, slavností a obřadů s nimi spojených. Obsah pod ikonou knihy. Jazyk český. Adobe PDF - 299 stran - 11,5 MB.

Jak se kdy v Čechách tancovalo - Čeněk Zíbrt, Dr. Základní (referenční) materiál k historii společenského tance v Českých zemích. Vývoj tance, nejstarší prameny, popisy tanců, tance vrchnosti, tance lidové. Nejrůznější předpisy a zákazy, pojené s provozováním tance, vlastenecké bály, zrození polky, používané hudební nástroje a další. 136 vyobrazení v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 439 stran - 10,6 MB.

Více informací

480_004

198 Kč

Veselé chvíle v životě lidu českého 1 - 8, Čeněk Zíbrt, Jak se kdy v Čechách tancovaloTento soubor obsahuje e-knihy:

Veselé chvíle v životě lidu českého 1 - 8 - Čeněk Zíbrt, Dr.
Vzácné dílo českého-slovenského národopisu. V osmi knihách jsou zde zachyceny slavnosti a obyčeje českého a slovenského lidu. Nalezneme zde popisky přástek, slavení masopustu, vítání jara, pomlázky, pojednání o Letnicích a dožínkách, zábavy na svatého Martina, svatého Ondřeje , Vánoc a při dalších příležitostech. Osmá kniha zachycuje již zaniklé (dosti drsné) lidové zábavy spojené s popisem obřadů při "popravách" některých hospodářských zvířat. Doplněno řadou obrázků a rozsáhlým poznámkovým aparátem. Jazyk český. 8 e-knih. Adobe PDF - 999 stran - 32,6 MB.

Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy - Čeněk Zíbrt

Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní, pokud o nich vypravují písemné památky až po náš věk. Bohatý soupis svátků významných dnů a obyčejů, slavností a obřadů s nimi spojených. Obsah viz níže. Jazyk český. Adobe PDF - 299 stran - 11,5 MB.

Jak se kdy v Čechách tancovalo - Čeněk Zíbrt, Dr.

Základní (referenční) materiál k historii společenského tance v Českých zemích. Vývoj tance, nejstarší prameny, popisy tanců, tance vrchnosti, tance lidové. Nejrůznější předpisy a zákazy, pojené s provozováním tance, vlastenecké bály, zrození polky, používané hudební nástroje a další. 136 vyobrazení v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 439 stran - 10,6 MB.


This set contains e-books:

Jolly Moments in Life of Czech People - Cenek Zibrt, Dr.
Vesele chvile v zivote lidu ceskeho. Book shows historical festivities czech and slovak folk. Ropings, carnivals, spring hailing, Easter, Christmas and others. Many pictures and notices. Czech language. 8 e-books. Adobe PDF - 999 pages - 32,6 MB.

History of Dancing in Bohemia - Cenek Zibrt, Dr.
Jak se kdy v Cechach tancovalo. Basic (referential) book. Evolution of dancing, historical sources, character of dances, folk and establishment dances. Patriotic balls, polka dance. Czech language. Adobe PDF - 439 pages - 10,6 MB.


Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy - Obsah:
Předmluva, Úvod, Nový rok , Na den sv. Tři králů , Masopust , Neděle černá , Neděle pražná , Neděle kýchavná , Neděle dlužebná , Neděle smrtná , Březen , Na sv. Řehoře , Velikonoce, Duben , První máj, Církevní obyčej o slavnosti Nanebevstoupení Páně , O výročním trhu, Letnice , O Božím Těle , Sv. Jan Křtitel , Pouť, Přede žněmi , Po žních , Posvícení , Na Dušičky , O sv. Martině , Večer před památkou sv. Ondřeje, Přástky , Šotek (skřítek, diblík, hospodáříček), Vodník , Zmek , Můra, Diví lidé , Bludičky (světýlka) , V zimě , Na den sv. Mikuláše , Den sv. Lucie , Moc některých svatých dle víry lidové , Význam některých dnů , Vánoce , Dodatky , Seznam věcný

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně