Moravské národní písně

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Moravské národní písně - František Sušil. Sbírka moravského buditele a kněze Františka Sušila obsahuje 2559 textů a 1882 nápěvů lidových písní, včetně jejich variant, které F. Sušil zaznamenal v 276 obcích a 54 krajových oblastech po celém území Moravy i Opavského Slezska a Českého Těšínska v období od třicátých do šedesátých let 19. století. Kniha patří k základním pramenným dílům naší folkloristiky. Jazyk český. Adobe PDF - 779 stran - 36,3 MB.

Národní tance na Moravě 1,2 - Bakešová, Běhálková, Janáček. Dvou a čtyřruční klavírní přepisy tanců, 1) Troják, Silnice, Kukačka, Tetka, Trojky, Starodávný, 2) Kalamajka, Holubička, Sekerečka, Rožek, Konopě, Čeladenský. Jsou zde zobrazeny rovněž jednoduché choreografické značky a popisy. Jazyk český. Adobe PDF - 26 stran - 1 MB.

Více informací

480_007

198 Kč

Moravské národní písně, Sušil

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Moravské národní písně - František Sušil

Sbírka moravského buditele a kněze Františka Sušila obsahuje 2559 textů a 1882 nápěvů lidových písní, včetně jejich variant, které F. Sušil zaznamenal v 276 obcích a 54 krajových oblastech po celém území Moravy i Opavského Slezska a Českého Těšínska v období od třicátých do šedesátých let 19. století. Kniha patří k základním pramenným dílům naší folkloristiky.
U všech písní i textů, které Sušil zařadil do svých sbírek, přitom dbal na co největší věrnost. Důsledně se držel své zásady, aby "při textu rovně jako při nápěvích především věrnosti šetřeno, aby nic nepřimudrováno, nic proměněno, nic vynecháno nebylo." Přitom však "při žádném nápěvu na jednom slyšení a napsání jsme nepřestávali, nébrž tutéž melodii několikráte pro jistotu i v jiných krajech sobě zpívati dávali, a tedy žádná melodie na povaze jediného čtení nespoléhá." Své zápisy Sušil navíc porovnával například se sbírkou lidových písní Karla Jaromíra Erbena i se sbírkami německými, polskými, litevskými, ruskými a srbskými, které pocházely z první poloviny 19. století. Jazyk český. Adobe PDF - 779 stran - 36,3 MB.


This set contains e-books:

Moravian National Songs - Frantisek Susil

Moravske narodni pisne. Fundamental work. Giant collection of 2 559 texts and 1 882 melodys folk songs from Morava and Slezko (regions of Bohemia) in 19. century. Inclusive musical notations. Czech language. Adobe PDF - 779 pages - 36,3 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně