Lidové umění Evropy

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Lidové umění Evropy - H. Th. Bossert. Volkskunst in Europa. Representativní publikace s téměř 1900 vyobrazeními různých lidových předmětů. Zvláštní důraz na práce z keramiky, výšivky, pletené předměty, látky, práce ze dřeva, kovu a skla. Od Uralu po západní Evropu. Jazyk německý. Popisky anglicky, francouzsky, španělsky. Adobe PDF - 171 stran - 30 MB.

Lidové umění v obrazech - Karel Šourek. Volkskunst in Bildern. Obrazová publikace. Zobrazeno více jak 400 předmětů z kovu, dřeva, keramiky, skla a přírodních materiálů ze všech oblastí lidového umění Československa. Jazyk německý. Adobe PDF - 382 stran - 46,4 MB.

Národní kroje - Andre Varagnac. Costumes nationaux. Popsány typické kroje z Rakouska, Maďarska, Polska a Československa. Kroje zobrazeny na 40 barevných obrázcích. Jazyk francouzský. Adobe PDF - 56 stran - 4,4 MB.

Staré chalupy a obytné domy - Ralph Nevill. Old cottage and domestic architecture in South-west Surrey. Autor zachytil množství vesnických stavení v oblasti poblíž Londýna, která značně utrpěla urbanizací a změnami při technické revoluci. 130 perokreseb se zobrazením venkovských i maloměstských staveb charakteristických pro anglo-saské prostředí, včetně architektonických detailů a interiérů. Jazyk anglický. Adobe PDF - 192 stran - 6,4 MB.

Staré chalupy a statky - W Curtis Green. Old cottages and farmhouses in Surrey. Podobný obsah, jako předešlá kniha. Zachyceny stavební prvky, krovů, konstrukční a zdobné prvky domů. 103 obrázků v textu, 100 fotografií v příloze. Jazyk anglický. Adobe PDF - 181 stran - 20 MB.

Více informací

480_002

248 Kč

Volkskunst in Europa, Lidové umění Evropy, Lidové umění v obrazech

 

Kategorie - Lidové umění


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Lidové umění Evropy - H. Th. Bossert
Volkskunst in Europa. Representativní publikace s téměř 1900 vyobrazeními různých lidových předmětů. Zvláštní důraz na práce z keramiky, výšivky, pletené předměty, látky, práce ze dřeva, kovu a skla. Od Uralu po západní Evropu. Podle této publikace se podařiloodhalit účel některých dnes již neznámých předmětů.Jazyk německý. Popisky anglicky, francouzsky, španělsky. Adobe PDF - 171 stran - 30 MB.

Národní kroje - Andre Varagnac
Costumes nationaux. Popsány typické kroje z Rakouska, Maďarska, Polska a Československa. Kroje zobrazeny na 40 barevných obrázcích. Jazyk francouzský. Adobe PDF - 56 stran - 4,4 MB.

Lidové umění v obrazech - Karel Šourek
Volkskunst in Bildern. Obrazová publikace. Zobrazeno více jak 400 předmětů z kovu, dřeva, keramiky, skla a přírodních materiálů ze všech oblastí lidového umění Československa. Jazyk německý. Adobe PDF - 382 stran - 46,4 MB.

Staré chalupy a obytné domy - Ralph Nevill
Old cottage and domestic architecture in South-west Surrey. Autor zachytil množství vesnických stavení v oblasti poblíž Londýna, která značně utrpěla urbanizací a změnami při technické revoluci. 130 perokreseb se zobrazením venkovských i maloměstských staveb charakteristických pro anglo-saské prostředí, včetně architektonických detailů a interiérů. Jazyk anglický. Adobe PDF - 192 stran - 6,4 MB.

Staré chalupy a statky - W Curtis Green
Old cottages and farmhouses in Surrey. Podobný obsah, jako předešlá kniha. Zachyceny stavební prvky, krovů, konstrukční a zdobné prvky domů. 103 obrázků v textu, 100 fotografií v příloze. Jazyk anglický. Adobe PDF - 181 stran - 20 MB.


This set contains e-books:

Volkskunst in Europa - H. Th. Bossert

Folk Art in Europa. More than 1900 pictures various folk items. Special accent on works from ceramics, needlework, wickers, fabricks, items from wood, metal and glass. From Ural to West Europe. According to this publication, the purpose of some previously unknown subjects has been managed. German language. Description in English, French and Spain. Adobe PDF - 171 pages - 30 MB.

Volkskunst in Bildern - Karel Sourek

Folk Art in Pictures. Book shows more than 400 items from metal, wood, glass, ceramics and nature materials from regions of Czechoslovakia. German language. Adobe PDF - 382 pages - 46,4 MB.

Costumes nationaux - Andre Varagnac
National Costumes. Describing typical folk costumes from Austria, Hungary, Poland and Czechoslovakia. 40 color pictures. French language. Adobe PDF - 56 sites - 4,4 MB.

Old cottages and farmhouses in Surrey - W Curtis Green

Similar content as the previous book. Described buildings elements, roofs, structural and decorative elements of houses. 103 pictures in text, 100 photos in the Annex. English language. Adobe PDF - 181 pages - 20 MB.

Old cottages and farmhouses in Surrey - W Curtis Green

Similar content as the previous book. Described buildings elements, roofs, structural and decorative elements of houses. 103 pictures in text, 100 photos in the Annex. English language. Adobe PDF - 181 pages - 20 MB.


Volkskunst in Europe - H. Th. Bossert
Nahezu 1900 Beispiele von Erzeugnissen der Volkskunst in Europa unter besonderer Berücksichtigung der Ornamente und von Keramik, Stickereien, Korb - und Flechtarbeiten, Gewebe, Holz-, Glas- und Metallarbeiten. In deutsche Sprache. Adobe PDF - 171 seiten - 30 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně