Malba na skle

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Die Hinterglasmalerai - Josef Vydra. Malba na skle. Lidové umění z československých sbírek. Kniha popisující toto lidové umění, jeho techniky, používané materiály a barviva a regionální specifika. Řada příkladů na 120 vyobrazeních. Jazyk německý. Adobe PDF - 213 stran - 38 MB.

Československé lidové malířství na skle - N. Melniková-Papoušková. Kniha podobného zaměření. Popisuje historii, techniky a základní zobrazované motivy. 99 komentovaných vyobrazení. Jazyk český. Komentář jazyk francouzský. Adobe PDF - 99 stran - 14,5 MB.

České gotické madony - Anna Kotrbová. Soubor reprodukcí špičkových sochařských a malířských zobrazení madon z 14. až 16 století spolu se zasvěceným komentářem. Jazyk český, ruský, německý. 18 obrázků v textu. PDF - 36 stran - 4,3 MB.

Více informací

480_012

148 Kč

Kategorie - Lidové umění, (Category - Folk Art)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Malba na skle - Josef Vydra
Die Hinterglasmalerai. Lidové umění z československých sbírek. Kniha popisující toto lidové umění, jeho techniky, používané materiály a barviva a regionální specifika. Řada příkladů na 120 vyobrazeních. Jazyk německý. Adobe PDF - 213 stran - 38 MB.

Československé lidové malířství na skle - N. Melniková-Papoušková

Kniha podobného zaměření. Popisuje historii, techniky, regionální specifika a základní zobrazované motivy. 99 komentovaných vyobrazení. Jazyk český. Komentář jazyk francouzský. Adobe PDF - 99 stran - 14,5 MB.

České gotické madony - Anna Kotrbová
Soubor reprodukcí špičkových sochařských a malířských zobrazení madon z 14. až 16 století spolu se zasvěceným komentářem. Jazyk český, ruský, německý. 18 obrázků v textu. PDF - 36 stran - 4,3 MB.


This set contains e-books:

Glass-painting ( Folk art from Czechoslovak collections ) - Josef Vydra
Die Hinterglasmalerei. Book about this technique used mostly in folk art. Pay attention to regional practice, used colours and materials. Many exampels on 120 pictures. German language. Adobe PDF - 213 pages - 38 MB.

Czechoslovak Folk Glass-painting - N. Melnikova-Papouskova

Ceskoslovenske lidove malirstvi na skle. Book with similar area. Shows history, techniques, regional specifies and basic picture-motifs. 99 pictures with Czech and French commentary. Czech and French language. Adobe PDF - 99 sites - 14,5 MB.

Czech Gothic Madonnas - Anna Kotrbová
A collection of reproductions of the finest sculptures and paintings of Madonnas from the 14th to 16th centuries, together with insightful  commentary. Language Czech, Russian, German. 18 pictures in the text. PDF - 36 pages - 4.3 MB.


Die Hinterglasmalerai (Volkskunst aus Tschechoslovakischen Samlungen)
INHALT: Künstler und Hinterglasmalerei, Der religiöse und kultische Ursprung des Hinterglasbildes, Von der professionellen zur volkstümlichen Glasbildmalerei, Volkstümliche Herstellungsarten, Was gaben die Vorlagen, den Glasbildern?, Wir werten die Volkstümlichkeit, Wir suchen den Kunstwert, Die Topographie der Herstellungsgebiete, Der Böhmerwald und Westböhmen, Südböhmen und die Schule von Pohori (Buchers), Der Böhmisch-Mährische Höhenzug und Heralec, Das Gebiet von Zdanice (Steinitz) und Südmähren, Das Gebiet von Frydek und Ostrava, Die schlesische Bergkette und Opava, Der Glatzer Kessel (Klodzko) und das Adlergebirge, Die nordböhmischen Werkstätten, Die West-Slowakei, Die Mittel- und Ostslowakei, Periodisierung und Schlußfolgerung, Bilderverzeichnis, Beschreibung der Abbildungen, Bibliographie,

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně