Božena Němcová - kompletní dílo

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Kompletní dílo Boženy Němcové: Babička, Básně a jiné práce, Listy 1-4, Národní báchorky a pověsti – 1+2, Národopisné a cestopisné obrázky z Čech, Národopisné a cestopisné obrazy ze Slovenska, Pohorská vesnice, Povídky – 1 (Pan učitel, Chyže pod horami, Sestry, Obrázek vesnický, Poměnka šlechetné duše - Rozárka, Dlouhá noc, Divá Bára), Povídky – 2 (Domácí nemoc, Čertík, Baruška, Čtyry doby, Obrazy z okolí domažlického, Karla, Chudí lidé, Dobrý člověk, Cesta z pouti, V zámku a podzámčí, Doslov), Slovenské pohádky a pověsti – 1+2. Jazyk český. Adobe PDF - 3 700 stran.

Božena Němcová - František Kubka, Miloslav Novotný. Podrobný životopis autorky s více jak 600 dokumenty, vztahující se k životu a práci této autorky. Jazyk český. Adobe PDF - 304 stran - 82 MB.

Poznámky a vysvětlivky k dílu Boženy Němcové. Kompletní poznámkový aparát k dílům uvedeným níže. Jazyk český. Adobe PDF - 418 stran - 14,3 MB.

Více informací

820_003

198 Kč

Božena Němcová, kompletní dílo, Bozena Nemcova, corpus

 

Vydavatelství www.digibooks.cz uvádí CD s dílem Karla Čapka a Boženy Němcové do prodejní sítě knihkupectví. Pokud nechcete objednat podstatně rozšířené vydání zde, ptejte se u svého knihkupce.
Vydavatelství www.digibooks.cz věnovalo texty s dílem Boženy Němcové Městské knihovně Praha, která je zveřejnila na svých internetových stránkách zdarma k stažení. Tyto texty však neobsahují vysvětlivky ani poznámky k dílu, což značně snižuje jejich srozumitelnost vzhledem k době, která uplynula od jejich uveřejnění.


Božena Němcová (1820 - 1862) - kompletní dílo spisovatelky

Kromě kompletního díla autorky (viz níže) obsahuje tento soubor ještě:

Božena Němcová - František Kubka, Miloslav Novotný

Podrobný životopis autorky a více jak 600 dokumentů, vztahujících se k životě a práci této autorky. Jazyk český. Adobe PDF - 304 stran - 82 MB.

Poznámky a vysvětlivky k dílu Boženy Němcové

Kompletní poznámkový aparát k dílům uvedeným níže. Jazyk český. Adobe PDF - 418 stran - 14,3 MB.


OBSAH CD - BOŽENA NĚMCOVÁ – SOUBORNÉ DÍLO

Babička – PDF - 222 stran – 1,23 MB

Básně a jiné práce – PDF - 405 stran – 2,8 MB
Básně - Ženám českým, Vodník, Moje vlast, Touha, Znamení, Hvězda má, Žežulka, Zasnoubení, Slavné ráno, Antonii Bohuslavě Rajské, Luzná noc, Sehnsucht, Památníková báseň pro syna Karla, Prózy ze života lidu - Proroctví lidu, Voják a rychtář, Císař Josef a selka ze Šumavy, Maličký příběh o jezovitské pobožnosti v Čechách, Sedlák na vysokých školách, Zklamaná naděje, Z jižních zemí slovanských - Národní slavnost Slovinců v dolině Zilské v Korutanech, Srbské pohádky - Proč není u lidí tlapa rovná, Kopání pokladu, Cár Trojan má kozí uši, Řemeslo má zlaté dno, Úsud, Báječný přírodopis, Družičanje, Pěstování růžového keře v Bulharsku, Starobulharské prostonárodní názvosloví hvězd a větrů, Korutanská hádanka, Jihoslovanské pohádky, Pohádka o Palečkovi, O krásné pastorkyni, Dnes mně, zítra tobě, Děvojka rychlejší koně, Poklad, Starobulharské prikazky o Dědo-Gospodu, Hry - Hra na oves, Hra na kohoutka, Hra dívčat na dýni, Tělocvičná hra děvčat, Ze západních zemí, Broskev, bohatství bývalé pusté dědiny, Réva, bohatství bývalé pusté krajiny, Marušeň, Poznámky pro Vojtěcha Váprstka - Práce a plat služebnictva na venku, Stravu, Práce, Čeleď měšťanská, Platy dělníků při hospodářství, Lovení ryb, Vrchky, Sadařství, Prutník, Práce a platy v některých fabrikách, Práce příležitostné - Josef Franta Šumavský, Domažlická slavnost na paměť Josefa Jungmanna, Vlastenkám! -
Práce sporné - Kávová společnost, Výklad historie, Šalamoun Heršl, Nejnovější a nejpůvodnější slovanský selam čili květinomluva, Překlady - Diblík, Pravzor Tartuffa, Vláda a láska aneb matka v zápasu s dcerou, Honba na lva, Volkssagen aus der alt Slovinischen mythologie

Listy 1 – PDF - 200 stran – 1,14 MB
Korespondence Boženy Němcové z let 1844 – 1852

Listy 2 – PDF - 272 strany – 1,48 MB
Korespondence Boženy Němcové z let 1853 – 1856

Listy 3 – PDF - 304 stran – 1,68 MB
Korespondence Boženy Němcové z let 1857 – 1858

Listy 4 – PDF - 142 stran – 0,86 MB
Korespondence Boženy Němcové z let 1859 – 1861

Národní báchorky a pověsti – 1 – PDF - 280 stran – 1,56 MB
O zlatém kolovrátku, O černé princezně, O Jozovi, O labuti, Jak Jaromil k štěstí přišel,
O třech zaklených psích, Vodní paní, O Popelce, O třech bratřích, O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, O Marišce, Šternberk, Spravedlivý Bohumil, Neohrožený Mikeš, Divotvorný meč, Noční stráž, O chytré princezně, Čert a Káča, Silný Ctibor, Rozkoš, Tři zlaté péra, O zlatých zámkách, O třech sestrách, O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních, Čertův švagr, Kdo je hloupější?, Chytrá horákyně, Strejček Příhoda, Devět křížů

Národní báchorky a pověsti – 2 – PDF - 242 stran – 1,47 MB
Zlatý vrch, Dobré kmotřinky, O kocouru, kohoutu a kose, O princezně se zlatou hvězdou na čele, Moudrý zlatník, O bílém hadu, Vděčné zvířátka, Potrestaná pýcha, Selka a Honza, Sedlák milostpánem, Alabastrová ručička, Anděl strážce, Zlá matka, Ptačí hlava a srdce, Princ Bajaja, O Nesytovi, Půjčka za oplátku, O hloupém Honzovi, Sedmero krkavců, Zlatý lupenek, Chytrost nejsou čáry, Tři rady, Bratr a sestra, Jak se učil Honzík latinsky, Kdo snědl holoubátka?, Kmotr Matěj, O neposlušných kozlatech, O koze, Chudý a boháč, Orel, slavík a růže, Tajemný pás, O Pánubohu, Viktorka, Lesní ženka, O Smolíčkovi, Pohádka o perníkové chaloupce, Pohádka o kohoutkovi a o slepičce

Národopisné a cestopisné obrázky z Čech - PDF - 193 stran - 1.47 MB
Obrazy z okolí domažlického, Selská svatba v okolí domažlickém, Obrazy z okolí domažlického, Dopisy z Lázni Františkových, Koncert v Domažlicích dne 6. ledna, Z Domažlic, Obrázek z okolí domažlického, Z Domažlic, Selská politika, Ze Všerub, Z Neumarku, Od Domažlic, Hospodyně, na slovíčko!, Královské hraniční město Brod v lese v Bavořích, Dětské hry, Národopisné drobnosti, Různořečí z okolí domažlického, Národní písně z okolí domažlického, Česká přísloví a úsloví, Národní hádanky, Hry

Národopisné a cestopisné obrazy ze Slovenska – PDF - 274 stran – 1,87 MB
Vzpomínky z cesty po Uhřích, Z Uher, Uherské město, Živnost, Okolí a hospodářství, Kosba, Žatva, Sadba, Ovoce, Vinná loza, Vinobračka, Statek, Čeleď, Obecné řízení, Školy, Povaha lidu, Obrazy ze života slovenského - Domácí život, Svatby, Narozeniny a křestně hody, Úmrtí, pohřeb a kar, Svátky, Kraje a lesy ve Zvolensku, Poslední medvěd na Čerchově, u Chodova nedaleko Domažlic a honba na medvěda na Polhoře v Gajdošově potoku na Slovensku, Slovenské starožitnosti - Starožitnosti v Gemeru, Malohontská stolice, Stolice zvoleňská, Starožitné památky v podhoří Buku v Stolici Boršódské, Hry, hádanky, písně a říkanky - Hry, Tělocvičné hry slovenských chlapců, Hra na pannu, Proplétání (prevíjania) věnců, Hra na nevěstu, Hra na kuřátko a jestřába, Hra na svinku, Hra na pukanku, Vánoční hra slovenských chlapců, Hádanky, Písně a říkanky

Pohorská vesnice - PDF - 192 stran – 1, 53 MB

Povídky – 1 – PDF - 154 stran – 1 MB
Pan učitel, Chyže pod horami, Sestry, Obrázek vesnický, Poměnka šlechetné duše - Rozárka, Dlouhá noc, Divá Bára

Povídky – 2 – PDF - 394 stran – 2,47 MB
Domácí nemoc, Čertík, Baruška, Čtyry doby, Obrazy z okolí domažlického, Karla, Chudí lidé, Dobrý člověk, Cesta z pouti, V zámku a podzámčí, Doslov

Slovenské pohádky a pověsti – 1 – PDF - 196 stran – 1,53 MB
Světská krása, Král času, Ľalija, Valibuk, Šurina pan král a Otolienka, O tom šuhaji, co se nebál, Mahulena, krásná panna, Vlkolak, Berona, Petrova čepice, Tři citrony, Kinkaš Martinko, Ztracený chlapec, Pecko sprostáček, Cesta k slunci a k měsíci, Růžová Anička, O Petru a Otci nebeském, O turkovi a krásné Kataríne, Zlá nuocka, Peračina, Sluncový kůň, O bačovi a šarkanu, Chlapec a vlk, Pamodaj šťastia, lavička, Chytrý synek, O třech zhavranělých bratřích, O dvanácti měsíčkách, Černokňažník, O hloupé ženě

Slovenské pohádky a pověsti – 2 – PDF - 198 stran – 1,42 MB
O Kovladu, Bratr a sestra, O popelvaru největším na světě, O Zlatovlásce, Jak šlo vejce na vandrovku, O zakleté sestře, Sůl nad zlato, Jak pásl Janko kobylku, O Slunečníku, Měsíčníku, Větrníku, o krásné Ulianě a dvou tátošíkách, O Jurovi a bratřích jeho, Opět cesta k slunci, O šesti dratařích a škapatníku, O hrdé kněžně, O červeném vítězi, O Víťazkovi, Katrenka striga, O chudých sirotcích a o andělí, O Popelušce, O třech zakletých knížatech, O věrné ženě, Či je spravedlnost na světě, či ne?, O jednom starém psu a vlku, Slovenský junák, O pyšné panně, O jedné krásné zlatovlasé panně, Ružový puk, Světovládný rytíř, O Širokém, Dlouhém a Žarookém

 

BOŽENA NĚMCOVÁ - životopis v datech

4. 2. 1820 Narodila se ve Vídni Terezii Panklové a Johannovi Panklovi
1826 - 1833 Navštěvuje školu v České Skalici.
1837 Rodiče jí nacházejí ženicha – Josefa Němce (1805 – 1879)
1837 Svadba s Josefem Němcem
1840 Léčí se u doktora J. Čejky, se kterým navazuje vztah a který ji seznámí s tehdejšími vlastenecky smýšlejícími spisovateli.
1841 Stěhuje se do Prahy. Zde pod vlivem Václava Bolemíra Nebeského a Karla Jaromíra Erbena začíná psát česky.
1843 Stěhuje se s mužem do Domažlic, kde působí jako první národní buditel.
1847 Stěhují se z Domažlic.
1848 Josef Němec je obviněn ze spiknutí, dochází k nucenému stěhování z místa na místo.
1850 Josef Němec je přeložen do Uher. Božena Němcová se se čtyřmi dětmi stěhuje do Prahy, kde okamžitě navazuje styky s literárně činnými vlastenci.
1851 Pobývá s dětmi v lázních u České Třebové.
1852 Jede za manželem do Uher a přitom navštíví Slovensko. V následujících letech podniká ještě několik dalších cest do Uher.
1853 Josef Němec je odvolán z funkce, ocitá se bez práce a Božena Němcová hledá pomoc u známých v Praze, avšak často neúspěšně. Právě v této době píše Babičku. (Tehdy bydlela v ulici Ječné a později v ulici Na Slupi).
Seznámuje se s vydavatelem Moravských novin Františkem Klácelem (který vydává její díla), a se sestrami Rottovými (Karolína Světlá a Sofie Podlipská).
1853 Umírá její syn Hynek. Po Hynkově smrti pokračují neshody s manželem.( Josef Němec podal dokonce návrh na rozvod, který však později stáhl.) Sbližuje se s májovci. Jinak se ale Božena Němcová stahuje do ústraní a objevuje se pouze na pohřbu Karla Havlíčka Borovského (1856).
1861 Opouští manžela a odchází do Litomyšle, kde se pokouší živit prací pro nakladatele Augustu. V té době je ale již vážně nemocná a finanční nouze ji donutí k návratu do Prahy k manželovi. Krátce na to 21. 1. 1862 umírá v domě U Tří lip (dnešní ulice Na Příkopě).

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně