Karel Hynek Mácha - kompletní dílo

Tento soubor obsahuje kritické vydání Máchových spisů:

Básně a dramatické zlomky, Prózu, Literární zápisníky, Deníky, Dopisy.

Doplněno knihou: Miloslav Novotný - Kresby Karla Hynka Máchy, která podává výčet Máchových kreseb českých hradů a obsahuje 12 barevných reprodukcí kreseb K.H.M.

Máchovo dílo bylo po jeho smrti rozptýleno a do jeho obsahu zasahovali různí opisovači a "vylepšovatelé". Pro ty, kdo se ze studijních nebo jiných důvodů chtějí s Máchovým dílem podrobněji seznámit je nezbytně nutný rozsáhlý, podrobný a dodnes nepřekonaný poznámkový aparát, který je přiložen. Jazyk český, 1 963 stran. Adobe PDF.

Více informací

820_002

298 Kč

Karel Hynek Mácha, sebrané spisy

Karel Hynek Mácha - Kompletní dílo

Karel Hynek Mácha - BÁSNĚ A DRAMATICKÉ ZLOMKY

MÁJ, Výklad Máje,

BÁSNĚ DO ROKU 1832: Straba, Na hřbitově, Pěvec, Cizinec, Romance, Měsíček, Srdci mému, Vorlík, Na hrobě sestřiným, Přelka, Svatý Ivan, Svatý Vojtěch, Syn mlynářův, Noc, Abaelard Heloíze, Idúna, Bojarín, Píseň, Zpěvec, Čech, City vděčnosti, 1. Jak v souhlasu stroje hudebního, 2. Kdyby bylo harfce mojí dáno, Tězkomyslnost, Hrobka kralů a knížat českých, Ivan, Královic, Jaroslavna, Žalozpěv, Vzor krásy, Do památních listů, 1. Kdy se láska v srdci věrná vtělí, 2. Kdo vlasti své vezdy je věrný syn, 3. Viz, dvě růže malou jednu chvíli, 4. Mrak až příjde šerý, Panně Rošrové, Dítě, Však co darmo moje smáčím líce, Kde k nebesům modrým, Ó harfo dávnověká,

PÍSNĚ: Ohlas písní národních: 1 - V šírom poli dubec stojí, 2 - Ani labuť ani Lůna

3 - Z temna lesa žežhulička, 4 - Vítr, chladný vítr věje, 5 - Zalká jinoch v černo lesa, 6 - Nesbírá v háje stínu, 7 - Rozprostřela chladná noc, 8 - Celá ta krajina, 9 - Pod starým hradem v večerní době, 10 - Na lučině husy pasou, 11 - Zrána na úsvitě, 12 - Letěly koroptve plaché, 13 - Neroztál sníh ještě, 14 - Hasly zatmělé hvězdičky, 15 - Modřínové, mladí modřínové, 16 - Proč, Vltavo, řeko divá, 17 - Želetínky háje,

PÍSNĚ MIMO CYKLUS: Zastaveníčko, Pod okénkem mé milenky, Holubice, Má děva ještě dřímá, Kleslá, Píseň Marinčina, Z háje stínu dubec strmí, Věje vítr, chladný vítr,

BÁSNĚ - OD ROKU 1833: Přípis básní, Balada, Mních, Těžkomyslnost (Buďte zdrávy), Budoucí vlast, Umírající, V chrámu, Zpěv lovecký,

ZNĚLKY: 1. Tichý tis nad růži stíny sklání, 2. V hloubi citu kde mám slova vzíti, 3. Vzešel máj! hlubokých muži želů!, 4. Ač má síla neoslábla v boji, 5. Ještě jednou v mladosti mé kraje, 6. Tichý jsem co harfa bezestrunná, 7. Zašlo slunce za modravé hory, 8. Jest pěvcův osud světem putovati, Cesta z Čech, Zpěv u hrobu p. Josefa Jungmanna mladšího, Pozdní večer, Prolog k pouti krkonošské, Proslov, Temná noci!, Noc, Dobrou noc!, Na příchod krále, Na popravíšti, Dvě písně z cikánů, 1. V dlouhém poli šumí větrů vání, 2. Jeruzalém zpustla - ni místo neznámo, Cizinec, Poutník, Jaroslavna, Jako troska v světle bledém, Však ten zásvit růžojasných lící, Otec vzpomene rodině, Duše nesmrtelná, Přes hvozd tmavý, Zelených na lukách, Měsíc stojí s zesinalou tváří, Plná lůna nad porostlou strání, Aniž tvůj že jsem, V přírodě jak vše se jindy smálo, V svět jsem vstoupil, Umlkni, potoku hlučný, Aniž křičte, že vám stavbu bořím, Hoj, byla noc!, Slunce zapadlo u věčnosti moře,

ZLOMKY BÁSNÍ: 1. A kdy lůna vzejde nad lukami, 2. Jestli byly vzdálené to světy, 3 . Z Umírajícího, 4. Páže, 5. Z Duše nesmrtelné, 6. Kde jste, zvukové zatmělé noci, 7. Kdo kdy v světě vynalezl hlasu, 8. Z básně Aniž tvůj že jsem, 9. Co zde sním a co zde vypiju, 10. Úryvek z Byronova Obležení Korintu, 11. Jemu jsou spády vod - - - hlukem,

Karel Hynek Mácha - DRAMATICKÉ ZLOMKY:

Král Fridrich, Boleslav, Bratrovrah aneb Václav a Boleslav, Bratři, Polesný

NĚMECKÉ BÁSNĚ: Versuche, Glaube, Hoffnung, Liebe, Vertrauen, Die Freude, Der Eremit,

OSTATNÍ NĚMECKÉ BÁSNĚ:

Der Eremit, Kolumbus, Pensum, Mein Wunsch, Sängers Bitte, Der erwachende Tag, An den Gräbern Der Freunde, Elegie, Die kühle Nacht, Der Freitag in der Karwoche, Stimmen zur Namensfeier, Sieh des Todes blasses Bild, Nacht wird es, Die Trümmer, Das Leben, Zigeunerlied, An dem Friedhofe, Meine Freuden, O Muse,

 

OBSAH - PRÓZA:

KŘIVOKLAD A ZLOMKY Z ROMÁNU KAT: Křivoklad, Doslov ke Křivokladu, Valdek, Karlův Tejn, Viasil Viasilovič,

ZLOMKY Z OSTATNÍ PRÓZY HISTORICKÉ: Slavné ticho panovalo, Klášter sázavský, Valdice, Deník mnichův,

ROZBROJ SVĚTŮ: Svět smyslný, Svět zašlý,

POUŤ KRKONOŠSKÁ: Pouť krkonošská, Sen, Poutník,

NÁVRAT

VPROVOD

OBRAZY ZE ŽIVOTA MÉHO: I . Večer na Bezdězu, II . Marinka,

SATIRICKÉ ZLOMKY: Řeč, Dudák,

CIKÁNI: Cikáni, Přísaha

 

OBSAH - LITERÁRNÍ ZÁPISNÍKY, DENÍKY, DOPISY

LITERÁRNÍ ZÁPISNÍKY

Anmerkungen, Poznamenání, Malý sešit, Zápisník (Díla Karla Hynka Máchy) Dodatky k literárním zápisníkům

Autografy - Přes jeho mužný zamyšlený obličej ..., Minulost a budoucnost..., Byl večer..., Břetislav

Opisy - Přátelství jest slunce života..., Z Výtahu ze všelikých výpisků a zaznamenání básníka K. H. Máchy,

Sabinovy citáty „z Máchových poznamenáni" - Byloť mu..., Bylť stejně ohnivý..., V krátkém

 

DENÍKY

Deník na cestě do Itálie, Deník z roku 1835 (verze A), Deník z roku 1835 (verze B), Deníkové záznamy tradované Sabinou

 

DOPISY

I - Eduardu Hindlovi, asi z konce roku 1832, II - Eduardu Hindlovi, z února nebo za­čátku března 1833, III - Janu Benešovi, ze září 1833, IV - J. K. Tylovi, asi z poloviny května, V — Lori Šomkové, asi z poloviny května 1834, VI - Antonínu Máchovi, 6. srpna 1834, VII - Janu Máchovi, 10. března 1835, VIII - Michalu Máchovi, z rozhraní října a listopadu 1835, IX - Eduardu Hindlovi, z konce ledna nebo začátku února 1836, X - Michalu Máchovi, ze začátku března 1836, XI - Eduardu Hindlovi, z 30. března 1836, XII — Antonínu Šimákovi, ze začátku dubna 1836, XIII - Petru Veselskému, 8. dubna 1836, XIV - Eduardu Hindlovi, 25. dubna 1836, XV - Janu Máchovi, z května 1836, XVI - Eduardu Hindlovi, z 8. června 1836 ,

XVII - Rodičům, asi z 1. nebo 2. října 1836, XVIII - Eduardu Hindlovi, 9. října 1836, XIX - Antonínu Máchovi, 9. října 1836, XX - Antonínu Máchovi a Lori Šomkové, 21.-26. října 1836, XXI - Antonínu Máchovi, 28. října 1836, XXII - Rodičům a bratrovi, z 2. listopadu

1836, XXIII - Lori Šomkové, z 2. listopadu 1836,

Dopisové fragmenty citované Sabinou

XXIV - Eduardu Hindlovi, asi z podzimu 1832, XXV - Neznámé dívce, z doby mezi 15. červencem a zářím 1833, XXVI - Neznámé dívce, z doby mezi 15. červencem a zářím 1833 , XXVII - Rodičům, 18. října 1836

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně