Jan Amos Komenský

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Orbis Pictus - jedna z prvních encyklopedií. Zpracováno na základě práce českého "Učitele národů" J. A. Komenského. Obsahuje 453 stran s 322 litografiemi ze všech oblastí přírodních nauk, umění a řemesel. Publikace z roku 1833. Jazyk Latinský, Německý, francouzský. Adobe PDF - 745 stran - 200 MB.
Dále obsahuje E-knihy: Haggaeus redivivus, Historie o těžkých protivenstvích církve české, Hlubina bezpečnosti, Jak dovedně užívat knih, Jak zahnati lenost ze škol, Kšaft umírající matky - Jednoty bratrské, Labyrint světa a ráj srdce, Listové do nebe, Nedobytedlný hrad Jméno Hospodinovo, O sirobě, Orbis pictus, Polnice milostivého léta, Přemyšlování o dokonalosti křestanské, Smutný hlas, Stručná historie církve slovanské, Truchlivý, Velká didaktika, Via Lucis, Vlastní životopis J. A. Komenského, Všenáprava, Vševýchova, Závěť J. A. Komenského, Zpráva a naučení o kazatelství. Jazyk český. Adobe PDF.
Doplněno e-knihou: Knižní dílo Jana Amose Komenského - studie bibliografická - Josef Brambora. Jazyk český. Adobe PDF - 213 stran - 2,3 MB.

Více informací

810_001

248 Kč

Komenský, Comenius, Orbis pictus, Labyrint světa a ráj srdceORBIS PICTUS - Jan Amos Komenský

Jedna z prvních encyklopedií. Zpracováno na základě práce českého "Učitele národů" J. A. Komenského. Obsahuje 453 stran s 322 litografiemi ze všech oblastí přírodních nauk, umění a řemesel. Publikace z roku 1833. Jazyk Latinský, Německý, francouzský.

Dále obsahuje E-knihy: Haggaeus redivivus, Historie o těžkých protivenstvích církve české, Hlubina bezpečnosti, Jak dovedně užívat knih, Jak zahnati lenost ze škol, Kšaft umírající matky - Jednoty bratrské, Labyrint světa a ráj srdce, Listové do nebe, Nedobytedlný hrad Jméno Hospodinovo, O sirobě, Orbis pictus, Polnice milostivého léta, Přemyšlování o dokonalosti křestanské, Smutný hlas, Stručná historie církve slovanské, Truchlivý, Velká didaktika, Via Lucis, Vlastní životopis J. A. Komenského, Všenáprava, Vševýchova, Závěť J. A. Komenského, Zpráva a naučení o kazatelství. Jazyk český. Adobe PDF - 1207 stran - 7 MB.
Doplněno e-knihou: Knižní dílo Jana Amose Komenského - studie bibliografická - Josef Brambora. Jazyk český. Adobe PDF - 213 stran - 2,3 MB.


ORBIS PICTUS - Comenius

One of first encyclopedia of world. Made on basis of work Czech "teacher of nations" - Comenius.
The illustrated school text book Orbis Sensualium Pictus was first published in 1658. Latin-German edition was followed by versions in English, French, Italian, Polish, and other languages. Orbis Pictus maintained its popularity into the nineteenth century and was a model for a number of other eighteenth and nineteenth century school books. Contain 453 sites, 322 litograph from nature, art and crafts. Publication from year 1833. Language German, French and Latin.

Also contains another E-books from this author:Haggaeus redivivus, Historie o těžkých protivenstvích církve české, Hlubina bezpečnosti, Jak dovedně užívat knih, Jak zahnati lenost ze škol, Kšaft umírající matky - Jednoty bratrské, Labyrint světa a ráj srdce, Listové do nebe, Nedobytedlný hrad Jméno Hospodinovo, O sirobě, Orbis pictus, Polnice milostivého léta, Přemyšlování o dokonalosti křestanské, Smutný hlas, Stručná historie církve slovanské, Truchlivý, Velká didaktika, Via Lucis, Vlastní životopis J. A. Komenského, Všenáprava, Vševýchova, Závěť J. A. Komenského, Zpráva a naučení o kazatelství. Jazyk český. Adobe PDF - 1207 stran - 7 MB. Czech language. Adobe PDF - 12 E-books 1207 pages - 7 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně