F. X. Šalda - dílo

Tento soubor obsahuje:

01_Boje o zítřek, 02_Duše a dílo, 03_Život ironický, 05_Dramata, 06_Dřevoryty staré i nové, 07_Básně, 08_Studie z české literatury, 09_Studie o umění a básnících, 10-22_Kritické projevy 1-13. Jazyk český. 22 e-knih - 6 550 stran - 157 MB.

Připojena Bibliografie díla F. X. Šaldy - Jiří Pistorius. Jazyk český. Adobe PDF - 348 stran - 8,1 MB.

František Xaver Šalda (1867-1937) - významný český literární kritik prozaik, básník a publicista. Zasloužil se o vývoj kritického myšlení na poli literatury. Jeho dílo obsahuje obrovské množství kritik, úvah, polemik z oblasti literatury (české i světové) a dramatu.

Více informací

830_005

198 Kč

F. X. Šalda, sebrané spisy

F. X. Šalda - dílo

Tento soubor obsahuje e-knihy:
01_Boje o zítřek, 02_Duše a dílo, 03_Život ironický, 05_Dramata, 06_Dřevoryty staré i nové, 07_Básně, 08_Studie z české literatury, 09_Studie o umění a básnících, 10-22_Kritické projevy 1-13.
Jazyk český. 22 e-knih - 6 550 stran - 157 MB.

Připojena Bibliografie díla F. X. Šaldy - Jiří Pistorius. Jazyk český. Adobe PDF - 348 stran - 8,1 MB.

František Xaver Šalda (1867-1937) - významný český literární kritik prozaik, básník a publicista. Zasloužil se o vývoj kritického myšlení na poli literatury. Jeho dílo obsahuje obrovské množství kritik, úvah, polemik z oblasti literatury (české i světové) a dramatu.


F. X. Salda - corpus

This set contains - e-books:
01_Boje o zitrek, 02_Duse a dilo, 03_Zivot ironicky, 05_Dramata, 06_Drevoryty stare i nove, 07_Basne, 08_Studie z ceske literatury, 09_Studie o umeni a basnicich, 10-22_Kriticke projevy 1-13.
Czech language. Adobe PDF - 22 e-books - 6 550 pages - 157 MB.
Appended also "Bibliography of F. X. Salda" - Jiri Pistorius
Czech language. Adobe PDF - 348 Pages - 8,1 MB.

Frantisek Xaver Salda (1867-1937) - prominent Czech literary critic, novelist, poet and publicist. Salda cultivate Czech literary criticism and critical thinking generally. His work contains tremendeous amout of literary critiques, reflections and polemics from literature, drama ...


01_Boje o zítřek - 189 stran - 4,2 MB
Úvodní slovo k vydání prvnímu, Poznámka k vydání druhému, Poznámka k vydání třetímu, Experimenty, Spisovatel, umělec, básník, Osobnost a dílo, Hrdinný zrak, Alej snu a meditace ku hrobu Jana Nerudy, Žena v poesii a literatuře, Geniova mateřština, Auguste Rodin, Nová krása: její genese a charakter, Ethika dnešní obrody aplikovaného umění, Problém národnosti v umění, Umělecký paradox, Tvůrčí činy, Násilník snu, Kritika pathosem a inspirací, Ležela země přede mnou, vdova po duchu, Poznámky vydavatelovy

02_Duše a dílo (Podobizny a medailony) - 234 stran - 4,4 MB
Slovo úvodní, Jean Jacques Rousseau, básník a myslitel. Prolog k romantismu, Karel Hynek Mácha a jeho dědictví, Božena Němcová, Svatopluk Čech, Několik poznámek, o Jaroslavu Vrchlickém, Románové dílo Terézy Novákové, Vilém Mrštík, Antonín Sova, sensitiv a visionář, Vývoj a integrace v poesii Otokara Březiny, Dvě stati o díle Růženy Svobodové, Hana Kvapilová, Henrik Ibsen, Émile Zola, , Jori, s Karl Huysmans, Mladý Flaubert. Epilog romantismu, Poznámky autorovy, Poznámky vydavatelovy

03_Život ironický a jiné povídky - 223 stran - 5,5 MB
Slovo úvodní, Poznámka k vydání definitivnímu, Život ironický, O Frau Land, hříšnici a kajícnici, Smrt hraběte Kryštofa des Loges, Povídka o perle Žetimě, Psáno tužkou na starém papíře (Umění a mistr, Z roku pokoření) Modloslužebník, O neblahé bohatýrce, První otřesy,
Dva prstýnky korneta Jakuba Pýchory, Dodatek (Fantasie spleenu, Analysa, Šly světem), Poznámky vydavatelovy

05_Dramata - 333 stran - 8,1 MB
Zástupové, Dítě, Tažení proti Smrti, Friedrich Hebbel: Gyges a jeho prsten, Poznámky vydavatelovy

06_Dřevoryty staré i nové - povídky - 199 stran - 4,4 MB
Poznámka úvodní, Pán se vrátil, Pokušení Pascalovo, Křestný dukátek, První přijímání, Tchýní, Šustrprincezl, Pokažený den, První a druhá, Stařec sebevrah, Postilión smrti, Zamiloval se do domu, Psaníčko, „Vajbrvirčoft", Panenčin první rok, Dílo člověkovo, Slunečné hříbě, Gesto doby, Matka po duchu, Požáry, Tupitel duší, O člověku s příliš jemným sluchem, Poznámky vydavatelovy

07_Básně - Souborné vydání - 477 stran - 3,1 MB
BÁSNĚ PUBLIKOVANÉ, Letní noc, Niké, Řecké váze, V cirku, Sonet, Dialog, Akt komedie, Potlesk, Fraška, Píseň svatodušní, Sonety z letního splínu (1. Na promenádě, 2. Vzpomínka), Antická tragédie, Dvě masky (1. Aias, 2. Hamlet), Večerní, Svatodušní, Oblaka ve dne, Podstata života, Naposled!, Skřeky, Emmeleia, Symfonie, Apoteóza, Česká píseň, Divadelním žánrům Petra Jasmína, Láska osudu, Píseň ke cti horkého dne, Bez názvu, Příjezd do Prahy, Vzpomínka z vašeho rodného kraje, Za Detlevem von Liliencron, Tragédie duše, Píseň předjitřní, Na křižovatce, Píseň prosincová, Apostrofa mého kraje, Tri mosty, Píseň trpícího v městě, Muka zraku, Píseň jitřní, Chvála agonu, Selský svatý Václav, Chvála žebráku, Východ i návrat, Krása člověku, Dítěti - dědici, Za Milanem Štefánikem, Josefu B. Foerstrovi, Stromy svobody, A noc je zde, Vlaky, Paní smíchu a světla, Před nocí, Novoluní, Před Svatým Duchem, Princezně z čtvrti tovární, Mezi tmou a úsvitem, Jistota, Tichý podzim, Chvála rodiček, Chvála tanečnice, Jižní motiv, Večerní beseda, Naplnění, Letní slunovrat, Zápasiště, Chvála majáku, Z cyklu: teď zraje čas..., Přestupná stanice, Mořská vlaštovka, Dům na stráni, Bohonosič, Jaro v Čechách, Teskná gavota, Benátky horečné, Otázky, Krásná rovnováha, Když jsem snil o Beethovenovi, Nový měsíc, Den a noc, Pozdní léto, Z ohnivé slunečné růže..., Postůj tak chvíli, Tulák veleměst, Soustolovník, Kalný den, Hvizd v noci, Jdou, jdou utopenky..., Pramen, Výstraha, Plamen, A přece, Mimózy květe sírný..., Za matkou, A mne nezná, Teď měsíc studený, Poslední plavba, Noc na periferii, Jitro se budí, Je prosinec..., Hudba za řekou, Předjaří, Mně stesklo se..., Zápas s andělem, Ženská podobizna, Krajina ve vysokých polohách duše, Teď čas se v toku obrací..., Teď léto odchází..., Již den se chýlí k večeru..., Jsou modré dálky dnes..., Vězněná, In memoriam Jeny Němečkové, A jseš jako člověk zmámený..., Dojem z ticha, Leč nejvíc mučí křídel pahýly..., Přípitek poslední, Milosrdenství, Milostí tknutý, Hovoří anděl, Laskavý podzim, Dé profundis clamavi..., A slunce studené úkosem hledí..., Prorok zpronevěřilý, Vstaň, Samsone..., My proti sobě stáli..., Mladá žena zpívá, Starý muž zpívá, Předsvit, Ruce, Až bude zorána půda..., Jak zářivý..., Soud nad tebou i nade mnou, Dnes a tehdy, Básnířka záhuby, A přec zrá dítě..., V horečce, Za třemi mrtvými, Hodiny stoupají..., Otázka, Balada ze starého dramatu, Niké bezkřídlá, Záchvěv hrůzy, Improvizace, Návrat, Chvála lékaře, Chvála umírajícího, Zaklínač, Chvála mnicha, Saturnálie, Za jednou mrtvou, V posledních letních dnech, Větévka střemchy, Věštkyně, A proto zrak tvůj temně žhne., Večerní, Chvála stolu, Pramen žaluje, Chvála starého pastýře, Chvála vojáka, Hedvábný šáteček, Stezka žalu, Ocúny, Chvála hrobky, Prstýnek, Taneční, Studna, Zimní, Již není léta..., Krajina před Léthé, Hodina po půlnoci, Vinobraní, Chvála mlatu, Z úzkosti, Z bezčasí, Válečná, Chvála země, Starému městu z mého mládí, Svědek, Věrný sloup chrámový, Prosba, Mladý poutník, Pohled vzhůru, Zraněný pramen, Jak za tebou?, S novým jarem, Přístav trosečný, Mrtvý básník, Staré věže a brány, V kryptě, V vteřinu poslední, Pastýřko mrtvých let..., In memoriam, Pobídka

XXX
Nejčeštější talent, Znají se (Zvonařským mediokritám), Potíže s hodnotami, Karlu Elgartu Sokolovi, autorovi „duchového", fejetonu, Nápis na Národ, Karikaturistovi A. Hoffmeistrovi..., „Hold Světla Praze", Má poslední zkušenost, Jeremiáda dr. Kramáře nad moderním uměním, českým, „Karel Čapek mezi detektivy", Dialog dvou podílníků, autora a čtenáře, ..., Žlutý tisk, V národě filologů, „Při sklence vína", „Čin" a čin, Nebezpečné sousedství, Česká literární, Podle toho, Racionálný chov běsů, Košúty, Několik epigramů, Dal vdovin groš, Psi a psi, Nepromokavý, Epištola bratřím, Literární jam , Soukromé neštěstí se zapovídá, Ochrana tvorů na vymření, Dva epigramy, Úspěchy v chovu dobytkářském, Riziko kritikovo, Dva epigramy, Dva epigramy, Pozornost za pozornost (Ad. Hoffmeistrovi), Bronz sv václavský (Josefu Machovi), Dva epigramy, Invalidní, Česká sláva

STROM BOLESTI
Na božím srdci, Obrozeného, osvobozeného světa básnířko, Předjaří, Slzy, Velká noc, Z plamenů zdvižený, Strom bolesti, Díky, Již unikalas mně, Je půlnoc průsvitná, Čas Proserpinin, A zpívám, co zpívati musím, Řeka ohně, Tvá nynější sláva, Modlitba, Básně z rukopisu, Šibenice, Kantika, mém horizontu nudy šarlatu", Černé vůně, Oblaka v noci, Horské pěšinky, Den hasne, Fr. S. Procházka, příjmím Statečný 489, Chytrost žádné čáry, Josef Kodíček, „Je společnost tvá hodna tebe", „Ne, ty v tomhle cirku nejsi august hloupej", Meteor, Exoriare aliquis...,
PŘEKLADY
ANDRÉ CHÉNIER:, Versailles, Fanny, Sám, bez rodičů..., Z „Jambů" - 10, Z „Jambö" - 11, Je šťasten ten..., Pátá z „Les Amours", Z „Cesty italské", „O tvrdá nutnosti, otroctví žalná tíha", Mladá Tarenťanka, „Tak, příteli, je ke mně Phoebus milostivý", „Chce často nešťastník své opustiti žití", ALFRED DE MÜSSET:, Píseň, Nad mrtvou, PAUL-JEAN TOULET:, 1 („Před Elysejským palácem vy trotoáry"), 2 (,Jurangon z třetího roku"), 3 („Pamětliv, břehu, buď"), 4 („Je život obraz marný; spíše"), 5 („V Arlu, kde Aliscami jsou"), 6 („Ze za zástěrkou vzplanul jsem i tíž"), 7 („O neboj se, že nebesa prolomí času vztek"), 8 („Zít je-li povinnost, až život bude pryč"), GEORGES DUHAMEL:, Balada o člověku se zraněným krkem, NEZJIŠTĚNÝ BÁSNÍK:, „Ó dámy, které tvrdě oplácíte přísností", HEINRICH HEINE:, Childe Harold, Gottfried Keller:, „Kročeje moje", WALT WHITMAN:, žena čeká na mne,
Ediční zpráva, Soupis básní podle incipitu,

08_Studie z české literatury - 239 stran - 5,1 MB
Moderní literatura česká, In memoriam Růženy Svobodové, Antonín Sova, O nejmladší poesii české, Mácha snivec i buřič, O naší moderní kultuře divadelně dramatické, Poznámky vydavatelovy

09_Studie o umění a básnicích - 114 stran - 2,5 MB
Umění a náboženství, Genius Shakespearův a jeho tvorba, Básnická osobnost Dantova, O tak zvané nesmrtelnosti díla básnického, Poznámky vydavatelovy

10_Kritické projevy - 1 - 482 stran - 11,7 MB
1892 - Synthetism v novém umění, Josef Braun: Mezi vyhnanci, Xaver Dvořák: Stínem k úsvitu, H. G. Schauer, Jos. bar. Krušina ze Švamberka: Črty, Bohdan Kaminský: Z Příkopů, Alfred Tennyson, Karel Červinka: Zápisník, Kritika v revui, Překlad v národní literatuře, Jaroslav Vrchlický: Nové barevné střepy, Karel V. Rais: Horské kořeny, Joséphin Péladan, Zasláno Času, Literární kapitoly, Zasláno Hlasu národa, Zasláno Nivě,
1893 - Antonín Klášterský: Drobty života Grazia Pierantoni-Manciniova: Lydie Román sociálný J. P. Jakobsen: Niels Lyhne Jan Váňa: Úvahy a povahy Jaroslav Vrchlický: Trojí políbení Bohdan Kaminský: Protesty Václav Hladík: Z lepší společnosti Hippolyte Taine Národní divadlo F. X. Svoboda: Rozklad — Petra Corneille „Cid" — Julia Zeyera „Sulamit" — Octava Feuilleta „Bílý vlas" — Fr. Xav. Svobody: „Útok zisku"., Karel Švanda ze Semčic: Fantastické povídky, Frant. Xav. Svoboda: Probuzení Alojs Škampa: Venku a doma Jaroslav Vrchlický: Studie a podobizny A. E. Mužík: Hymny a vzdechy Jaromír Borecký: Rosa mystica, Zasláno Lumíru a Času Zasláno Času, List z Prahy. (Několik naprosto zbytečných slov p. Vbkovi z „Nár. listů" . března),
Dodatek - Úvodní, slovo k Juveniliím, Slovo úvodní k Mladým zápasům Divadelní causerie, Ediční poznámky

11_Kritické projevy - 2 (1894-1895) - 377 stran - 9,7 MB

1894 - Národní divadlo (Lidová představení, Slovo p. Zákrejsovi, M. A. Šimáčkův Jiný vzduch, Gerharta Hauptmanna Hanička, Cyklus Jeřábkův, Josého Eche-garaye Mariana, A. a V. Mrštíků Maryša, Meilhaca a Halévyho Frou-Frou a několik myšlenek na ni navázaných, Stroupežnického cyklus), Dramata tištěná (F. A. Šubrta Drama čtyř chudých stěn, R. Jesenské V žití proudech), Josef Merhaut: Had a jiné povídky, Fr. Táborský: Melodie, J. S. Machar: Tristium Vindobona, L. Ariosto: Zuřivý Roland, Rozhledy sociální, politické a literární Polemika s J. Vrchlickým,
1895 - Národní divadlo (Pailleronovi Komedianti, Polemický exkurs literární za ně vsunutý — Jiráskův Otec — Klicperův Žižkův meč — Augierova Paní Caverletová — Vrchlického Svědek a Závěť lukavického pána — Davisovy Katakomby — Malou poznámku k repertoiru — Cyklus Kolárův— Pohostinské hry slečny M. Pospí-šilové — Cykly výstavní — Psychologický medailon p. J. Zeyera — Štolbovo drama Peníze — Ještě sl. Pospíšilová — Ruthovi Syčáci — Philippiho Dobrodinci lidstva — ŠimáČkův Jiný vzduch
— Výstavní cyklus — Dančenkův Šťastný Člověk — Osamělé duše od Gerharta Hauptmanna)
K otázce dekadence, Z nové české beletrie (Rais: Zapadlí vlastenci — Šimáček: Duše továrny — J. Arbes: Poslední dnové lidstva — Nová Česká próza: Jiří Karásek, Stojaté vody), Maryan Zdziechowski: Karel Hynek Mácha a byronism český, Jedinec a hromadnost, Těžká kniha, Vzdělávací bibliotéka, svazek 22—24 (Jaroslav Vrchlický: Tři knihy vlaské lyriky — Arne Garborg: U maminky — Otto Erich Hart-leben: Hana Jagertova), K předkladu Baudelaira
Odpověď p. M. A. Šimáčkovi, Prohlášení na adresu p. M. A. Šimáčkovu, M. A. Šimáčkovi a J. V. Sládkovi, Otázka redaktorská, Několik slov Času z 6. července t. r., Dodátek (Česká moderna, Poznámky vydavatelovy)

12_Kritické projevy -32 (1896-1897) - 537 stran - 13,2 MB

 


Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně