Karel Havlíček Borovský - kompletní dílo

Tento soubor obsahuje kompletní dílo autora:

Básnické spisy KHB, Politické spisy KHB (články z "Pražských novin"), Články z národních novin 1848-1850, Články ze Slovana, Obrazy z Rus (1843-46), Epištoly kutnohorské (1850), Tyrolské elegie (1851), Král Lávra (1854), Křest svatého Vladimíra, Epigramy a překlady, Korespondence KHB. Jazyk český. Adobe PDF.

Biblografie Karla Havlíčka Borivského - sestavil Karel Nosovský. Obsahuje Spisy, Novinové články, Překlady, Životopisy a pamětní listy, Divadelní hry a Hudebniny, seznam podobizen a obrazů. Jazyk český. PDF - 14 stran.


Doplněno Katalogem souborné výstavy KHB z roku 1936, který obsahuje kompletní bibliografii autora a soupis veškerých památek na něj. Jazyk Český. Adobe PDF - 136 stran - 17,6 MB.

Více informací

820_004

298 Kč

Karel Havlíček Borovský, sebrané spisy

Karel Havlíček Borovský - sebrané spisy

Tento soubor obsahuje kompletní dílo autora:

Básnické spisy KHB, Politické spisy KHB (články z "Pražských novin"), Články z národních novin 1848-1850, Články ze Slovana, Obrazy z Rus (1843-46), Epištoly kutnohorské (1850), Tyrolské elegie (1851), Král Lávra (1854), Křest svatého Vladimíra, Epigramy a překlady, Korespondence KHB. Jazyk český. Adobe PDF - 1450 stran.

Biblografie Karla Havlíčka Borivského - sestavil Karel Nosovský
Obsahuje Spisy, Novinové články, Překlady, Životopisy a pamětní listy, Divadelní hry a Hudebniny, seznam podobizen a obrazů. Jazyk český. PDF - 14 stran.

Doplněno Katalogem souborné výstavy KHB z roku 1936, který obsahuje kompletní bibliografii autora a soupis veškerých památek na něj. Jazyk Český. Adobe PDF - 136 stran - 17,6 MB.


Karel Havlicek Borovsky - Collected Works

This set contains e-books:
Poetical work of KHB, Political work of KHB, Correspondence of KHB, Clanky z narodnich novin 1848-1850, Clánky ze Slovana, Obrazy z Rus, Epistoly kutnohorske, Tyrolske elegie, Kral Lavra, Krest svateho Vladimira, Epigramy a preklady, Korespondence. Czech language. Adobe PDF - 1450 pages.

Contains also Catalogue from exibition (1936) which contains full list of KHB works. Adobe PDF - 136 sites - 17,6 MB. Czech language. Adobe PDF.

Karel Havlicek Borovsky ( 1821 - 1856 ) was Czech politician, journalist and satirist, active in so-called Czech national rebirth. This set contains his works: Clanky z narodnich novin 1848-1850, Clánky ze Slovana, Obrazy z Rus, Tyrolske elegie, Kral Lavra, Krest svateho Vladimira, Epigramy a preklady. Contains also catalogue from exibition (1936) which contains full list of KHB works.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně