Historické zahrady

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Historické zahrady - kolektiv autorů. Historické zahrady v Čechách a na Moravě. Vývoj zahrad od středověku do poloviny 19. století. Popis významných zahrad, doplnňujících exteriery významných staveb, včetně plánů. Úvod do problematiky rekonstrukce zahrad. Názorné příklady na 132 obrazech a 52 vyobrazeních v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 192 stran - 17,5 MB.

Ozelenění a úprava vesnice i krajiny - L. Štěpánek, J. Mareček. Publikace (1958) i dnes aktuální. Estetický význam stromoví, úprava návsí, a humen, předzahrádky. Výsadba zeleně a kostely, fary hřbitovy, staré mlýny, kovárny, hospody. Výsadba remízků, vhodné druhy stromů pro rozličná stanoviště. 76 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 196 stran - 16,2 MB.

Umění zahrad v městské zástavbě - Hugo Koch. Gartenkunst im Städtebau. Obsahuje historický přehled až do dvacátých let 20. století. Začlenění zeleně do zástavby, vodní plochy, solitery a skupiny zeleně. Různé druhy parků a zahrad, plánování výsadby a ochrana zeleně. Mnoho náčrtů fotografií a plánů, 267 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 323 stran - 80 MB.

Více informací

110_011

148 Kč

historické zahrady, historical gardens, historicche Gärten

Kategorie - Architektura, (Category - Architecture)


Obsah: Úvod, Středověká zahrada, Renesanční zahrada , Barokní zahrada , Zahrada klasicismu a romantismu, Rekonstrukce historických zahrad, Vysvětlivky, Základní literatura,

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Historické zahrady - kolektiv autorů
Historické zahrady v Čechách a na Moravě. Vývoj zahrad od středověku do poloviny 19. století. Popis významných zahrad, doplnňujících exteriery významných staveb, včetně plánů. Úvod do problematiky rekonstrukce zahrad. Názorné příklady na 132 obrazech a 52 vyobrazeních v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 192 stran - 17,5 MB.

Ozelenění a úprava vesnice i krajiny - L. Štěpánek, J. Mareček

Publikace (1958) i dnes aktuální. Estetický význam stromoví, úprava návsí, a humen, předzahrádky. Výsadba zeleně a kostely, fary hřbitovy, staré mlýny, kovárny, hospody. Výsadba remízků, vhodné druhy stromů pro rozličná stanoviště. 76 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 196 stran - 16,2 MB.

Umění zahrad v městské zástavbě - Hugo Koch
Gartenkunst im Städtebau. Obsahuje historický přehled až do dvacátých let 20. století. Začlenění zeleně do zástavby, vodní plochy, solitery a skupiny zeleně. Různé druhy parků a zahrad, plánování výsadby a ochrana zeleně. Mnoho náčrtů fotografií a plánů, 267 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 323 stran - 80 MB.


This set contains e-Books:

Historical Gardens in Bohemia and Moravia

Development of garden art from middle ages to half of 19th century. Characterization of important gardens as environment of castles and other representative buildings. 132 pictures and 52 illustrations in text. Czech language. Adobe PDF - 192 pages - 17,5 MB.

Gartenkunst im Städtebau - Hugo Koch

Urban Green Areas. Contains history of European until 1920. Integrating of green to build-up area, water, groups of green. Sorts of parks and gartens, outplanting plan and green protection. 267 pictures and plans in text. German language. Adobe PDF - 323 pages - 80 MB. 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně