Umění zahrad dříve a nyní

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Umění zahrad dříve a nyní - Hermann Jäger. Gartenkunst und Gärten sonst und jetzt. Významná kniha, popisující vývoj zahradnického umění od starého Egypta, přes Asyrii, Řecko, Řím, přes velká evropská stylová období - renesanci, barok, rokoko ... Zahrady v Číně a Japonsku. Evropské zahrady a zámecké parky v 19. století, botanické zahrady. Autor byl významný publicista, který svojí publikační činností výrazně ovlivnil vývoj zahradnictví. 245 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 537 stran - 93 MB.

Historie zahradnictví - Cr. Ranck. Geschichte der Gartenkunst. Zahrada, jako komplexní umělecké dílo. Starověké zahrady, zahrada ve středověku a renezanci, francouzská zahrada, anglické zahrady, malé domovní zahrady a předzahrádky. Kniha obsahuje praktická doporučení k zakládání a údržbě zahrad (1909). 41 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 158 stran - 9,6 MB.

Umění starých zahrad - Wilhelm Boeck. Alte Gartenkunst. Vyprávění o jednotlivých typech zahrad z různých období a různých světových regionů. Doplněno názornými kresbami a vedutami. 40 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 100 stran - 8,4 MB.

Více informací

110_024

148 Kč

Gartenkunst und Gärten sonst und jetzt, Hermann Jäger

Kategorie - Architektura, (Category - Architecture)Tento soubor obsahuje e-knihy:

Umění zahrad dříve a nyní - Hermann Jäger
Gartenkunst und Gärten sonst und jetzt. Významná kniha, popisující vývoj zahradnického umění od starého Egypta, přes Asyrii, Řecko, Řím, přes velká evropská stylová období - renesanci, barok, rokoko ... Zahrady v Číně a Japonsku. Evropské zahrady a zámecké parky v 19. století, botanické zahrady. Autor byl významný publicista, který svojí publikační činností výrazně ovlivnil vývoj zahradnictví. 245 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 537 stran - 93 MB.

Historie zahradnictví - Cr. Ranck
Geschichte der Gartenkunst. Zahrada, jako komplexní umělecké dílo. Starověké zahrady, zahrada ve středověku a renezanci, francouzská zahrada, anglické zahrady, malé domovní zahrady a předzahrádky. Kniha obsahuje praktická doporučení k zakládání a údržbě zahrad (1909). 41 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 158 stran - 9,6 MB.

Umění starých zahrad - Wilhelm Boeck
Alte Gartenkunst. Vyprávění o jednotlivých typech zahrad z různých období a různých světových regionů. Doplněno názornými kresbami a vedutami. 40 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 100 stran - 8,4 MB.


This set contains e-books:

Gartenkunst und Gärten sonst und jetzt - Hermann Jäger

Important book, dealing with evolution of garden art from old Egypt, Assyrian, Greco-Roman era, European style eras, China, Japan. European gardens and castle parks in 19. century, botanical gardens. Author had a far-reaching influence on contemporary garden design through his many essays and textbooks. 245 pictures in text. German Language. Adobe PDF - 537 pages - 93 MB.

Geschichte der Gartenkunst - Cr. Ranck

History of Garden Art. Garden as all-embracing artwork. Historical gardens in ancient times, middle ages, renesance, French and English gartens, small home gartens. Book contains also practical advices for foundation and upkeep of gartens. 41 pictures in text. German language. Adobe PDF - 158 pages - 9,6 MB.

Alte Gartenkunst - Wilhelm Boeck

Old Garden Art. Various types of gardens from various world areas and various times. Stories are completed with plans and pictures. 40 pictures in text. German language. Adobe PDF - 100 pages - 8,4 MB.  

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně