Šmidrové

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Šmidrové - Kříž Jan. Publikace popisující činnost 4 předních českých výtvarníků - Dlouhého, Koblasy, Nepraše a Vožniaka do roku 1970. Grafika, malby, sochy. 85 černobílých a barevných obrázků. Jazyk český a anglický. Adobe PDF - 108 stran - 11,5 MB.

Kubismus - Vincenc Kramář. Autor - teoretik kubismu, ředitel "Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění", předchůdce "Národní galerie", napsal tuto první teoretickou studii o kubizmu v době, kdy tento styl byl ještě velmi živý. Věnuje se především dílu Picassa (který mezitím kubizmus opustil)  a Braqua, jejichž díla také prozíravě nakoupil pro galerii. 24 obrázků v příloze. Jazyk český. Adobe PDF - 104 stran - 3,4 MB.

Slovenské grafické umenie - Jozef Cincík. Kniha obsahuje kapitoly o základních grafických technikách a jejich provádění. Mapuje vývoj slovenského grafického umění od středověku do čtyřicátých let 20. století. Významné tiskárny, významní tvůrci - hlavně z posledního období. 38 obrázků v textu, 30 v příloze. Jazyk slovenský, rezumé v němčině. Adobe PDF - 123 stran - 6,9 MB.

Více informací

501_002

148 Kč

nepraš, dlouhý, koblasa, vožniak

Kategorie - Monografie, (Category - Monographs)Tento soubor obsahuje e-knihy:

Šmidrové - Kříž Jan
Publikace popisující činnost 4 předních českých výtvarníků - Dlouhého, Koblasy, Nepraše a Vožniaka do roku 1970. Grafika, malby, sochy. 85 černobílých a barevných obrázků. Jazyk český a anglický. Adobe PDF - 108 stran - 11,5 MB.

Kubismus - Vincenc Kramář

Autor - teoretik kubismu, ředitel "Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění", předchůdce "Národní galerie", napsal tuto první teoretickou studii o kubizmu v době, kdy tento styl byl ještě velmi živý. Věnuje se především dílu Picassa (který mezitím kubizmus opustil) a Braqua, jejichž díla také prozíravě nakoupil pro galerii. 24 obrázků v příloze. Jazyk český. Adobe PDF - 104 stran - 3,4 MB.

Slovenské grafické umenie - Jozef Cincík

Kniha obsahuje kapitoly o základních grafických technikách a jejich provádění. Mapuje vývoj slovenského grafického umění od středověku do čtyřicátých let 20. století. Významné tiskárny, významní tvůrci - hlavně z posledního období. 38 obrázků v textu, 30 v příloze. Jazyk slovenský, rezumé v němčině. Adobe PDF - 123 stran - 6,9 MB.


This set contains e-books:

Smidrove - Kriz Jan
Publication about 4 prominent Czech artists - Dlouhy, Koblasa, Nepras, Vozniak till 1970 year. Graphic, paintings, statuary. 85 monochrom and full-colour pictures. Language Czech, English. Adobe PDF - 108 pages - 11,5 MB.

Cubism - Vincenc Kramar
Kubismus. Author - one of first experts who recognise quality of that style and writed that essay in time when cubism was still alive. He is going mainly about Picasso and Braque. Their works he wery wisely buy for Czech National Gallery. 24 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 104 pages - 3,4 MB.

Slovak Graphic Art - Jozef Cincik
Slovenske graficke umenie. Development of Slovak graphic art from middle ages to 1940. Prominent print shops, prominent artists - mainly in 20. century. 68 pictures. Slovak language, resume in German. Adobe PDF - 123 pages - 6,9 MB.


Šmidrové - Seznam vyobrazení:

1 K. Nepraš, Malá surovost, výřez, kresba perem, papír, 38,5x48,1959
2 J. Koblasa, Tři slečny Andělé, pastel, papír, 26x25, 1957
3 J. Koblass, Samota, z cyklu La Strada, tuš, brko, papír, 44x30,5, 1958
4 K. Nepraš, Šmidrotón, kresba perem, papír, 39,5x55,5, 1959
5 K. Nepraš, Socha, sádra, v. 145,1959; Národní galerie v Praze
6 B. Dlouhý, Promenáda romantiků, olej, plátno, 178x181,1958; Středočeská galerie v Praze
7 J. Vožniak, Z cyklu Božská komedie, olej, plátno, 11Ox 100, 1958-59
8 B. Dlouhý, Šedá série, nitrolak, plátno, 116x91, 1960
9 J. Vožniak, Obraz III - šedý, nitrolak, plátno, 137x84, 1961
10 J. Vožniak, Smysly, olej, dřevo, 45x60, 1962-63
11 J. Vožniak, Deska, nitrolak, vosk, dřevo, 45x55, 1962-63
12 B. Dlouhý, Jan Hus, suchá jehla, 63x25, 1961
13 B. Dlouhý, Král, malba-asambláž, plátno, 200x90, 1962
14 B. Dlouhý, Zkouška tlaku, malba-asambláž. plátno, 90x 116, 1962-63
15 B. Dlouhý, Zeď, lak a olej, plátno, 90x116, 1962-63
16 B. Dlouhý, Kristus, malba-asambláž, 40x50, 1963
17 B. Dlouhý, Objekt, malba na dřevené konstrukci, 150x80x65,1963; Galerie výtvarného umění v Ostravě
18 B. Dlouhý, Grand Prix, kresba-asambláž, sololit, 57x82,1964
19 B. Dlouhý, Dopisy a odkazy, kresba, malba-asambláž, 57x82, 1961-65
20 J. Vožniak, Interiér červeného pokoje na Zbraslavi, 1966
21 J. Vožniak, Marilyn Monroe, malovaná asambláž, 96x74,1963, Tord Andersen, Stockholm
22 J. Vožniak, Vejce, kresba perem, papír na dřevě. 39x52, 1963
23 J. Vožniak, Čínská skříňka, kombinovaná technika, 120x143, 1963
24 J. Vožniak, V noci, kresba perem, papír, 42x69, 1964; Středočeská galerie v Praze
25 J. Vožniak, Milenci, kresba perem, papír, 42x69, 1964; Středočeská galerie v Praze
26 J. Vožniak, Fakirova krajina, malovaná asambláž, dřevo, 70x99, 1964
27 J. Vožniak, Malá snídaně, malovaná asambláž, v. 75, 1964
28 J. Vožniak, Figura, malovaná asambláž, 170x53, 1964; Tord Andersen, Stockholm
29 J. Vožniak, Masožravá květina, malovaná asambláž, 104x69, 1964
30 J. Vožniak, Žlutá krajina, malba-asambláž, dřevo, papír, 70x99, 1967
31 B. Dlouhý, Moroa s kondorem, malba, kresba-asambláž, sololit, 57x82, 1966; Galerie výtvarného uměni v Ostravě
32 K. Nepraš, Berenice, lept, 26x18 cm, 1963
33 K. Nepraš, Velký dialog, konstrukce krytá textilem a lakem, v. 140, 1966; Národní galerie v Praze
34 K. Nepraš, Zámek, nikl. měď, v. 58, 1961-63; Muzeum Sztuki, Lodž
35 K, Nepraš Luneta I, mosaz, nikl, 41x59, 1963; Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
36 K. Nepraš, Zámek III, měď, nikl, v. 167,1963-64; Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
37 K. Nepraš, Portrét Řehoře Samsy, med, v. 88, 1964; Galerie výtvarného umění v Chebu
38 K. Nepraš, Dialog 4, kresba perem, papír, 29,5x46,5, 1965, (nahoře) :19 K. Nepraš, Beznadějná výpověď, kresba perem, 25x38, 1965 40 K. Nepraš, Hlava, konstrukce krytá textilem a lakem, v. 27, 1964 11 K. Nepraš, Hlava, konstrukce krytá textilem a lakem, v. 55, 1965
42 K. Nepraš, Dialog, konstrukce krytá textilem a lakem, v. 75, 1965; Oblastní galerie výtvarného umění, Olomouc
43 K. Nepraš, Moroa zvaná Berckiáda, konstrukce krytá textilem a lakem, v. 160, 1965-66; Východočeská galerie v Pardubicích
44 K. Nepraš, Sedlci, konstrukce krytá textilem a lakem, v. 133; Galerie výtvarného umění v Ostravě
45 K. Nepraš, Hlava, konstrukce krytá textilem a lakem, v. 58,1967
46 K. Nepraš, Moroa II, konstrukce krytá textilem a lakem, v. 160, 1966; Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
47 K. Nepraš, Byata, epoxyd a polyester, v. 105, 1969; Galerie hlavního města Prahy
48 K. Nepraš, Svihářek-Moroa III, konstrukce krytá textilem a lakem, v. 193, 1967; Krajská galerie v Hradci Králové
49 K. Nepraš, Račte točit, konstrukce krytá textilem a lakem, v. 205, 1967-69
50 K. Nepraš, Žehlička I, bronz, v. 38, 1969
51 K. Nepraš, Dialog II, konstrukce krytá textilem a lakem, š. 115, 1967
52 K. Nepraš, Hlava s klikou III, Sedá litina, v. 43,1970
53 K. Nepraš, Figura s náplni, litina, v. 65, 1970
54 K. Nepraš, Dvojice , jednou klikou, hliník, v. 86,1970
55 B. Dlouhý, Moroa s broukem, kresba-asambláž, sololit, 57x82, 1965; Krajská galerie v Hradci Králové
56 Ateliér B. Dlouhého na Žižkově v Praze, 1970
57 B. Dlouhý, Moroa jako atrakce, kresba, malba-asambláž, sololit, 57x 82, 1965; Národní galerie v Praze
58 B. Dlouhý, Návrh na pomník Rembrandtovi, malba-asambláž, plexisklo, 65x42x30, 1969
59 B. Dlouhý, Stroj na horší véd, kresba, malba.asambláž, sololit, 57x82,1967
60 B. Dlouhý, Moroa, malba-asamláž, sololit, 57x82, 1967-68
61 B. Dlouhý, Portrét přítele, kresba, malba-asambláž, sololit, 57x82, 1967
62 B. Dlouhý, Pocta C. Monetovi, kresba, malba, plexisklo a sololit, 57x 82,1968
63 B. Dlouhý, Hrst veselých vzpomínek, malba, konstrukce, plexisklo, 155x240, 1967-68; Národní galerie v Praze
64 B. Dlouhý, Model: „Takhle do Japonska se dostat!", montáž, plexisklo, 27x80x 19, 1969
65 B. Dlouhý, Model Předbíháni, montáž, plexisklo, 15x50x8, 1968
66 B. Dlouhý, Model: „...všeho možného, hlavně Velké Cesty", malba, montáž, plexisklo, 67x80x19, 1969
67 B. Dlouhý, „Vítězný návrh v soutěži pro dům Molson v Montrealu", detail, konstrukce, asambláž, plexisklo, 27x80x19, 1970

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně