Výtvarná práce II

Almanach z roku 1923, zabývající se Českou a zahraniční kulturou. Obory - grafika, plakáty a značky, nábytek, knižní vazba, sklářství, krajky a výšivky, sochařství, medaile, architektura. Obsah pod ikonou knihy. Jazyk český. Adobe PDF - 322 stran - 113 MB.

Více informací

510_002

98 Kč

Výtvarná práce 1923, Pavel Janák,

Výtvarná práce II – řídil Pavel Janák
Almanach z roku 1923, zabývající se Českou a zahraniční kulturou. Obory - grafika, plakáty a značky, nábytek, knižní vazba, sklářství, krajky a výšivky, sochařství, medaile, architektura. Jazyk český. Adobe PDF - 322 stran - 113 MB.


ARTWORK II
Vytvarna prace II. Almanac from 1923 year, dealing with Czech and foreign kulture. Graphic, play-bills, furniture, bookbinding, glass, laces and needlework, sculpture, medal, architecture. Czech language. Adobe PDF - 322 pages - 113 MB.


Tekst:
Herain Karel: Česká obchodní a nakladatelská značka . . . . . 19
České sklo v posledních sto letech . . . . . . . 83
Mřížová kašna na Malém náměstí v Praze . . . . . . 271
K pracím Jarosl. Bendy . . . . . . . . . . 291
Herain K. a janák P.: Výstava stát. odborných škol v Praze . . .. . 51
Janák P.: Nové plakáty F. Kysely . . . . . . . . . . . 41
Jednatelská zpráva o Svazu českosl. Díla v r. 1921-22 . . . . 65
Jan Kotěra, umělec a organisátor českého umění . . . . . 134
Cesta Umělecko-průmyslové školy . . . . . . . . . 176
Kaláb M.: Giambattista Bodoni . . . . . . . . . . . . 3
Kondakov Sergěj N.: Starý ruský národní ornament . . . . . . . 151
Pečírka ,J.: Umělecko-průmyslová škola . . . . . . . . . . 165
Štech V. V.: Dekorativní umění československé . . . . . . . . 115

Kronika:
Benda j .: Broušené sklo . . . . . . . . . . . . 74
BrrJchta j .: Snahy o povznesení sklářství na Železnobrodsku . . . . . 74
Dvořák Vilém : Styk Umělecko-průmyslové školy se životem . . . . . 243
Mrázek Karel: Výstava českých plakátů ve Stuttgartu . . . . . . . 247
Novotný Otakar: Rozpaky franc. uměleckého průmyslu . . . . . . . 142
Komise pro katalogisaci českých prvotisků . . . . . . . . . 148
Návrh na čs. řád "Bílého Lva" . . . . . . . . . . . . 76
Pamětní kniha pro hrad Karlštejn . . . . . . . . . . . 146
Poznámky k české účasti na mezinár. výstavě dekor. umění v Miláně-Monze r. 1923 159
Projekt výstavky čsl. výtv. práce v Barceloně . . . . . . . . . 318
První odbor Svazu čes. díla . . . . . . . . . . . . 316
Přednášky Uměl. prům. musea v Praze . . . . . . . . . . 316
Řádná valná schůze Svazu Českoslov. Díla . . . . . . . . . 77
Sbírka českého plakátu . . . . . . . . . . . . . 150
Soutěže . . . . . . . . . . . . . 80-82, 158, 318 -320
Stálé exposice nových grafických prací užitkových . . . . . . . . 162
Státní odměny pro podporu výtvarné práce . . . . . . . . . 315
Švédské sklo . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Tyršův dům a jeho loterie . . . . . . . . . . . . . 151
Umělecko - průmyslové museum . . . . . . . . . . . 245
Ústav pro zvelebování živností v Praze . . . . . . . . . . 313
Úvodem k novému ročníku "Výtvarné Práce" . . . . . . . . . 73
Výroční zpráva Umělecko - průmyslové školy v Praze . . . . . . . 146
Výstava české grafiky v Americe . . . . . . . . . . . 160
Výstava českých plakátů ve Stuttgartu . . . .162
" francouzských plakátů v Praze . . . .82
" grafických prací F. Koblihy . . . . .317
" mezinár. dekorat. umění v Monze u Milána …..82
" moderního dekor. umění francouzského v Paříži. . . .82
" moderzího skla západočeského v Plzni . .82
" putovní, nové výtvarné práce . . . .318
" ruských výšivek v Praze . . . . .247
" sportovních cen v Praze . . . . .82
" státního odborného školství v Praze . . .161
" Svazu českého díla . . . . . .77
" Svazu českého díla, druhá . . . . .161
" v Topičově saloně . . . . . . .317
" v Umělecko-průmyslovém museu v Praze . .161
" v Umělecko-průmyslové škole v Praze . .161
Vzorková síň nové výtvarné práce . . . . .148
Vzpomínkové předměty . . . . . . .246
Znak hlav. města Prahy . . . . . . .155

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně