Výtvarná práce IV

Almanach z roku 1926, zabývající se Českou a zahraniční kulturou. Obory - grafika, plakáty a značky, nábytek, knižní vazba, sklářství, keramika, sochařství, řezbářství, medaile, koberce, nábytek, design, architektura. Obsah pod ikonou knihy. Jazyk český. Adobe PDF - 322 stran - 113 MB.

Více informací

510_004

98 Kč

Výtvarná práce 1926, Pavel Janák

Výtvarná práce IV - řídil Pavel Janák
Almanach z roku 1926, zabývající se Českou a zahraniční kulturou. Obory - grafika, plakáty a značky, nábytek, knižní vazba, sklářství, keramika, sochařství, řezbářství, medaile, koberce, nábytek, design, architektura. Jazyk český. Adobe PDF - 322 stran - 113 MB.


ARTWORK IV
Vytvarna prace IV. Almanac from 1926 year, dealing with Czech and foreign kulture. Graphic, play-bills, furniture, bookbinding, glass, laces and needlework, sculpture, medal, architecture.
Czech language. Adobe PDF - 322 pages - 113 MB.


Tekst:

Dvořák Vilém : Gobeliny Uměl.-prům. školy v Praze na výstavě v Paříži 1925 . 79
Herain Karel: Užitkové práce Vojtěcha Hynaise . . . . . . . . 103
" " Sklo a keramika na Mezinárodní výstavě dekor. uměni v Paříži 1925 239
Hodáč Fr. Dr.: Proslov k cyklu přednášek o výstavě dekor. umění v Paříži . 205
Janák Pavel: K výstavě v Paříži 1925 . . . . . . . . . . . 37
" " Umělecký průmysl bez umění . . . . . . . . . 123
" " Výstava v Paříži, umělecký průmysl a život . . . . . . 207
" " Úprava výstavních síní . . . . . . . . . . . 319
Matějček Ant.: Stavební plastika Jana Štursy . . . . . . . . . 3
Novotný Ot.: Interieur neosobní a nečasový . . . . . . . . . 137
" " Prameny Kotěrova díla . . . . . . . . . . . 301
Vydra Josef: Dějiny lidové keramiky ve Stupavě . . . . . . . . 171

Kronika:

Budoucnost umělecko-průmyslových museí . . . . . . . . . . 328
Československá exposice na výstavě dekor. umění v Paříži 1925 . . . . 32, 94
Čsl. výtvarná práce v posudcích cizích odborných časopisů . . . . . . 156
Československá tabáková režie . . . . . . . . . . . . . 235
Čtyři výstavy Svazu Československého Díla v Praze . . . . . . . 289
Hynais Vojtěch . . . . . . . . . . . . . . . . 121
HynaisoVa porculánová vása v SÉvresu . . . . . . . . . . 200
Jubilejní výstava v Praze r. 1928 . . . . . . . . . . . . 165
Klasifikace čsl. výtvarné práce na Mezinár. výstavě dekor. umění v Paříži r. 1925 . 161
Klouček Celda . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Klub za Starou Prahu . . . . . . . . . . . . . . 132
"Krasoumná jednota pro Čechy" . . . . . . . . . . . . 31
Nedůstojný nedostatek Prahy . . . . . . . . . . . . . 33
Paběrky z pařížské výstavy . . . . . . . . . . . . . . 152
Pan ministr školství a národní osvěty o pařížské výstavě . . . . . 165
Po uzavření pařížské výstavy . . . . . . . . . . . . . 151
Pomník presidentu T. G. Masarykovi ve Vsetíně . . . . . . . . 234
Procházka čsl. exposicemi na výstavě v Paříži . . . . . . . . . 155
Připozdívá se . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Redakční sdělení . . . . . . . . . . . - . . . . 166
Říšskoněmecká porculánová výroba . . . . . . . . . . . . 99
Sbírka propagandy průmyslové ředitele Wertheimera . . . . . . . 289
Souborná výstava díla architekta Jana Kotěry . . . . . . . . . 201
Soutěž Jednoty pro dostavění hlavního chrámu sv. Víta na hradě pražském…. . 289
" mezinárodní na leteckou medailli . . . . . . . . . . 292
Soutěž na dekorativní porculánovou plastiku . . . . . .294
" na plakát VIII. sletu všesokolského v Praze . . . . .99
" sokolská, na vzpomínkové předměty ke sletu všesokolskému v r. 1926…..165
" Umělecko-průmysl. musea v Praze . . . . . . .134
" veřejná na pomník B. Smetany v Praze . . . . .202
Svaz Československého Díla r. 1924 . . . . . . . .95, 127, 289
Štursa Jan . . .. . . . . . . . . . . . .89
Umělecko-průmyslové museum v Praze . . . . . . . .234
Výstavní trh nábytku v Praze . . . . . . . . . .34, 332
"Werkbund der Deutschen in der Čs. Republik" . . . . .235, 330

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně