Léčivé rostliny - herbář

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Léčivé rostliny - herbář - František Dlouhý, Prof. Více jak 660 léčivých rostlin. U každé z nich je popis, stanoviště jejich výskytu, pokyny pro sběr, na kterou nemoc se hodí která část rostliny a rovněž pokyny pro případné pěstování. Kniha obsahuje rovněž rozsáhlé rejstříky s chorobami a bylinami na jejich léčení, jakož i nejvhodnější dobu sběru a literaturou. Více jak 100 obrázků v textu, 86 barvotiskových tabulí s dokonalým vyobrazením 300 rostlin. Jazyk český. Adobe PDF - 328 stran - 44,5 MB.

Domácí léčivé rostliny - Z. Blažek, M. Kučera. Domácí léčivé rostliny - náhrada cizozemských drog. Popsáno na 80 druhů rostlin, které mohou nahradit některé exotické a v dané době nedostupné rostliny. Jejich výskyt, obsah drog, pokyny pro sběr a přípravu léčiv a jejich dávkování. U každé je připojena řada pokynů, zkušeností a doporučení také od jiných autorů. Řada přehledných tabulek a rejstříků. 42 vyobrazení v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 174 stran - 35,5 MB.

Malý příruční bylinář - M. Černý. Popsáno několik desítek léčivých rostlin používaných především v lidovém léčitelství. Rady pro sběr, nejvhodnější úpravu a použití dané rostliny. Choroby a potíže, na které se daná droga používá. Jazyk český. Adobe PDF - 31 stran - 1,5 MB.

Obecná farmakologie a úvod do receptury - Doc. MUDr. Jiří Lenfeld. Léčiva, léčebné přípravky a léky, jejich účinky, dávkování, aplikace, vstřebávání a vylučování z těla. Zvýšená, nebo snížená vnímavost na léky, vzájemné vztahy léků, léčení otrav. Úvod do receptury, zásady pro předpisování léčiv, formy léčiv, receptura. Jazyk český. Adobe PDF - 137 stran - 3,3 MB.

Více informací

910_014

198 Kč

Léčivé rostliny, Medical Plants, herbář, herbarium, farmakologie

Kategorie - Zahrada, Příroda, lov


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Léčivé rostliny - herbář - František Dlouhý, Prof.
Více jak 660 léčivých rostlin. U každé z nich je popis, stanoviště jejich výskytu, pokyny pro sběr, na kterou nemoc se hodí která část rostliny a rovněž pokyny pro případné pěstování. Kniha obsahuje rovněž rozsáhlé rejstříky s chorobami a bylinami na jejich léčení, jakož i nejvhodnější dobu sběru a literaturou. Více jak 100 obrázků v textu, 86 barvotiskových tabulí s dokonalým vyobrazením 300 rostlin. Jazyk český. Adobe PDF - 328 stran - 44,5 MB.

Domácí léčivé rostliny - Z. Blažek, M. Kučera

Domácí léčivé rostliny - náhrada cizozemských drog. Popsáno na 80 druhů rostlin, které mohou nahradit některé exotické a v dané době nedostupné rostliny. Jejich výskyt, obsah drog, pokyny pro sběr a přípravu léčiv a jejich dávkování. U každé je připojena řada pokynů, zkušeností a doporučení také od jiných autorů. Řada přehledných tabulek a rejstříků. 42 vyobrazení v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 174 stran - 35,5 MB.

Malý příruční bylinář - M. Černý

Popsáno několik desítek léčivých rostlin používaných především v lidovém léčitelství. Rady pro sběr, nejvhodnější úpravu a použití dané rostliny. Choroby a potíže, na které se daná droga používá. Jazyk český. Adobe PDF - 31 stran - 1,5 MB.

Obecná farmakologie a úvod do receptury - Doc. MUDr. Jiří Lenfeld

Léčiva, léčebné přípravky a léky, jejich účinky, dávkování, aplikace, vstřebávání a vylučování z těla. Zvýšená, nebo snížená vnímavost na léky, vzájemné vztahy léků, léčení otrav. Úvod do receptury, zásady pro předpisování léčiv, formy léčiv, receptura. Jazyk český. Adobe PDF - 137 stran - 3,3 MB.


This set contains e-books:

Medicinal Plants - herbarium - Frantisek Dlouhy, Prof.
More than 660 plants using in people's medicine. Ewery plant contains description, standpoint of occurrence, tips for salvage, for which illness is suitable which part of plant and also instruction for cultivation. Book contains also many lists with diseases, and plants for therapeutics, time for collecting. More than 100 pictures in text, 86 chromotype pictures with pictures more than 300 plants. Czech language. Adobe PDF - 328 pages - 44,5 MB.

Domestic Medicinal Plants - Z. Blazek, M. Kucera
Domaci lecive rostliny - nahrada cizozemskych drog. Described arround 80 types of plants, its occurrence, substances, suggestions for collection and therapeutic preparation and dosing. Ewery plant contains many experiences from others authors. Many charts and indexes. 42 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 174 pages - 35,5 MB.

Small Medicinal Herb Book - M. Cerny
Maly prirucni bylinar. Describe couple dozents herb plants using mainly in folk medicine. Tips for collecting and procesing and using of particular plant. Diseases and problems for what is plant used. Czech language. Adobe PDF - 31 pges - 1,5 MB.

Pharmacology and introduction to the medical prescription - Jiri Lenfeld
Medical products and drugs, their effects, dosage, application, absorption and excretion from the body. Increased or decreased susceptibility to drugs, mutual relations of drugs, treating poisonings. Introduction to the recipe, principles for prescription drugs, forms of drug prescriptions. Czech language. Adobe PDF - 137 pages - 3,3 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně