Léčivé rostliny ve sběru a kultuře

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Léčivé rostliny ve sběru a kultuře - Blažek, Kučera, Hubík. Popsána podstatná část léčivých rostlin středoevropských. Pokyny pro sběr a pěstování, jakož i pro následné zpracování, hlavní škůdci. Obsah účinných látek, způsoby užití. 131 barevných tabulí v příloze. Jazyk český. Adobe PDF - 575 stran - 25 MB.

Léčivé rostliny - E. Senf, Ph. Mg. Popsáno na 500 domácích rostlin s léčebnými účinky. Účinné látky, způsob sběru, pěstování, konzervace, podávání. 32 obrázků v textu, 33 barevných tabulí v příloze. Jazyk český. Adobe PDF - 296 stran - 11,3 MB.

Pěstování rostlin léčivých a kořenných - Sebald Krkoška, Ing. Dr. Pokyny pro pěstování léčivých, kořenných a aromatických rostlin ve velko i malovýrobě. Množení, sázení, ošetřování, sklizeň, choroby. Pokyny pro následné zpracování a skladování výsledných produktů. Zajímavé pro malopěstitele a menší farmy, které by zde mohly dostat inspiraci pro zajímavý výrobní program.  64 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 157 stran - 11,3 MB.

Úspěšné pěstování léčivých a aromatických rostlin - Jaroslav Písařík, Ing. Dr. Soubor obecných pokynů pro pěstování léčivých rostlin. Od přípravy půdy, přes výsadbu až po skladování a expedici výsledných drog. Popsány desítky u nás pěstovaných rostlin a speciální pokyny pro jejich pěstování. 39 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 122 stran - 9,1 MB.

Farmakologie - Rudolf Zadina, Doc. MUDr. Pomocná kniha pro zdravotní školy. Základní pojmy a postupy při dávkování a podávání jednotlivých druhů léků. Základní léčiva a účinné látky pro jednotlivé lidské orgány y systémy. Úkoly sester při podávání léků. Bezpečnost při práci s léky. Jazyk český. Adobe PDF - 175 stran - 3 MB.

Více informací

910_015

198 Kč

Léčivé rostliny ve sběru a kultuře, Z. Blažek, M. Kučera


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Léčivé rostliny ve sběru a kultuře - Blažek, Kučera, Hubík
Popsána podstatná část léčivých rostlin středoevropských. Pokyny pro sběr a pěstování, jakož i pro následné zpracování, hlavní škůdci. Obsah účinných látek, způsoby užití. 131 barevných tabulí v příloze. Jazyk český. Adobe PDF - 575 stran - 25 MB.

Léčivé rostliny - E. Senf, Ph. Mg.

Popsáno na 500 domácích rostlin s léčebnými účinky. Účinné látky, způsob sběru, pěstování, konzervace, podávání. 32 obrázků v textu, 33 barevných tabulí v příloze. Jazyk český. Adobe PDF - 296 stran - 11,3 MB.

Pěstování rostlin léčivých a kořenných - Sebald Krkoška, Ing. Dr.

Pokyny pro pěstování léčivých, kořenných a aromatických rostlin ve velko i malovýrobě. Množení, sázení, ošetřování, sklizeň, choroby. Pokyny pro následné zpracování a skladování výsledných produktů. Zajímavé pro malopěstitele a menší farmy, které by zde mohly dostat inspiraci pro zajímavý výrobní program. 64 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 157 stran - 11,3 MB.

Úspěšné pěstování léčivých a aromatických rostlin - Jaroslav Písařík, Ing. Dr

Soubor obecných pokynů pro pěstování léčivých rostlin. Od přípravy půdy, přes výsadbu až po skladování a expedici výsledných drog. Popsány desítky u nás pěstovaných rostlin a speciální pokyny pro jejich pěstování. 39 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 122 stran - 9,1 MB.

Farmakologie - Rudolf Zadina, Doc. MUDr.

Pomocná kniha pro zdravotní školy. Základní pojmy a postupy při dávkování a podávání jednotlivých druhů léků. Základní léčiva a účinné látky pro jednotlivé lidské orgány a systémy. Úkoly sester při podávání léků. Bezpečnost při práci s léky. Jazyk český. Adobe PDF - 175 stran - 3 MB.


This set contains e-books:

Medicinal Herbs - Collecting, Growing - Blazek, Kucera, Hubik
Lecive rostliny ve sberu a kulture. Describe essential part of Central European medicinal plants. Directions for collection, cultivation and processing, main parasites. Active components content, way to using. 131 collour tables in appendix. Czech language. Adobe PDF - 575 pages - 25 MB.

Medicinal Herbs - E. Senf, Ph. Mg.
Lecive rostliny. Describing more than 500 plants with medicinal effect. Active components, way to collect and process. Conservation and serving. 32 pictures in text, 33 collour tables in appendix. Czech language. Adobe PDF - 296 pages - 11,3 MB.

Cultivation of Medicinal and Spice Herbs - Sebald Krkoska, Ing. Dr.
Instructions for growing of medicinal, spice and aromaticherbs in small and large farms. Reproduction, plantation, treatment, harvest and diseases. Directives for laboratory processing and storage of products. 64 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 157 pages - 11,3 MB.

Pharmacology - Rudolf Zadina, Doc. MUDr
Helper book for medicinal schools. Basic terms and techniques by dosage and giving medicines. Work of female nurses by giving drugs. Safety at work with medicines. Czech language. Adobe PDF - 175 pages - 3 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně