Naši motýli

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Naši motýli - Bohumil Starý, Dr. Atlas popisující 60 nejznámějších motýlů, vyskytujících se na území Střední Evropy. Neomezuje se pouze na popis motýlů a jejich housenek, ale poskytuje i rady, jak zakládat sbírky motýlů. Ke každému motýlu přiložen barevný obrázek, včetně housenek a jejich různých vývojových stadií. Obrazy namaloval Otakar Zejbrlík. Jazyk český. Adobe PDF - 179 stran - 12 MB.

Klíč k určování motýlů - Jaroslav Tykač. Klíč byl sestaven tak, aby bylo možno určení motýlů bez znalosti všech dat. K určení postačí normální lupa se zvětšením 10 nejvýše 30krát. Jsou popsány hlavní charakteristické znaky asi 500 motýlů i housenek. Vhodné k výletům do přírody se čtečkou. 280 ilustrací. Jazyk český. Adobe PDF - 209 stran - 4,8 MB.

Sbíráme motýly - Josef Moucha. Kniha pro začátečníky, kteří si chtějí pořídit sbírku motýlů. Základy systematiky motýlů, Zbarvení a kresba motýlích křídel, Nepřátelé a nemoci motýlů, Rozšíření motýlů, Lov motýlů, Sběr a chov housenek a kukel, Úprava motýlů pro sbírku, Systematický seznam významných čeledí motýlů. Přehled literatury o motýlech. Vyobrazení 60ti na 25 barevných tabulích od Evy Činčerové. Jazyk český. PDF - 261 stran - 8,4 MB.

Motýli našich lesních dřevin - Jan Patočka. Klíč k určováni motýlů škodících na jehličnatých a listnatých dřevinách, určování housenek podle jednotlivých druhů dřevin. Topol, habr, olše, bříza, buk, dub, jilm, javor, lípa, jasan. Charakteristiky jednotlivých motýlů a housenek, kresby jejich křídel na 476 názorných kresbách. Vhodné pro lesníky. Jazyk český. Adobe PDF - 206 stran - 3,2 MB.

Určovací tabulky nejdůležitějších škůdců našich lesních dřevin - Pfeffer, Kudela, Nováková. Kromě hlodavců a lesní zvěře je zde popsáno hlavně poškození stromů nejrůznějším hmyzem. Charakteristika poškození typická pro jednotlivé škůdce, zejména kůrovců, brouků, mšic a jejich larev na jednotlivých druzích stromů. Přehledné tabulky. Vhodné pro lesníky. Jazyk český. Adobe PDF - 97 stran - 2,7 MB.

Více informací

910_012

248 Kč

Naši motýli, Bohumil Starý, Atlas of butterflys,

 

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Naši motýli - Bohumil Starý, Dr.
Atlas popisující 60 nejznámějších motýlů, vyskytujících se na území Střední Evropy. Neomezuje se pouze na popis motýlů a jejich housenek, ale poskytuje i rady, jak zakládat sbírky motýlů. Ke každému motýlu přiložen barevný obrázek, včetně housenek a jejich různých vývojových stadií. Obrazy namaloval Otakar Zejbrlík. Obsah na konci stránky. Jazyk český. Adobe PDF - 179 stran - 12 MB.

Klíč k určování motýlů - Jaroslav Tykač

Klíč byl sestaven tak, aby bylo možno určení motýlů bez znalosti všech dat. K určení postačí normální lupa se zvětšením 10 nejvýše 30krát. Jsou popsány hlavní charakteristické znaky asi 500 motýlů i housenek. Vhodné k výletům do přírody se čtečkou. 280 ilustrací. Jazyk český. Adobe PDF - 209 stran - 4,8 MB.

Sbíráme motýly - Josef Moucha
Kniha pro začátečníky, kteří si chtějí pořídit sbírku motýlů. Základy systematiky motýlů, Zbarvení a kresba motýlích křídel, Nepřátelé a nemoci motýlů, Rozšíření motýlů, Lov motýlů, Sběr a chov housenek a kukel, Úprava motýlů pro sbírku, Systematický seznam významných čeledí motýlů. Přehled literatury o motýlech. Vyobrazení 60ti na 25 barevných tabulích od Evy Činčerové. Jazyk český. PDF - 261 stran - 8,4 MB.

Motýli našich lesních dřevin - Jan Patočka

Klíč k určováni motýlů škodících na jehličnatých a listnatých dřevinách, určování housenek podle jednotlivých druhů dřevin. Topol, habr, olše, bříza, buk, dub, jilm, javor, lípa, jasan. Charakteristiky jednotlivých motýlů a housenek, kresby jejich křídel na 476 názorných kresbách. Vhodné pro lesníky. Jazyk český. Adobe PDF - 206 stran - 3,2 MB.

Určovací tabulky nejdůležitějších škůdců našich lesních dřevin - Prof. Ing. Dr Antonín Pfeffer, Ing. Michael Kudela, Ing. Dr Eliška Nováková

Kromě hlodavců a lesní zvěře je zde popsáno hlavně poškození stromů nejrůznějším hmyzem. Charakteristika poškození typická pro jednotlivé škůdce, zejména kůrovců, brouků, mšic a jejich larev na jednotlivých druzích stromů. Přehledné tabulky. Vhodné pro lesníky. Jazyk český. Adobe PDF - 97 stran - 2,7 MB.


This set contains e-books:

Our Butterflies - Bohumil Stary
Nasi motyli. Atlas dealing with 60 most known butterflies from Central Europe. Contains not only descriptions of butterflflies and its cutworms in various stadiums of its life, but gives also consultation, how to buildt butterflies collections. Pictures of butterflies and its cutworms from painter Otakar Zejbrlik. Czech language. Adobe PDF - 179 pages - 12 MB.

Key to Identify Butterflys - Jaroslav Tykac
Klic k urcovani motylu. Key is suitable for teachers and insects collectors. For recognition suffice magnifying glass with zoom 10 - 30 x. Main markers of arround 500 Central Europe butterflys and its chrysalis. Suitable for excursions to country with reader. Czech language. Adobe PDF - 209 pages - 4,8 MB.

Butterflies of our Forest Trees - Jan Patocka
Motyli nasich lesnich drevin. The key to identifying harmful butterflies and worms to Central European tree species. Poplar, hornbeam, alder, birch, beech, oak, elm, maple, linden, ash. The characteristics of individual butterflies and worms, their wings and bodies at 476 illustrative drawings. Czech language. Adobe PDF - 206 pages - 3,2 MB.


Obsah - Naši motýli:
Abecední seznam uvedených motýlů, Úvodní slovo, Zakládání sbírek motýlů a preparace, Stavba motýlího těla, Vývoj motýlů, Délka motýlího života, Potrava motýlů, Stěhování motýlů, Rozšíření motýlů, Význam motýlů v přírodě, Obrazy motýlů, Popis motýlů, Obrazy housenek

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně