Nerosty

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Nerosty českých zemí - Jiří Kouřimský. Atlas nerostů českých zemí. Určeno amatérům i pokročilejším mineralogům. Může sloužit jako základ mineralogické sbírky. Podrobné rozdělení nerostů podle jejich vidu, barvy vrypu, tvrdosti a chemického složení. Výskyt nerostů. 96 barevných obrazových tabulí. Jazyk český. Adobe PDF - 259 stran - 11,8 MB.

Nerosty Slovenska - Jiří Kouřimský. Přehled nerostů Slovenska, jejich nalezišť a fyzikálních vlastností. Podrobné rozdělení nerostů podle jejich vidu, barvy vrypu, tvrdosti a chemického složení. Přehled slovenské mineralogické literatury. Řada rejstříků. 131 barevných obrazových příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 222 stran - 24,4 MB.

O vrstvách kůry zemské - Frič Antonín, Dr. O vrstvách kůry zemské a skamenělých tvorech v nich obsažených. Populárně vědecká publikace z roku 1869, zabývající se dobovou mineralogií a zkamenělinami. Zajímavý doklad o úrovni vědění v dané době. Autor byl známý český geolog, zoolog a paleontolog, stoupenec darwinismu. Pracoval v Museu Království českého, kde založil geologicko-paleontologické oddělení. 125 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF -  232 stran - 13,8 MB.

Edelsteine - Eduard Gübelin. Přehled nejznámějších drahokamů, používaných ve šperkařství. Vlastnosti chemické, fyzikální, přehled nalezišť. Nejčastější použití těchto kamenů a další zajímavé informace o nich. 18 barevných příloh. Jazyk německý. Adobe PDF - 46 stran - 800 KB.

Více informací

910_007

148 Kč

Nerosty, edelsteine, minerals, Precious stones


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Nerosty českých zemí - Jiří Kouřimský

Atlas nerostů českých zemí. Určeno amatérům i pokročilejším mineralogům. Může sloužit jako základ mineralogické sbírky. Podrobné rozdělení nerostů podle jejich vidu, barvy vrypu, tvrdosti a chemického složení. Výskyt nerostů. 96 barevných obrazových tabulí. Jazyk český. Adobe PDF - 259 stran - 11,8 MB.

Nerosty Slovenska - Jiří Kouřimský

Přehled nerostů Slovenska, jejich nalezišť a fyzikálních vlastností. Podrobné rozdělení nerostů podle jejich vidu, barvy vrypu, tvrdosti a chemického složení. Přehled slovenské mineralogické literatury. Řada rejstříků. 131 barevných obrazových příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 222 stran - 24,4 MB.

O vrstvách kůry zemské - Frič Antonín, Dr.

O vrstvách kůry zemské a skamenělých tvorech v nich obsažených. Populárně vědecká publikace z roku 1869, zabývající se dobovou mineralogií a zkamenělinami. Zajímavý doklad o úrovni vědění v dané době. Autor byl známý český geolog, zoolog a paleontolog, stoupenec darwinismu. Pracoval v Museu Království českého, kde založil geologicko-paleontologické oddělení. 125 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 232 stran - 13,8 MB.

Edelsteine - Eduard Gübelin
Přehled nejznámějších drahokamů, používaných ve šperkařství. Vlastnosti chemické, fyzikální, přehled nalezišť. Nejčastější použití těchto kamenů a další zajímavé informace o nich. 18 barevných příloh. Jazyk německý. Adobe PDF - 46 stran - 800 KB.


This set contains e-books:

Minerals of Czech Lands - Jiri Kourimsky
Nerosty ceskych zemi. Atlas of minerals Czech countries. Designed for amateurs and advanced mineralogists. It can be also as a basis of mineralogical collection. A detailed list of minerals according to their, collour, hardness and chemical make-up. Geografical occurrence of minerals. 96 colour pictures in appendix. Czech language. Adobe PDF - 259 pages - 11,8 MB.

Minerals of Slovakia - Jiri Kourimsky
Nerosty II - Slovensko. Wiew on minerals in Slovakia, their finding places and physical quality, like hardness, collour and chemistry. List of Slovak mineralogy literatur. Many lists. 131 collour pictures. Czech language. Adobe PDF - 222 pages - 24,4 MB.

Edelsteine - Eduard Gübelin

Precious stones. List of most popular gemstones using in jewelery. Their chemical and phyzical quality, survey of finding places. Most popular applications those stones and another interesting informations about them. 18 collour pictures. German language. Adobe PDF - 46 pages - 800 KB.

About Crusts of The Earth - Fric Antonin Dr.
Popular book fron 1869 year about mineralogy and fossils. Author was one of founder members "Nacional Czech Museum" and follower of Darwin theory. Many monochrom pictures. 125 pictures in text. Language Czech. Adobe PDF - 232 pages - 13,8 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně