Nauka o lékařském poklepu a poslechu

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Nauka o lékařském poklepu a poslechu 1+2 - Prof. Dr. Ladislav Syllaba. Rozsáhlé dosud nepřekonané dílo. I přes enormní pokrok v medicině, ke kterému došlo od vydání obou dílů (1918-1925) patří metody fyzikálního vyšetřování lidského těla stále k těm základním a nezastupitelným. 180+78 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 513+567 stran - 95,4+119 MB.

Chirurgická příručka Vydáno kolem roku 1800. Praktická příručka pro chirurgy. Obsahuje 45 dobových litografií s popisy chirurgických zákroků na úrovni tehdejší doby. Jazyk německý. Adobe PDF - 124 stran - 34,5 MB.

Více informací

910_008

198 Kč

Chirurgická příručka, Surgical Handbook, chirurgische litographische tafeln


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Nauka o lékařském poklepu a poslechu - Prof. Dr. Ladislav Syllaba
Rozsáhlé dosud nepřekonané dílo. I přes enormní pokrok v medicině, ke kterému došlo od vydání obou dílů (1918-1925) patří metody fyzikálního vyšetřování lidského těla stále k těm základním a nezastupitelným. 180+78 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 513+567 stran - 95,4+119 MB.

Chirurgická příručka

Vydáno kolem roku 1800. Praktická příručka pro chirurgy. Obsahuje 45 dobových litografií s popisy chirurgických zákroků na úrovni tehdejší doby. Jazyk německý. Adobe PDF - 124 stran - 34.5 MB.


This set contains e-books:

Teaching about Medical Taping and Dynamoscoping - Prof. Dr. Ladislav Syllaba
Wide and till this time unequalled work. In face of great progress in medical methods is fyzical survey of human body always basic method. 2 e-books 258 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 513+567 pages - 95,4+119 MB.

Surgical Handbook

Edition from around 1800 year. Contains 45 contemporary lithographs with descryptions of surgical procedures. German language. Adobe PDF - 124 pages - 34.5 MB.


Chirurgische litographische Tafeln

der nöthigsten Abbildungen von aufserlich sichtbaren Krankheitsformen, anatomischen Preparaten, so wie von Instrumenten und Bandagen welche auf die Chirurgie Bezug haben zum Gebrauch für praktische Chirurgen. Ausgefolgt um 1800. 45 Abbildungen. In deutsche Sprache. Adobe Acrobat - 124 Seiten - 34.5 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně