Porcelán

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Das Porzellan - Lehnert Georg. Kniha o historii výroby porcelánu od Číny a Japonska přes vývoj v Evropě s důrazem na jednotlivé manufaktury a styly. Vydáno v roce 1902 - stylově končí secesí. Obsahuje řadu značek výrobců. 260 obrázků z toho 11 barevných. Jazyk německý. Adobe PDF - 164 stran - 36 MB.

Rukověť sběratelova - Jan Maria Augusta. Kniha je určena těm, kteří se chtějí seriozně věnovat sběratelství. Rady a metody pro sběratelskou činnost v umění a dalších oborech k soustředění souboru uměleckých předmětů podle různých hledisek. Seznam oborů viz níže. Doba vzniku, sloh, styl, autor, značka, forma, materiál, technika, shromážděná fakta a jejich uspořádání, odborná literatura. Mnoho obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 1111 (!) stran - 23 MB.

Královská porcelánka v Berlíně - Winfried Bayer. Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin. Porcelánka založená roku 1763 Fridrichem Velikým. Porcelánka je dodnes v provozu a vyrábí velmi kvalitní porcelán, který se vyznačuje vysokým podílem ruční výroby. Charakteristické jsou jemně malované květinové motivy a plastický dekor nádobí, kombinace červené se zlatou a růžové se šedou, figurální výjevy podle F. Bouchera a A. Watteaua na 130 fotografiích z muzea porcelánky. Kompletní historický přehled značek. Jazyk anglický. PDF - 95 stran - 12 MB.

Dějiny Bayreutherské keramické manufaktury - Friedrich H. Hofman. Geschichte der Bayreuther Faencefabrik St. Georgen am See. Manufaktura 1714-1835 vyráběla kvalitní keramiku a posléze i porcelán. Kniha popisuje nejvýznamnější období, umělce, modeléry. Na 58 tabulích zobrazeno 107 výrobků, malované ploché zboží, poháry, jídelní servisy, figurky. 75 továrních značek. Jazyk německý. Adobe PDF - 165 stran - 9,7 MB.

Více informací

730_005

298 Kč

Das Porzellan, Geschichte der Bayreuther FaencefabrikPorcelán - Lehnert Georg

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Das Porzellan - Lehnert Georg
Kniha o historii výroby porcelánu od Číny a Japonska přes vývoj v Evropě s důrazem na jednotlivé manufaktury a styly. Vydáno v roce 1902 - stylově končí secesí. Obsahuje řadu značek výrobců. 260 obrázků z toho 11 barevných. Jazyk německý. Adobe PDF - 164 stran - 36 MB.

Rukověť sběratelova - Jan Maria Augusta
Kniha je určena těm, kteří se chtějí seriozně věnovat sběratelství. Rady a metody pro sběratelskou činnost v umění a dalších oborech k soustředění souboru uměleckých předmětů podle různých hledisek. Seznam oborů viz níže. Doba vzniku, sloh, styl, autor, značka, forma, materiál, technika, shromážděná fakta a jejich uspořádání, odborná literatura. Mnoho obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 1111 (!) stran - 23 MB.

Královská porcelánka v Berlíně - Winfried Bayer
Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin. Porcelánka založená roku 1763 Fridrichem Velikým. Porcelánka je dodnes v provozu a vyrábí velmi kvalitní porcelán, který se vyznačuje vysokým podílem ruční výroby. Charakteristické jsou jemně malované květinové motivy a plastický dekor nádobí, kombinace červené se zlatou a růžové se šedou, figurální výjevy podle F. Bouchera a A. Watteaua na 130 fotografiích z muzea porcelánky. Kompletní historický přehled značek. Jazyk anglický. PDF - 95 stran - 12 MB.

Dějiny Bayreutherské keramické manufaktury - Friedrich H. Hofman
Geschichte der Bayreuther Faencefabrik St. Georgen am See. Manufaktura 1714-1835 vyráběla kvalitní keramiku a posléze i porcelán. Kniha popisuje nejvýznamnější období, umělce, modeléry. Na 58 tabulích zobrazeno 107 výrobků, malované ploché zboží, poháry, jídelní servisy, figurky. 75 továrních značek. Jazyk německý. Adobe PDF - 165 stran - 9,7 MB.

------------------

1. Sbírky archeologické, 2. Sbírky národopisné, 3. Sbírky osobních a rodových památek. Heraldika, 4. Sbírky podle materiálu a techniky, III. Část speciální:, 1. Rukopisy, 2. Bibliofilie, Appendix, 3. Miniatury a silhouetty, 4. Obrazy, 5. Grafika, 6. Užita grafika, 7. Fotochemická reprodukce, 8. Užita fotochemická reprodukce, 9. Filatelie, 10. Pečetě, 11. Mince a medaile, 12. Zbraně a zbroj, 13. Práce kovové, 14. Práce zlatnické a stříbrnické, 15. Drahokamy a ozdobné kameny, 16. Sklo a email, 17. Keramika, 18. Plastika, 19. Práce z různého materiálu, 20. Loutky a hračky, 21. Práce ze dřeva, 22. Práce lakové, 23. Nábytek, 24. Hodiny, 25. Hudební nástroje, 26. Práce z kůže, 27. Práce z vegetalniho pletiva, 28. Drobné textilie, 29. Kroje, 30. Koberce a gobelíny,


Das Porzellan - Lehnert Georg

This book contains e-books:
Das Porzellan - Lehnert Georg
Book abour history of manufacturing porcelain from begin in China and Japan to development in Europa. With accent on individual manufactorys and styles. Publish in 1902 year - ending with secession. Contains many producer marks. 260 monochrom pictures, 11 collour pictures. German language. Adobe PDF - 164 pages - 36 MB.

Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin - Winfried Bayer
Porcelain founded in 1763 by Frederick the Great. The porcelain factory is still in operation today and produces high-quality porcelain, which is characterized by a high proportion of hand-made products. The delicately painted floral motifs and plastic decor of the dishes, the combination of red with gold and pink with gray, figural scenes according to F. Boucher and A. Watteau in the 130 photographs from the porcelain factory museum. Complete historical overview of brands. English language. PDF - 95 pages - 12 MB.

Geschichte der Bayreuther Faencefabrik St. Georgen am See - Friedrich H. Hofman
Manufactory 1714-1835 produced high-quality pottery and porcelain. Book describing important periods, artists. Painted plates, jugs, dining completes and figures on 58 tables, 75 hallmarks. German language. Adobe PDF - 165 pages - 9,7 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně