Vídeňský porcelán

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Vídeňský porcelán - Klára Tasnádi-Marik. Vienesse Porcelain. Kniha popisující historii ( založena 1771 ) vídeňské porcelánky, její produkci, tvůrce figurek i jídelních souprav, kterými proslula. Připojeny značky, bibliografie, 40 černobílých a 9 barevných obrázků. Jazyk anglický. Adobe PDF - 103 stran - 10MB.

Wiener Keramik - L. W. Rochowanski. Vídeňská keramika. Přehled tvorby vídeňských keramiků v první čtvrtině 20. století. Od klasické tvorba až po modernu z tvorby Wienerberger Tonwarenfabrik, Werkstätten der Brüder Schwadron a uměleckých ateliérů. Převážně volná plastika, užitkové předměty, svícny, kachlová kamna, nádobí. 148 obrázků v textu včetně akvarelu Egona Schieleho. Jazyk německý. Adobe PDF - 178 stran - 9,7 MB.

Historie císařské porcelánky ve Vídni - Jakob Falke. Geschichte kaiserl. Porzellan-Fabrik in Wien. Kniha přináší základní poznatky o zmíněné továrně rozdělené do významných období. Toto rozdělení platí dodnes. 1) 1718-1744 - továrna jako soukromý podnik. 2) 1744-1784 - továrna jako císařská instituce - Marie Terezie. 3) 1784-1805 - továrna pod vedením Konrada von Sorgenthals. 4) 1805-1827 - továrna pod vedením Matthiase Niedermayera. 5) 1827-1864 - továrna v úpadku a zániku. Jazyk německý. Adobe PDF - 44 stran - 1 MB

Více informací

730_006

148 Kč

Vienesse Porcelain, Vídeňský porcelán, Wiener Porzellan, Tasmádi-Márik

Kategorie - Sběratelství, (Category - Collecting)Tento soubor obsahuje e-knihy:

Vienesse Porcelain - Klára Tasnádi-Marik
Vídeňský porcelán. Kniha popisující historii ( založena 1771 ) vídeňské porcelánky, její produkci, tvůrce figurek i jídelních souprav, kterými proslula. Připojeny značky, bibliografie, 40 černobílých a 9 barevných obrázků. Jazyk anglický. Adobe PDF - 103 stran - 10MB.

Wiener Keramik - L. W. Rochowanski

Vídeňská keramika. Přehled tvorby vídeňských keramiků v první čtvrtině 20. století. Od klasické tvorba až po modernu z tvorby Wienerberger Tonwarenfabrik, Werkstätten der Brüder Schwadron a uměleckých ateliérů. Převážně volná plastika, užitkové předměty, svícny, kachlová kamna, nádobí. 148 obrázků v textu včetně akvarelu Egona Schieleho. Seznam umělců viz níže. Jazyk německý. Adobe PDF - 178 stran - 9,7 MB. Seznam umělců dole.

Historie císařské porcelánky ve Vídni - Jakob Falke

Geschichte kaiserl. Porzellan-Fabrik in Wien. Kniha přináší základní poznatky o zmíněné továrně rozdělené do významných období. Toto rozdělení platí dodnes. 1) 1718-1744 - továrna jako soukromý podnik. 2) 1744-1784 - továrna jako císařská instituce - Marie Terezie. 3) 1784-1805 - továrna pod vedením Konrada von Sorgenthals. 4) 1805-1827 - továrna pod vedením Matthiase Niedermayera. 5) 1827-1864 - továrna v úpadku a zániku. Jazyk německý. Adobe PDF - 44 stran - 1 MB.


This set contains e-books:

Vienesse Porcelain - Klára Tasnádi-Marik
1718 began in the Viennese porcelain factory production. Pieces of Viennese porcelain are valued for being among the oldest as well as among the best products of the craft in Europe. Outstanding artists and craftsmen created the characteristic Viennese style and designed the graceful, appealing figures, the classical shape and rich ornamentation of the dishes. E-book contains marks, bibliography, 40 monochrom and 9 colour pictures. English Language. Adobe PDF - 103 pages - 10MB.

Wiener Keramik - L. W. Rochowanski
Overview of creation of Viennese pottery makers 1900-1928. From classical to modern style production of Wienerberger Tonwarenfabrik, Werkstätten der Brüder Schwadron and artist studios. Small sculptures, candeliers, crockery, tiled stoves. 148 pictures in text inclusive Egon Schiele aquarel. For list of artists see below. German language. Adobe PDF - 178 pages - 9,7 MB.

Geschichte kaiserl. Porzellan-Fabrik in Wien - Jakob Falke

The book provides basic knowledge about china factory divided into major periods. This division is still valid today. 1) 1718 to 1744 - the factory as a private enterprise. 2) 1744 to 1784 - the factory as an imperial institution - Marie Theresa. 3) 1784 to 1805 - a factory under the leadership of Konrad von Sorgenthals. 4)1805 to 1827 - a factory under the direction of Matthias Niedermayer. 5) 1827-1864 - factory in decline and liqidation. German language. Adobe PDF - 44 pages - 1 MB.


Wiener Keramik - seznam umělců, (list of artists).
Flogl Mathilde, Fochler F., Gmunden, Hirschhorn Edith, Hofimann Josef, Johnova Helene, Kuhn Dina, Lichtblau Ernst, Uff ler Bertold, Low Jakob, Lurje Victor, Massanetz Karl, Max Ella, Moser Kolo, Nechanski Arnold, Neuwalder Grete, Obsieger Robert, Peche Dagobert, , Pfaftenbichler J., Powolny Michael, Prutscher Otto, Rix Feiice, Ruß Willy, Schleiß Emilie, Schleiß Franz, Schmid Hans, Singer Susi, Sitte Julia, Sommerhuber Rudolf, Spannring Grete, Strnad Oskar, Teichtner Alice, Wieselthier Vally, Wiener Kunstgewerbeschule, Wiener Werkstätte, Wirtinger Erich, Zülow Franz,

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně