Míšeňský porcelán 1710 - 1750

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Meissener Pozzellan des achzehnten Jahrhunderts 1710 - 1750 - Handt, Rakebrand, Widmann. Míšeňský porcelán 1710 - 1750. Publikace zabývající se historií a rozhodujícími etapami vývoje míšeňského porcelánu, spojenými se jmény modelérů Johann Friedrich Böttger a Johann Joachim Kändler. Na 120 černobílých fotografiích zachyceny špičkové výrobky z té doby. Jazyk německý. Adobe PDF - 177 stran - 45,5 MB.

Meissener Porzellan - Willy Doenges. Historie vzniku a vývoj porcelánky od roku 1700 - 1814. Vývoj technologie, významní modeléři. Chronologický přehled značek. 71 obrázků v textu, 26 obrazových tabulí. Jazyk německý. Adobe PDF - 277 stran - 17,4 MB.

Dresden China - Egan Mew. Stručná historie míšeňského porcelánu, který je v Britanii znám pod názvem Dresden China. Přehled historických značek do roku 1814. 18 tabulí s obrázky v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 91 stran - 2,8 MB.

Rosenthal - porcelánové značky. Kniha obsahuje historický přehled značek porcelánu této známé firmy. Značky v letech 1887 - 1997. Značky závodu v Kronbachu 1901 - 1957. Značky v závodě Banchov-Selb 1921 - 1959. Umělecké značky 1910 - 1949. Jubilejní a příležitostné značky 1907 - 1997. Včetně stručné historie firmy. Doplněno - Rosenthal - katalog produkce porcelánových figurek v závodě Selb. Včetně katalogových cen.

Německé porcelánové figurky 18. století - Max Sauerlant. Deutsche Porzellanfiguren des 18. Jahrhunderts. Průvodce po produkci německých porcelánek18. století. Historie a výtvarný vývoj, typické znaky. Přiložena data nedůležitějších modelérů té doby, 124 fotografií v příloze. Jazyk německý. Adobe PDF - 194 stran - 17 MB.

Více informací

730_008

298 Kč

Meissener Pozzellan, Míšeňský porcelán, Handt, Rakebrand, Widmann

www.digibooks.cz - Kategorie, (Category) - Sběratelství, (Collecting)

Text und wissenschaftliche bearbeitung Ingelore Handt, Hilde Rakebrand, Aufnahmen Von Johannes Widmann

Inhalt Meissener Pozzellan des achzehnten Jahrhunderts: I - Chinesisches Porzellan in Europa bis zum achtzehnten Jahrhundert, II - Die Nacherfindung des Porzellans durch Johann Friedrich Böttger, III - Meissner Geschirre und Vasen und ihre malerische Gestaltung durch Johann Gregorius Höroldt, IV - Die Meissner Porzellanplastik unter Johann Joachim Kändler, Anmerkungen, Verzeichnis der Literatur, Verzeichnis der Abbildungen


Tento soubor obsahuje e-knihy:
Meissener Pozzellan des achzehnten Jahrhunderts 1710 - 1750 - Handt, Rakebrand, Widmann
Míšeňský porcelán 1710 - 1750. Publikace zabývající se historií a rozhodujícími etapami vývoje míšeňského porcelánu, spojenými se jmény modelérů Johann Friedrich Böttger a Johann Joachim Kändler. Na 120 černobílých fotografiích zachyceny špičkové výrobky z té doby. Jazyk německý. Adobe PDF - 177 stran - 45,5 MB.

Meissener Porzellan - Willy Doenges
Historie vzniku a vývoj porcelánky od roku 1700 - 1814. Vývoj technologie, významní modeléři. Chronologický přehled značek. 71 obrázků v textu, 26 obrazových tabulí. Jazyk německý. Adobe PDF - 277 stran - 17,4 MB.

Dresden China - Egan Mew
Stručná historie míšeňského porcelánu, který je v Britanii znám pod názvem Dresden China. Přehled historických značek do roku 1814. 18 tabulí s obrázky v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 91 stran - 2,8 MB.

Rosenthal - porcelánové značky
Kniha obsahuje historický přehled značek porcelánu této známé firmy. Značky v letech 1887 - 1997. Značky závodu v Kronbachu 1901 - 1957. Značky v závodě Banchov-Selb 1921 - 1959. Umělecké značky 1910 - 1949. Jubilejní a příležitostné značky 1907 - 1997. Včetně stručné historie firmy. Doplněno - Rosenthal - katalog produkce porcelánových figurek v závodě Selb. Včetně katalogových cen.

Německé porcelánové figurky 18. století - Max Sauerlant
Deutsche Porzellanfiguren des 18. Jahrhunderts. Průvodce po produkci německých porcelánek18. století. Historie a výtvarný vývoj, typické znaky. Přiložena data nedůležitějších modelérů té doby, 124 fotografií v příloze. Jazyk německý. Adobe PDF - 194 stran - 17 MB.


Meissener Pozzellan des achzehnten Jahrhunderts 1710 - 1750 - Handt, Rakebrand, Widmann

Meissener porcelain from 18. century. Book about that most famous porcelain manufacture of the world. History of production linked with names Johann Friedrich Böttger and Johann Joachim Kändler - creators of gorgeous porcelain sculptures. Profile of production on 120 monochrom photographs. German language. Adobe PDF - 177 pages - 45,5 MB.

Rosenthal - porcelain brands
The book contains a historical overview of the porcelain brands of this well-known company. Marks in the years 1887 - 1997. Marks of the Kronbach factory 1901 - 1957. Marks at the Banchov-Selb factory 1921 - 1959. Artistic marks 1910 - 1949. Jubilee and special marks 1907 - 1997. Including a brief history companies. PDF - 4 pages. Supplemented - Rosenthal - catalog of the production of porcelain figurines in the Selb plant. Including catalog prices.

Deutsche Porzellanfiguren des 18. Jahrhunderts - Max Sauerlant

German Porcelain China-figure from 18. century. Guide by production of china in Germany des 18. century. History, visual development, characteristic feature. Book contains also biography of important modelers. 124 pictures in appendix. German language. Adobe PDF - 194 pages - 17 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně