Italská majolika

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Italská majolika - Jiřina Vydrová. Základní údaje o tomto typu keramiky, přehled manufaktur, značek, výrobních postupů. Základní tvary a použitý dekor. Řada příkladů na 50 černobílých fotografiích. Jazyk český, popisky obrazových příloh v angličtině a ruštině. Adobe PDF - 113 stran - 11,5 MB.

Italienische Majolikakunst - Ilona pataky-Brestyánszky. Obsáhlá publikace seznamující s vznikem a rozvojem italské majoliky a vlivy pod kterými tvořili její významní tvůrci. Seznámení s hlavními produkčními centry a dílnami. Hlavní tvary a dekory. Zaměření na maďarské sbírky. Nádherné příklady ns 101 barevných a černobílých fotografiích s podrobnými popisy. Jazyk německý. Adobe PDF - 208 stran - 33,5 MB.

Fayenza - Rudolf Barta Doc. Dr. Ing. Příručka podobného zaměření. Řada historických výrobních postupů, inspirační zdroje při vytváření dekoru jakož i údaje o struktuře keramického školství v předválečné Itálii. 11 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 20 stran - 4 MB.

Průvodce sběratele porcelánu, majoliky a kameniny - Th. Graesse, E. Jaenicke. Frührer für Sammler Porzellan und Fayence, Steinzeug, Steingut usw. Nepřeberné množství značek z evropského prostoru  a Číny a Japonska na 294 tabulích. Řada rejstříků a seznamů. Jazyk Německý. Adobe PDF - 385 stran - 5,4 MB.

Více informací

730_009

148 Kč

Italská majolika, Jiřina Vydrová, Fayenza, Italian Majojica


Obsah - Italská majolika : Předmluva , Historický vývoj italské majoliky, Katalog italských majolik, Seznam obrazových příloh, Použitá literatura, Základní tvary nádob italské majoliky, Mapka italských majolikových dílen, Značky vyskytující se na majolikách popsaných v katalogu, Obrazoví přílohy 1-48,


Italská majolika - Jiřina Vydrová.

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Italská majolika - Jiřina Vydrová. Základní údaje o tomto typu keramiky, přehled manufaktur, značek, výrobních postupů. Základní tvary a použitý dekor. Řada příkladů na 50 černobílých fotografiích. Jazyk český. Adobe PDF - 113 stran - 11,5 MB.

Italienische Majolikakunst - Ilona pataky-Brestyánszky

Obsáhlá publikace seznamující s vznikem a rozvojem italské majoliky a vlivy pod kterými tvořili její významní tvůrci. Seznámení s hlavními produkčními centry a dílnami. Hlavní tvary a dekory. Zaměření na maďarské sbírky. Nádherné příklady ns 101 barevných a černobílých fotografiích s podrobnými popisy. Jazyk německý. Adobe PDF - 208 stran - 33,5 MB.

Fayenza - Rudolf Barta Doc. Dr. Ing. Příručka podobného zaměření. Řada historických výrobních postupů, inspirační zdroje při vytváření dekoru jakož i údaje o struktuře keramického školství v předválečné Itálii. 11 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 20 stran - 4 MB.


Italian Majolica - Jirina Vydrova

This set contains e-books:
Italska majolika - Jirina Vydrova. Basic informations about this type of ceramics, view on manufactorers, marks and manufacturing processes. Basic shapes and decors. Exampels from collection of Prague Museum of Applied Art. 50 pictures i appendix. Czech language. Description in English and Russian language. Adobe PDF - 113 pages - 11,5 MB.

Italienische Majolikakunst - Ilona Pataky-Brestyánszky

Italien majolica art. Large publication showing birth and evolution this type of ceramic. Influence from another cultures on most famous manufactures. Main shapes and decoratings. Main attention on Hungarians collections. Beautiful exampels on 101 pictures with detailed characterizations.
German language. Adobe PDF - 208 pages - 33,5 MB.

Fayenza - Rudolf Barta Doc. Dr. Ing. Handbook with similar subject. Many historical manufacturing processes, inspiratory sources for decors, data about structure ceramics schools in Italy in first half of 20. century. 11 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 20 pages - 4 MB.


Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně