Značky českého porcelánu

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Značky českého porcelánu - Rytíř-Vavrek. Velmi užitečná publikace, která seznamuje s řadou značek různých českých výrobců porcelánu a kameniny ( seznam pod ikonou knihy ). Jazyk český. Adobe PDF - 43 stran - 2,25 MB.

Oceňování starožitného porcelánu - Marek Mahler, Ing. Příručka pro starožitníky a odhadce starožitného porcelánu. Technologie výroby, značky, padělky, restaurování porcelánu, tvoření sbírek. Asi 90 ilustračních obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 151 stran - 8,1 MB.

Značky porcelánu, kameniny a fajence - Václav Rytíř. Malá příručka pro sběratele. Sudetengau, Čechy a Morava. Množství značek z velmi známých i zaniklých manufaktur.  Včetně stručných popisů výrobního programu a historie. 7 obrázků s příklady produkce. Jazyk český. Adobe PDF - 29 stran - 1 MB.

Porculán - F. X. Jiřík. C porcelánových a keramických manufaktur. 60 značek evropského a 83 značek českého porculánu a kameniny na 8 tabulích. 119 obrazových příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 235 stran - 25,1 MB.

Český porculán a kamenina - Jarmil Krecar. Kniha podobného zaměření. Obsahuje značky 34 výrobců ( seznam pod ikonou knihy ), včetně stručné historie podniků a dalších detailů. Jazyk český. Adobe PDF - 50 stran - 5,4 MB.

Více informací

730_007

298 Kč

Český porculán a kamenina, Značky českého porculánu

Kategorie - Sběratelství, (Category) - Collecting)

Signs of Czech porcelain - Rytir - Vavrek (Obsah) : Slavkov, Klášterec, Praha, Týnec n. Sáz., Kysibel, Pirkenhammer, Dalvice, Chodov, Ždánov, Stará Role, Loket, Chlum, Pajrek , Budov, Schelten, Všeruby, Budějovice, Doubí, Hegewald, Dodatek, Unčín, Podmoklí, Ústí, Dubí

Značky českého porcelánu - Rytíř-Vavrek

Tento soubor obsahuje e-knihy.
Značky českého porcelánu - Rytíř-Vavrek.
Velmi užitečná publikace, která seznamuje s řadou značek různých českých výrobců porcelánu a kameniny ( seznam pod ikonou knihy ). Jazyk český. Adobe PDF - 43 stran - 2,25 MB.

Oceňování starožitného porcelánu - Marek Mahler, Ing.
Příručka pro starožitníky a odhadce starožitného porcelánu. Technologie výroby, značky, padělky, restaurování porcelánu, tvoření sbírek. Asi 90 ilustračních obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 151 stran - 8,1 MB.

Značky porcelánu, kameniny a fajence - Václav Rytíř

Malá příručka pro sběratele. Sudetengau, Čechy a Morava. Množství značek z velmi známých i zaniklých manufaktur. Včetně stručných popisů výrobního programu a historie. 7 obrázků s příklady produkce. Jazyk český. Adobe PDF - 29 stran - 1 MB.

Porculán - F. X. Jiřík

Kniha obsahuje stručné historie jednotlivých evropských a českých porcelánových a keramických manufaktur. 60 značek evropského a 83 značek českého porculánu a kameniny na 8 tabulích. 119 obrazových příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 235 stran - 25,1 MB.

Český porculán a kamenina - Jarmil Krecar

Kniha podobného zaměření. Obsahuje značky 34 výrobců ( seznam pod ikonou knihy ), včetně stručné historie podniků a dalších detailů. Jazyk český. Adobe PDF - 50 stran - 5,4 MB.


This set contains e-books:

Signs of Czech porcelain - Rytir - Vavrek.
Useful publication for collectors and interested persons which contains many fabric signs. Czech language. Adobe PDF - 43 sites - 2,25 MB.

Valuation of antique porcelain - Marek Mahler, Ing.
Handbook for antique dealers and antique porcelain appraisers. Production technology, brands, counterfeits, porcelain restoration, creation of collections. About 90 illustrative images in the text. Czech language. PDF - 151 pages - 8,1 MB.

Porcelain - F. X. Jirik
Porculan. Book contains brief stories of Evropean and Czech porcelain manufactures. 60 evropean porcelain marks and 83 marks Czech porcelain and pottery (Steingut). 119 pictures.
Czech language. Adobe PDF - 235 sites - 25,1 MB.

Bohemian Porcelain and stoneware - Jarmil Krecar
Book with similar area. Contains signs of 34 manufacturers, inclusive short history of manufactorys and another details.
Czech language. Adobe PDF - 50 sites - 5,4 MB.


PŘEHLED VÝROBY PORCULÁNU A KAMENINY V ČECHÁCH
(Zkratky: kamenina = K, porculán = P.)
1. Rabensgrün u Slavkova, zal. Franz Haberditzl 1791 až 1793. K.
2. Slavkov, Johann Georg Paulus 1792—. P, K.
3. Klášterec, Johann Nicolaus Weber 1793—. P, K.
4. Praha, Hübel, Kunerle a Lange 1793—. K, od 1835 P.
5. Týníce nad Sázavou, u Konopiště, Franz Jos. Graf voň Wrtby 1793—1866. K.
6. Kysibl, Christian Nonne 1802—. Flitter, od 1825 P.
7. Pirkenhammer, Friedrich Höcke 1803—. K, od 1822 P.
8. Dalovice, Johann Ritter voň Schönau 1804—. K, od 1830 P.
9. Dolní Chodov, Franz Miessl 1810—. K, od 1835 P.
10. Ždánov (Tannowa), Franz Josef Mayer 1813—1880. K, od 1832 P.
11. Stará Role, Ben. Hasslacher 1813—. K, od 1838 P.
12. Loket, Gebr. Haidinger 1815—. P.
13. Malá Skála u Šumburka (Jablonec n. N.), Josef Römisch, ?—1819. K.
14. Chlum, A. Bürgermeister 1819—1854. P. K.
15. Pajrek (Beiereck), Martin Schellhorn 1824— asi 1870. K.
16. Budov, Franz Lang 1825—1880. K, od 1831 P.
17. Schelten, Jos. Palme 1829—1889. K, P.
18. Kočov (Gottschau) u Plané, Graf Josef Nostitz 1831 až 1851. K, Flitter.
19. Všeruby (Neumark), Anton Fischer 1832— asi 1880. K. od 1842 P.
20. Bílina, předměstí, Friedrich Knötgen 1835—1850. K.
21. Klenec, Josef Mayer 1835—1889. K.
22. Plachtín, Thomas Fuchs 1838— asi 1855. K.
23. Bílina, město, Franz Walter 1841—. P.
24. Jistehsko (Gistey^ u Rychnova, Ferdinand Posselt 1845—1850. P.
25. Budějovice, Caři Hardmuth 1798 ve Vídni, 1846 v Budějovicích—. P. K.
26. Jeleny u Lubence, Fr. Lehnert 1846—1873. P.
27. Příchovice u Semil, S. Nitsche 1847—1850. P.
28. Breitenbach u Horní Blatné, Simon Kolb 1847 až 1864. P.
29. Rybáře (Fischern) u Karlových Varů, C. Knoll 1848—. P.
30. Doubí u Karlových Varů, Johann Mohling 1849—. P.
31. Hegewald, Adolf Persch 1850—. P.
32. Ostrov (Schlackewerth), Josef Pfeiffer 1873—. K.
33. Trnovany u Teplic, Alfred Stellmacher. K.
34. Strakonice, Z. O. Špaček 1895—1905. K. Siderolith: Unčín, Bohosudov, Podmokly, Ústí n. Lab.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně