Malířské signatury 1-4

Příručka pro sběratele obrazů, grafických listů, autografů a rytin. Obsahuje čtyři díly. V prvním dílu je zastoupeno 400 českých autorů a 595 jejich signatur na 18 tabulích. Druhý díl obsahuje signatury 623 autorů - 900 signatur na 32 tabulích. Třetí díl 182 signatur, čtvrtý díl 141 signatur. Jsou zde uvedeny také základní údaje o autorech. Jazyk český. Adobe PDF - 2 e-knihy - 85 + 62 stran - 7,5 + 2,9 MB.

Moderní české umění 1900 - 1960. Přehled hlavních tvůrců a jejich stěžejních děl zastoupených v Národní galerii (malířství, sochařství). Hlavní umělecké směry - secese, kubizmus, exprese, surrealismus, abstrakce a jejich hlavní představitelé. Fundovaně, přehledně a čtivě zpracovaný přehled. Množství fotografické dokumentace. Jazyk řeský. PDF - 331 stran - 18 MB.

Více informací

720_003

198 Kč

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Malířské signatury 1 - 4

Příručka pro sběratele obrazů, grafických listů, autografů a rytin. Obsahuje čtyři díly. V prvním dílu je zastoupeno 400 českých autorů a 595 jejich signatur na 18 tabulích. Druhý díl obsahuje signatury 623 autorů - 900 signatur na 32 tabulích. Třetí díl 182 signatur, čtvrtý díl 141 signatur. Jsou zde uvedeny také základní údaje o autorech. Jazyk český. Adobe PDF - 2 e-knihy - 85 + 62 stran - 7,5 + 2,9 MB.

Moderní české umění 1900 - 1960
Přehled hlavních tvůrců a jejich stěžejních děl zastoupených v Národní galerii (malířství, sochařství). Hlavní umělecké směry - secese, kubizmus, exprese, surrealismus, abstrakce a jejich hlavní představitelé. Fundovaně, přehledně a čtivě zpracovaný přehled. Množství fotografické dokumentace. Jazyk řeský. PDF - 331 stran - 18 MB.

-----------------------------------------------------------------------------------

This file contains e-books:

Signatures of Czech Painters

Wery useful handbook for collectors of Czech visual arts. Contains 2 books. In first is 400 authors and their 595 signatures on 18 well-arranged tablets. Second book contains 623 authors and their 900 signatures on 32 tables. Czech language. Adobe PDF - 85 pages - 7,5 MB.

Modern Czech art 1900 - 1960
An overview of the main creators and their major works represented in the National Gallery. Main artistic directions - Art Nouveau, Cubism, Expression, Surrealism, Abstraction and their main representatives. Fundamental, clear and readable catalog. Lots of photographic documentation. Czech language. PDF - 331 pages - 18 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně