Slohy stavební

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Style-lehre architektonischen Formen - Alois Hausner. Průvodce architektonickými styly. Třídílná encyklopedie, Starověk (Egypt, Asyrie, Hindu styl, Řecko, Řím), Středověk (Řím, Románský styl, Gotika), Renesance. U všech stylů zaměření na významná evropská centra (Itálie, Francie, Německo). Typické znaky staveb, půdorysy, ornamentika, konstrukční prvky. 388 dokonalých obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 472 stran - 64,2 MB.

Slohy stavební - Antonín Cechner. Kniha podobného zaměření, jako předešlá. Končí secesí, která byla ještě v rozvoji, když byla kniha psána. Architektura egyptská, asyrská, řecká, římská, islámská, evropské styly, architektura ruská. Charakteristické architektonické prvky, ornamentika, nejvýznamnější stavby z různých historických období. 270 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 264 stran - 66 MB.

Stilhandbuch - Ernst Rettelbusch. Kniha - vzorník podobného zaměření od nejstarších dob po biedermeier. Na 254 tabulích je 1 242 obrázků. Sloupy, zhlaví, portály, nábytek, vrata, dveře, nábytek, táflování, parkety, kazetové stropy, kování. Jazyk německý. Adobe PDF - 262 strany - 20,2 MB.

Více informací

110_025

198 Kč

Slohy stavební, Cechner, Stilhandbuch, Rettelbusch, Style-lehre architektonischen Formen

Kategorie - Architektura, (Category - Architecture)Slohy stavební - Antonín Cechner

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Slohy stavební - Antonín Cechner
Kniha končí secesí, která byla ještě v rozvoji, když byla kniha psána. Architektura egyptská, asyrská, řecká, římská, islámská, evropské styly, architektura ruská. Charakteristické architektonické prvky, ornamentika, nejvýznamnější stavby z různých historických období. 270 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 264 stran - 66 MB.

Style-lehre architektonischen Formen - Alois Hausner

Průvodce architektonickými styly. Třídílná encyklopedie, Starověk (Egypt, Asyrie, Hindu styl, Řecko, Řím), Středověk (Řím, Románský styl, Gotika), Renesance. U všech stylů zaměření na významná evropská centra (Itálie, Francie, Německo). Typické znaky staveb, půdorysy, ornamentika, konstrukční prvky. 388 dokonalých obrázků v textu.
Jazyk německý. Adobe PDF - 472 stran - 64,2 MB.

Stilhandbuch - Ernst Rettelbusch

Kniha - vzorník podobného zaměření od nejstarších dob po biedermeier. Na 254 tabulích je 1 242 obrázků. Sloupy, zhlaví, portály, nábytek, vrata, dveře, nábytek, táflování, parkety, kazetové stropy, kování. Jazyk německý. Adobe PDF - 262 strany - 20,2 MB.


Style-lehre architektonischen und kunstgewerblichen Formen - Alois Hausner

This set contains e-books:
Style-lehre architektonischen und kunstgewerblichen Formen - Alois Hausner
Guide by architectural styles. Alterthums (Egypt, Assyrian, Hindu, Grece, Rome), Mittelalters (Rome, Romanic style, Gothic), Renaissance. With accent on significant European countries - Italy, France, Germany, England. Typical notes buildings, plans, design, decors, structural elements. 388 pictures in text. German language. Adobe PDF - 472 sites - 64,2 MB.

Stilhandbuch - Ernst Rettelbusch

Style-handbook. Pattern book from ancient time to biedermeier. 254 panels with1 242 pictures. Collumns, capitals, portals, furnishing, doors, wainscoting, parquet, waffle floors, mounting. German language. Adobe PDF - 262 pages - 20,2 MB.

Architectural styles - Antonin Cechner

Stavebni styly. Book with similar alignment like previous. Egypt, Assyrian, Grece, Rome, Islam, Russian architecture. Characteristic elements, ornaments, most considerable buildings. 270 pictures in text. Adobe PDF - 262 pages - 66 MB. 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně