Intarsie, Inlay, Intarsien

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Intarsien - Friedrich Kraus. Kniha pojednávající o způsobech tvorby, technice intarsie jakož i o potřebných nástrojích a materiálech nutných k vytváření intarsií. 48 vyobrazení v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 73 stran - 12,1 MB.

Die Kunst der Intarsia - Gert Kossatz. Kniha pojednávající o historii a vývoji intarsie od starověku do současnosti. 72 stran textu a 53 vyobrazení. Jazyk německý. Adobe PDF - 122 stran - 5 MB.

Chebská reliefní intarsie - Mžyková Marie. Katalog representativní výstavy této speciální techniky. Jedná se o vynikající umělecké dřevěné reliefy, vytvářené v 17. století, zasazené jako ozdoby do různých luxusních skříněk, stolů a kabinetů. Kniha popisuje tuto techniku, její historii, vývoj a tvůrce. 120 černobílých a barevných obrázků. Jazyk český, anglický, ruský, německý, francouzský. Adobe PDF - 180 stran - 33,4 MB.

Intarsia - Johannes Harder. Kniha podobného zaměření. Nástroje, techniky, dřeva a jejich vlastnosti. 9 obrázků v textu, 20 obrazových příloh s příklady intarsií. Převládající sloh - historismus. Jazyk německý. Adobe PDF - 51 stran - 6 MB.

Renesanční intarsie v Maďarsku - Mária Zlinsky-Sternegg. Renaissance Inlay in Old Hungary. Příklady této techniky aplikované v renesančních interiérech. Podstatná část pochází ze Slovenska. Nábytek, dveře, ostění. 48 obrázků v příloze. Jazyk anglický. Adobe PDF - 111 stran - 22,5 MB.

Více informací

410_004

198 Kč

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Intarsien - Friedrich Kraus

Kniha pojednávající o způsobech tvorby, technice intarsie jakož i o potřebných nástrojích a materiálech nutných k vytváření intarsií. 48 vyobrazení v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 73 stran - 12,1 MB.

Die Kunst der Intarsia - Gert Kossatz

Kniha pojednávající o historii a vývoji intarsie od starověku do současnosti. 72 stran textu a 53 vyobrazení. Jazyk německý. Adobe PDF - 122 stran - 5 MB.

Chebská reliefní intarsie - Mžyková Marie

Katalog representativní výstavy této speciální techniky. Jedná se o vynikající umělecké dřevěné reliefy, vytvářené v 17. století, zasazené jako ozdoby do různých luxusních skříněk, stolů a kabinetů. Kniha popisuje tuto techniku, její historii, vývoj a tvůrce. 120 černobílých a barevných obrázků. Jazyk český, anglický, ruský, německý, francouzský. Adobe PDF - 180 stran - 33,4 MB.

Intarsia - Johannes Harder

Kniha podobného zaměření. Nástroje, techniky, dřeva a jejich vlastnosti. 9 obrázků v textu, 20 obrazových příloh s příklady intarsií. Převládající sloh - historismus. Jazyk německý. Adobe PDF - 51 stran - 6 MB.

Renesanční intarsie v Maďarsku - Mária Zlinsky-Sternegg

Renaissance Inlay in Old Hungary. Příklady této techniky aplikované v renesančních interiérech. Podstatná část pochází ze Slovenska. Nábytek, dveře, ostění. 48 obrázků v příloze.  Jazyk anglický. Adobe PDF - 111 stran - 22,5 MB.

------------------------------------------------------------------------------------------

This set contains e-books:

Intarsien. Inlay - Friedrich Kraus

Book about technique of inlay, tools and materials you need to make inlay. 48 pictures. German language. Adobe PDF - 73 pages - 12,1 MB.

Intarsia - Johannes Harder

Book with the similar area. Tools, techniques, wood and its characters for inlay. 9 pictures in text, 20 pictures in appendix. Dominant style - historicism. German language. Adobe PDF - 51 pages - 6 MB.

Cheb relief intarsia - Mzykova Marie

Chebska reliefni intarsie. Cheb relief intarsia (inlay) was luxurious variety of baroque art craft which mounts wooden reliefs into variety of boxes, tables and cabinets. Books describes this technique, its history and artists. 120 monochrom and colour pictures. Language Czech, English, German, French, Russian. Adobe PDF - 180 pages - 33,4 MB.

The Art of Inlay

Book about history and development of inlay from ancient world to present. 53 pictures. German language. Adobe PDF - 122 pages - 5 MB.

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně