Kovářská abeceda

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Kovářská abeceda - Drastík, Dobrovolný. Kniha seznamuje přehledně se všemi hlavními kovářskými pracemi v menších dílnách i velkých provozech. Materiály, nástroje, metody práce. Volné, strojní a zápustkové kování. Tepelné úpravy. 246 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 172 stran - 36 MB.

Kovářství - František Drastík. Základní učivo pro výcvik kovářů. Základní vlastnosti materiálu, ruční kování, strojní kování, volné strojní kování a stroje pro tyto techniky. Různé techniky zápustkového kování, speciální stroje. 131 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 109 stran - 16 MB.

Umělecké kovářství a zámečnictví - Semerák, Bohmann. Historický vývoj kovářského řemesla od nejstarších dob po 20. století. Pracovní postupy a technologie při volné tvorbě i při restaurování kovových předmětů. Umístění železných plastik v exterierechi interierech. Tvorba až do 60. let 20. století. Vynikající příklady tvorby na 322  obrázcích v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 251 stran - 31 MB.

Kované železo. Ironwork, Fer forgé, Schmiedesen, Hierro forjado. Obrazová publikace, obsahující tisíce obrazů železných kovaných a litinových předmětů od starověku do 20. století. Včetně obsáhlé bibliografie. Obsahuje kapitoly Brány, Zábradlí, Balkonové mříže, Prosklené střechy, Zahradní vybavení, Městské a domácí předměty ze železa, Brnění. Jazyk anglický, německý, francouzský, španělský. Adobe PDF - 382 stran - 90 MB.

Rukověť učně kovářského - Viktor Červenka. Kromě základů řemesla seznamuje tato příručka (1924) také se základy matematiky a geometrie, potřebnými při konstrukci některých složitějších kovářských výrobků. Základy podkovářství, materiály, stroje a nástroje v malých kovářských živnostech. 22 Obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 90 stran - 1,4 MB.

Více informací

420_010

298 Kč

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Kovářská abeceda - Drastík, Dobrovolný

Kniha seznamuje přehledně se všemi hlavními kovářskými pracemi v menších dílnách i velkých provozech. Materiály, nástroje, metody práce. Volné, strojní a zápustkové kování. Tepelné úpravy. 246 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 172 stran - 36 MB.

Kovářství - František Drastík

Základní učivo pro výcvik kovářů. Základní vlastnosti materiálu, ruční kování, strojní kování, volné strojní kování a stroje pro tyto techniky. Různé techniky zápustkového kování, speciální stroje. 131 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 109 stran - 16 MB.

Umělecké kovářství a zámečnictví - Semerák, Bohmann

Historický vývoj kovářského řemesla od nejstarších dob po 20. století. Pracovní postupy a technologie při volné tvorbě i při restaurování kovových předmětů. Umístění železných plastik v exterierechi interierech. Tvorba až do 60. let 20. století. Vynikající příklady tvorby na 322  obrázcích v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 251 stran - 31 MB.

Kované železo

Ironwork, Fer forgé, Schmiedesen, Hierro forjado. Obrazová publikace, obsahující tisíce obrazů železných kovaných a litinových předmětů od starověku do 20. století. Včetně obsáhlé bibliografie. Obsahuje kapitoly Brány, Zábradlí, Balkonové mříže, Prosklené střechy, Zahradní vybavení, Městské a domácí předměty ze železa, Brnění. Jazyk anglický, německý, francouzský, španělský. Adobe PDF - 382 stran - 90 MB.

Rukověť učně kovářského - Viktor Červenka

Kromě základů řemesla seznamuje tato příručka (1924) také se základy matematiky a geometrie, potřebnými při konstrukci některých složitějších kovářských výrobků. Základy podkovářství, materiály, stroje a nástroje v malých kovářských živnostech. 22 Obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 90 stran - 1,4 MB.

------------------------------------------------------------------------------------

This set contains e-books:

Ironwork, Fer forgé, Schmiedesen, Hierro Forjado

Picture-book with thousands items made from iron and cast iron. From 10. to 20. century.  Contains sections - Gates, Banisters, Doors and Windows, Balconies and Railings, Glass Roofs, Garden Eqipment, Urban Furniture, Locksmithing, Household Objects. Language English, German, French, Spanish. Adobe PDF - 382 pages - 90 MB.

Blaksmith's ABC - Drastik, Dobrovolny

Kovarska abeceda. Book shows main blacksmith techniques in small and large workshops. Materials, tools, methods of work. Freehand fitting, machine fitting drop forged. Flameproof finish. 246 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 172 pages - 36 MB.

Smithing - Frantisek Drastik

Kovarstvi. Basic curriculum for blacksmiths. Basic properties of iron, freehand and machine smithing, free mashine smithing and mashines needed for that work. Special mashines. 131 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 109 pages - 16 MB.

Artistic Blacksmith and Locksmith - Semerak, Bohmann

Umelecky kovar a zamecnik. Historical development of smithery from ancient time to 20. century. Working procedures and technology by restoring and free creation of ironwork. Placement of iron plastiques in interiors and eteriors. Excelent exampels of iron plastiques until sixtieth of 20. century on 322 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 251 pages - 31 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně