Stavební truhlářství

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Konsrukce stavebního truhlářství - Jan Kouřil. Klasická kniha popisuje stručně základy řemesla, výběr materiálu pro stavebně truhlářské práce. Na 70 tabulích jsou vynikající dílenské výkresy konstrukcí různých typů oken, dveří, vrat, dřevěných výkladů a výkladců, schodišť, telefonních budek, podlah, obložení stropů, stěn a dalších předmětů, které se dnes díky prefabrikaci nedělají. Kniha obsahuje rovněž česko-německý a německo-český odborný truhlářský slovník. Lze doporučit všem, kdo se zabývají pracemi v historických jádrech měst. Jazyk český. Adobe PDF 142 stran - 40 MB.

Tesařství a stavební truhlářství - Kohout, Tobek. Vynikající kniha - učebnice, stále platná. Seznamuje se základy řemesla, nástroji, materiály. Všechny druha tesařských prací. Všechny druhy krovů, včetně věží a bání, podlahy, schody ... Interierové práce - okna, dveře, příčky, obložení stěn, stropů ... 945 (!) dokonalých obrazů v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 283 stran - 14,4 MB.

Tesařství - Kl. Skramlík. Kniha z 19. století popisující klasické základy řemesla, materiál a nástroje. Vysoce zajímavé pro dnešního čtenáře jsou popsané konstrukce některých dnes již řídce prováděných prací, jako báně kostelů, staré konstrukce krovů, slavobrány, rozhledny, pavilony ... 206 obrázků v textu. Obsah pod ikonou knihy. Jazyk český. Adobe PDF - 136 stran - 24 MB.

Stavební truhlářství - Bauer, Klifner, Mareš, Rada. Kniha se zabývá stavebně truhlářskými konstrukcemi. Popisuje postupně materiál, jeho úpravy a spojování. Konstrukce oken a dveří, zabudovaného nábytku, a speciální konstrukce. Je určena technickým pracovníkům a dorostu ve stavebnictví a dřevozpracujícím průmyslu. Jazyk český - 255 stran - 44 MB.

Úsporné dřevěné stropy - A. Brebera, Ing. Výpočty pro návrh různých druhů stropních nosných konstrukcí, jejich realizace, zatěžkávací zkoušky, měření. 9 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 29 stran - 1 MB.

Viz. rovněž kategorie "Katalogy" 310_005 -  Der moderne Möbel und Bautischler

Více informací

490_013

298 Kč

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Konsrukce stavebního truhlářství - Jan Kouřil

Klasická kniha popisuje stručně základy řemesla, výběr materiálu pro stavebně truhlářské práce. Na 70 tabulích jsou vynikající dílenské výkresy konstrukcí různých typů oken, dveří, vrat, dřevěných výkladů a výkladců, schodišť, telefonních budek, podlah, obložení stropů, stěn a dalších předmětů, které se dnes díky prefabrikaci nedělají. Kniha obsahuje rovněž česko-německý a německo-český odborný truhlářský slovník. Lze doporučit všem, kdo se zabývají pracemi v historických jádrech měst. Jazyk český. Adobe PDF 142 stran - 40 MB.

Tesařství a stavební truhlářství - Kohout, Tobek

Vynikající kniha - učebnice, stále platná. Seznamuje se základy řemesla, nástroji, materiály. Všechny druha tesařských prací. Všechny druhy krovů, včetně věží a bání, podlahy, schody ... Interierové práce - okna, dveře, příčky, obložení stěn, stropů ... 945 (!) dokonalých obrazů v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 283 stran - 14,4 MB.

Tesařství - Kl. Skramlík

Kniha z 19. století popisující klasické základy řemesla, materiál a nástroje. Vysoce zajímavé pro dnešního čtenáře jsou popsané konstrukce některých dnes již řídce prováděných prací, jako báně kostelů, staré konstrukce krovů, slavobrány, rozhledny, pavilony ... 206 obrázků v textu. Obsah pod ikonou knihy. Jazyk český. Adobe PDF - 136 stran - 24 MB.

Stavební truhlářství - Bauer, Klifner, Mareš, Rada

Kniha se zabývá stavebně truhlářskými konstrukcemi. Popisuje postupně materiál, jeho úpravy a spojování. Konstrukce oken a dveří, zabudovaného nábytku, a speciální konstrukce. Je určena technickým pracovníkům a dorostu ve stavebnictví a dřevozpracujícím průmyslu. Jazyk český - 255 stran - 44 MB.

Úsporné dřevěné stropy - A. Brebera, Ing.

Výpočty pro návrh různých druhů stropních nosných konstrukcí, jejich realizace, zatěžkávací zkoušky, měření. 9 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 29 stran - 1 MB.

Viz. rovněž kategorie "Katalogy" 310_005 -  Der moderne Möbel und Bautischler

---------------------------------------------------------------

Obsah - Tesařství : Úvod, Dřevo, Předchozí úprava dřeva, Nástroje, Pily rámové, Spojování dřev, Spojení trámů s ukončením jednoho z nich, Spojení trámů se vzájemným ukončením, Práce tesařské při zakládání, Zkoumání stavební půdy, Provádění základů, Druhy základů, Pozemní práce tesařské, Zesílení únosnosti trámů vodorovných, Věšadla, Spojení věšáku s hlavním trámem, Vzpěradla, Stěny, Střechy, Stanovení okapů, Zatížení konstrukcí střech, Střecha sedlová, Střechy valbové, Střechy Mansardový, Střechy pultové, Střechy pilové (shed), Střechy stanové, Krovy věžní, Krovy bání, Vykýře a střešní okna, Krytina, Stropy a podlahy, Dřevěné schody, Dvéře a vrata, Lešení, Různé stavby prováděné tesařem, Holubník, Kolny, Sýpky a špýchary, Stohy, Cihelny, Loubí, altány, zahradní domky, lesní chýše a útulny, Říční lázně, přístaviště, Krytý kuželník, Budova pro panorama, Tribuny, Arény, Hudební pavilon, Slávobrány, rozhledny, Můstky v parku, Zdobení tesařských prací,

--------------------------------------------------------------------------------------

This set contains e-books:

Carpentery Constructions - Jan Kouril

Konstrukce stavebniho truhlarstvi. Classical book dealing briefly with carpenter' craft and selections of materials for outside constructions. On 70 well-arranged plans are constructions different types of windows, doors, gates, wooden shop windows, stairs, call-boxes and other items, which thanks prefabrications nobody do. Suitable for them, who are working in historical town districts. Czech language. Adobe PDF - 142 sites - 40 MB.

Carpentery - Kl. Skramlik

Tesarstvi. Classical book from 19. century. Beyond basic informations about craft and tools necessary for work, there are also wery interesting informations for work, which is not routine today. Church cupolas, festival gateways, pavilions, view-towers, ... 206 pictures in text. Content under icon of book. Czech language. Adobe PDF - 136 pages - 24 MB.

Carpentery - Bauer, Klifner, Mares, Rada

Stavebni truhlarstvi. Book dealing with carpentery constructions, its materials and tools. Constructions of windows, doors, fitted furniture... Book is for carpenters and students of that craft. Czech language. Adobe PDF - 255 sites - 44 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně