Úvod do stolařských prací

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Úvod do stolařských prací - Karel Obkráčil. Úvod do stolařských prací ve školní dílně. Řada praktických rad pro začínající truhláře, nebo mládež. Seznámení se se základními ručními nástroji a pracovními postupy. Desítky návodů na zhotovení hraček a dalších předmětů ze dřeva vhodných zejména pro děti na 21 tabulích. Jazyk český. Adobe PDF - 54 stran - 1,59 MB.

Ruční obrábění dřeva - Oldřich Bartoš. Kniha vhodná pro přípravu na truhlářské řemeslo. Obsahuje základy řemesla, jak organisovat pracoviště, seznámení se se základními nástroji a materiály. Dále jsou zde užitečné pokyny pro instruktory a vedoucí zájmových kroužků. Návody k zhotovení jednoduchých předmětů ze dřeva. Jazyk český. Adobe PDF - 185 stran - 20 MB. Co si vyrobím ze dřeva - Jaroslav Hanzlíček, Ing. Kniha vhodná pro děti. Seznámení se s truhlářským řemeslem přístupnou formou. Návody ke zhotovení řady předmětů a hraček ze dřeva. Jazyk český. Adobe PDF - 87 stran - 11,6 MB.

Práce z lýka - Karel Obkráčil. Kniha je určena pro učitele a žáky praktických škol, zájmovým kroužkům i těm, kteří chtějí vytvářet drobné bytové zařizovací předměty a dárky a nepotřebují k tomu žádnou dílnu, nebo složité nástroje. Lýko možno v dnešní době nahradit plastovými, nebo textilními tkanicemi. Více jak 30 návodů, dokumentovaných na 18ti tabulích. Jazyk český. Adobe PDF - 36 stran - 5,6 MB.

Více informací

490_009

148 Kč

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Úvod do stolařských prací - Karel Obkráčil

Úvod do stolařských prací ve školní dílně. Řada praktických rad pro začínající truhláře, nebo mládež. Seznámení se se základními ručními nástroji a pracovními postupy. Desítky návodů na zhotovení hraček a dalších předmětů ze dřeva vhodných zejména pro děti na 21 tabulích. Jazyk český. Adobe PDF - 54 stran - 1,59 MB.

Ruční obrábění dřeva - Oldřich Bartoš

Kniha vhodná pro přípravu na truhlářské řemeslo. Obsahuje základy řemesla, jak organisovat pracoviště, seznámení se se základními nástroji a materiály. Dále jsou zde užitečné pokyny pro instruktory a vedoucí zájmových kroužků. Návody k zhotovení jednoduchých předmětů ze dřeva. Jazyk český. Adobe PDF - 185 stran - 20 MB. Co si vyrobím ze dřeva - Jaroslav Hanzlíček, Ing. Kniha vhodná pro děti. Seznámení se s truhlářským řemeslem přístupnou formou. Návody ke zhotovení řady předmětů a hraček ze dřeva. Jazyk český. Adobe PDF - 87 stran - 11,6 MB.

Práce z lýka - Karel Obkráčil

Kniha je určena pro učitele a žáky praktických škol, zájmovým kroužkům i těm, kteří chtějí vytvářet drobné bytové zařizovací předměty a dárky a nepotřebují k tomu žádnou dílnu, nebo složité nástroje. Lýko možno v dnešní době nahradit plastovými, nebo textilními tkanicemi. Více jak 30 návodů, dokumentovaných na 18ti tabulích. Jazyk český. Adobe PDF - 36 stran - 5,6 MB.

---------------------------------------------------------------------------------

OBSAH: "Ruční obrábění dřeva": Úvod, Pracovní plán, Co si obstaráme nebo zhotovíme na začátku nebo během roku, Uložení nástrojů ve školní dílně a odkládání na pracovním stole Příprava učitele a hodnocení výsledků práce, Organizace vyučovací jednotky, Pracovní řád 6. ročník: 1) Význam praktických cvičení v dílnách, Úkoly praktických cvičení v dílnách, Seznámení s prostředím, 2) Stavba dřeva, Řezivo, 3) Měření, 4) Čtení a kreslení jednoduchého technického výkresu, 5) upínání, řezání pilou ohonkou, broušení (visutá polička), 6) Spojování dřeva hřebíkem (bednička na hřebíky), 7) Vrtání, práce se struhákem (otočný naviják), 8) Spojování dřeva vrutem (polička pod květníky), 9) Oprava povrchu (napouštění fermeží, hydrovoskem, moření, lakování,
Pracovní řád 7. ročník: 1) Řezání rámovou pilou (krmítko pro ptáky), 2) Řezání rámovou pilou — pokračování, 3) Hoblování (sázecí truhlík), 4) Hoblování — pokračování, 5) Spojování dřeva plátováním (rámeček), 6) Spojování dřeva čepy a rozpory (rámeček), 7) Klížení, 8) Úprava povrchu (tmelení a natírání barvou), Rejstřík,

------------------------------------------------------------------------------------

This set contains e-books suitable for childrens and beginners:

Hand-made Working with Wood - Oldrich Bartos

Rucni obrabeni dreva. Book is writen for preparation young people for cabinetmaker. Contains basis of that craft, how to organise workplace, basic tools and materials. Many useful suggestions for teachers and instructors. Tips, for manufacturing simple wooden products. Czech language. Adobe PDF - 185 sites - 20 MB.

What I Can Make from Wood - Jaroslav Hanzlicek, Ing.

Co si vyrobim ze dreva. Book suitable for children. Introducing cabinetmaker craft with simple form. Instructions for making many wooden things and toys. Czech language. Adobe PDF - 87 pages - 11,6 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně