Německé stavitelské umění

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Německé stavitelské umění - Georg Piltz. Deutsche Baukunst. Dějiny německé architektury od počátků římského osídlení na německém území do první poloviny 20. století. Církevní, světské, lidové stavby. Příklady na velkém množství fotografií, náčrtů a plánů. Jazyk německý. Adobe PDF - 402 stran - 94 MB.

Historie dřevěných staveb v Německu - Carl Lachner. Geschichte der Holzbaukunst in Deutschland. Vývoj stavební techniky dřevěných domů od gotiky, přes renesanci až do 19. století. Ornamentika, konstrukční prvky, hrázděné stavby. Řada objektů zde popsaných nepřežila zub času a válečné události. 347 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 270 stran - 45 MB.

Německé měšťanské domy. Deutsche Bürgerhäuser. Publikace seznamující s typickou německou architekturou od 15. do 19. století. Vývoj je dokumentován na 48mi vynikajících fotografiích veřejných, duchovních i soukromých staveb, z nichž mnohé byly zničeny za druhé světové války. Jazyk německý. Adobe PDF - 61 stran - 8 MB.

Architektonické zdobné prvky I - Gustav Ebe. Die Schmuckformen der Monumentalbauten aus allen Stilepochen seit der griechischen Antike. Sochařská, štuková, mozaiková výzdoba exteriérů i interiérů významných staveb. Řecké, římské, románské a gotické stavby. Příklady z jednotlivých evropských zemí. Česká architektura má svoji samostatnou kapitolu. 230 obrázků. Jazyk německý. Adobe PDF - 296 stran - 45 MB.

Více informací

110_018

248 Kč

Deutsche Baukunst, Deutsche Bürgerhäuser, Geschichte der Holzbaukunst in Deutschland

Kategorie - Architektura, (Category - Architecture)
Německé stavitelské umění - Georg Piltz

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Německé stavitelské umění - Georg Piltz
Deutsche Baukunst. Dějiny německé architektury od počátků římského osídlení na německém území do první poloviny 20. století. Církevní, světské, lidové stavby. Příklady na velkém množství fotografií, náčrtů a plánů. Jazyk německý. Adobe PDF - 402 stran - 94 MB.

Historie dřevěných staveb v Německu - Carl Lachner
Geschichte der Holzbaukunst in Deutschland. Vývoj stavební techniky dřevěných domů od gotiky, přes renesanci až do 19. století. Ornamentika, konstrukční prvky, hrázděné stavby. Řada objektů zde popsaných nepřežila zub času a válečné události. 347 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 270 stran - 45 MB.

Německé měšťanské domy
Deutsche Bürgerhäuser. Publikace seznamující s typickou německou architekturou od 15. do 19. století. Vývoj je dokumentován na 48mi vynikajících fotografiích veřejných, duchovních i soukromých staveb, z nichž mnohé byly zničeny za druhé světové války. Jazyk německý. Adobe PDF - 61 stran - 8 MB.

Architektonické zdobné prvky I - Gustav Ebe
Die Schmuckformen der Monumentalbauten aus allen Stilepochen seit der griechischen Antike. Sochařská, štuková, mozaiková výzdoba exteriérů i interiérů významných staveb. Řecké, římské, románské a gotické stavby. Příklady z jednotlivých evropských zemí. Česká architektura má svoji samostatnou kapitolu. 230 obrázků. Jazyk německý. Adobe PDF - 296 stran - 45 MB.


Deutsche Baukunst - Georg Piltz

This set contains e-books:
Deutsche Baukunst - Georg Piltz
German Architecture. History of German architecture from beginning of Roman colonisation on German territory to first half 20. century. Church, profane and folk architecture. Many photographs, sketches and plans. German language. Adobe PDF - 402 pages - 94 MB.

Geschichte der Holzbaukunst in Deutschland - Carl Lachner

History of Wooden architecture in Germany. Development of wooden houses construction and theirs decoration from Gothic period to 19. century. Book describing many houses who don't exist no more, because wars and demolishions. 347 pictures in text. Adobe PDF - 270 pages - 45 MB.

Deutsche Bürgerhäuser

German burgess-houses. Book dealing with typical German architecture from 15th to 19th century. Evolution is a document on 48 most beautiful photographs of public, clerical and private buildings. Many of them were destroyed during the World War II. German language. Adobe PDF - 61 pages - 8 MB.

Die Schmuckformen der Monumentalbauten I - Gustav Ebe

Scurptural, Stucco, mosaic and pictoral decorative elements on architectonic exteriors and interiors. From Greek era to Gothic style. Exampels from all Europe. 230 pictures in text. German language. Adobe PDF - 296 pages - 45 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně